Verejná osobná cestná doprava na Slovensku
Verejná osobná cestná doprava na Slovensku
Verejná osobná cestná doprava na Slovensku
mestská hromadná doprava (MHD)Technické údaje o autobusoch a trolejbusoch na Slovensku
dotácie na MHD
história MHD na Slovensku, osobitne stav z roku 1960.
podniky MHD - prehľad prevádzkovateľov MHD, aj v rámci SAD
MHD v Banskej Bystrici
- projekt trolejbusy v Sásovej, 55 rokov MHD (1.5.2005)
zdroje a odkazy

 prehľad, Chavdar, Ikarus, Irisbus, Iveco BUS, Karosa, Mercedes-Benz, Robur, Škoda, Solaris, SOR, TAM BUS, TEDOM, Troliga, zdroje a odkazy.

Autobusy Karosa:
prechodca Karosy - Sodomkova továreň 1895 až 1948
Škoda 706 RO 1947 až 1957
Karosa B 40 1954 až 1962
Tatra 500 HB od 1954
Škoda 706 RTO 1956 až 1974
Škoda Š 11 1965 až 1981 - ŠM 11, ŠL 11, ŠD 11, príves LP 30, ŠM 16,5.
rad 700 1982 až 1996 (1999*) - B 731-2, C 734, LC 735, B 741.
rad 900 1996 až 1998 (2003*)- B 931-2, C 934-5, LC 936, B 941, C 943.
rad 900E 1999 až 2001
rad 950 2001 až 2006 B 951-2, C 954-5, B 961, LC 956, Axer, Récreo.
Citybus 1996 až 2005, Citelis od 2005
Karosa CNG a iné,
Deň otvorených dverí v Karose 21.9.2002

Slovenská autobusová doprava (SAD)
história ČSAD so zameraním na stredné Slovensko
SAD Banská Bystrica (BBDS) od vzniku po súčasnosť
prehľad podnikov SAD vrátane vizitiek
hospodárske výsledky, dotácie na výkony vo verejnom záujme
zdroje a odkazy
privatizácia SAD
všeobecné informácie, výsledky privatizácie SAD, zdroje a odkazy.
Banská Bystrica, Bratislava, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Prievidza, Prešov, Poprad, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina.