Dotácie na mestskú hromadnú dopravu
Mestská hromadná doprava na Slovensku - dotácie na MHD
Mestská hromadná doprava na Slovensku - dotácie na MHD
hlavna stranka, dotacie, historia MHD, podniky MHD, zdroje a odkazy.
MHD v Banskej Bystrici: prehlad spravodajstva k zmenam k 1.1.2005, k 1.1.2006, 55 rokov MHD.

podpora v roku 2006, podpora v roku 2005, starsie dotacie, hospodarske vysledky DP, vykony DP celkovo, vykony DP

MHD Banská Bystrica od 2006

Dotácie od roku 2008 v €
rokautobusyminibusytrolejbusyspolu
SAD Zvolen
DPM BB
2008*2 091 216,89298 745,271 334 395,543 724 357,70
2009 pôvodne*1 360 950,67265 551,35962 623,652 589 125,67
navýšenie470 875,00--470 875,00
2009 čerpanie1 831 826,00243 422,00984 753,003 050 890,00
2010 rozpočet1 524 265,00249 618,00881 631,002 655 514,00
2010 čerpanie1 946 112,00249 618,001 081 631,003 277 361,00
2011 rozpočet1 760 810,00550 000,001 660 000,003 970 810,00
2012 rozpočet2 050 000,00125 000,001 550 000,003 725 000,00
Zdroj: rozpočet mesta Banská Bystrica
* konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Rozpočet na rok 2010 bol vyčerpaný na 123,42 %. Toto čerpanie bolo tvorené príspevkom na bežné výdavky autobusovej dopravy a na úhradu straty, ktorá vznikla pri výkone autobusovej dopravy v zmysle zmluvy o výkone dopravy vo verejnom záujme č. 490/2005/RDKS v znení neskorších dodatkov v sume 1 944 077 € a úrokom z omeškania dlžnej sumy vo výške 2 035 Eur v zmysle notárskej zápisnice NZ 35508/2010. V zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 127/2008/KV-VP bol Dopravnému podniku Mesta Banská Bystrica, a.s. poskytnutý bežný príspevok na prevádzku trolejbusovej dopravy v sume 881 631 Eur. V roku 2010 bol uhradený nedoplatok za rok 2009 vo výške 200 000 €.

V priebehu roka 2011 bola navýšená dotácia na autobusovú dopravu o 70 810 €. V nadväznosti na Zmluvu o výkone vo verejnom záujme číslo 490/2005/RDKS uzavretú medzi Mestom Banská Bystrica a Slovenskou autobusovou dopravou a.s. Zvolen, v zmysle Dodatku č. 2, článok V, odst. 6 preukázaná strata z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v MDH Banská Bystrica presiahla za obdobie apríl – jún 2011 výšku mesačných platieb poskytovaných zo strany mesta o viac ako 10 %, Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme je zaviazaný takto vzniknutý rozdiel doplatiť dopravcovi do 120 dní po doručení oznámenia dopravcu o vzniku tejto skutočnosti, t. j. do 21. 11. 2011. Notárskou zápisnicou č. NZ 35508/2010 zo dňa 01.10.2010 sa Mesto Banská Bystrica zaviazalo platiť mesačne dohodnutý úrok z omeškania, ktorý je pre rok 2011 vo výške 8 142 €. Stratu dosiahnutú z výkonu dopravy vo verejnom záujme za rok 2006 v celkovej výške 814 147 eur splácalo Mesto Banská Bystrica v roku 2010 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 33 922 €. Z dôvodu nepravidelných príjmov a nedostatku finančných prostriedkov na účtoch Mesta v priebehu roka bol so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s. dohodnutý odklad splácania zostatku neuhradenej straty vo výške 407 064 €. Splácať sa začne počnúc 01.01.2012, do tohto dňa sa z uvedenej sumy platí úrok z omeškania vo výške 2 % p.a. zo zostatku straty (t.j. 8 142 eur ročne).

V roku 2012 je sa dotácia na autobusovú dopravu skladá z dotácie 1 500 000 € a doplatku straty za predchádzajúce roky vo výške 550 000 €. S minibusovou dopravou sa už nepočíta a suma 125 000 € je polovica predpokladanej straty za minulé roky. Zvyšok má byť uhradený v roku 2013. Dotácia na trolejbusovú dopravu zahŕňa aj úhradu 300 000 € za straty z minulých rokov.

Dotácie 2006 - 2009 v Sk
rokautobusyminibusytrolejbusyspolu
SAD Zvolen
DPM BB
200631 000 000 Sk0-31 000 000 Sk
2007 pôvodne25 320 000 Sk014 680 000 Sk40 000 000 Sk
doplatok*14 680 000 Sk--14 680 000 Sk
2007 spolu40 000 000 Sk014 680 000 Sk54 680 000 Sk
2008 pôvodne20 500 000 Sk4 000 000 Sk20 200 000 Sk44 700 000 Sk
1. navýšenie11 500 000 Sk-15 000 000 Sk26 500 000 Sk
2. navýšenie*31 000 000 Sk5 000 000 Sk5 000 000 Sk41 000 000 Sk
2008 spolu63 000 000 Sk9 000 000 Sk40 200 000 Sk112 200 000 Sk
2009 pôvodne41 000 000 Sk8 000 000 Sk29 000 000 Sk78 000 000 Sk
2009 čerpanie55 185 590 Sk7 333 331 Sk29 666 689 Sk91 911 112 Sk

* zmena zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, dohodnutá v novembri 2008:
1.) rok 2007 - Zmluvné strany sa dohodli na náhrade preukázanej straty zo zabezpečenia výkonu vo verejnom záujme vo výške 40 000 tis. Sk pre obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007. Objednávateľ uhradil dopravcovi náhradu preukázanej straty zo zabezpečenia výkonu vo verejnom záujme pre obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 sumu 25 320 tis. Sk. Zmluvné strany sa dohodli na doplatku preukázanej straty zo zabezpečenia výkonu vo verejnom záujme pre obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 vo výške 14 680 tis. Sk.
2.) rok 2008 - Zmluvné strany sa dohodli na náhrade preukázanej straty zo zabezpečenia výkonu vo verejnom záujme pre obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008 do výšky 63 000 tis. Sk Objednávateľ uhradil dopravcovi náhradu preukázanej straty zo zabezpečenia výkonu vo verejnom záujme pre obdobie od 1.1.2008 do 20.11.2008 sumu 30 250 tis Sk.

Dopravný podnik Zilina s.r.o.

rokprevádzková
dotácia
kapitálová
dotácia
spolu
v tis. Sk
200488 21429 200117 414
200574 68428 260102 944
200672 0008 23280 232
200782 30012 00094 300
200878 200078 200

MAD Nitra: Rok 2009 - 3 104 155 eur (celá suma bola uhradená) Rok 2010 – 3 209 396 eur (z tejto sumy mesto zatiaľ hradilo len 1 759 320 eur) Rok 2011 - 1 550 000 eur (to sú náklady k 22. júnu, suma už bola uhradená)

Podpora MHD v roku 2006

V Ziline schvalili mestski poslanci dotaciu DPMZ vo vyske 80 mil. Sk na krytie straty a 10 mil. Sk na investicie.
Presovski poslanci schvalili pre DP 70 mil. Sk beznu dotaciu a 20 investicnu (vklad do podniku).
V Nitre je na vykrytie straty z MHD navrhnutych 35 mil. Sk.
V Banskej Bystrici MsZ schvalilo dotaciu 31,8 mil. Sk, na tuto sumu bola uzaviera zmluva o vykonoch vo verejnom zaujme s SAD Zvolen.
DPB by mal hospodarit s beznou dotaciou 1,2 mld. Sk a na investicie moze pouzit 507 mil. Sk od magistratu.

Mesto Martin dotovalo v roku 2005 MHD sumou 12 mil. Sk, neskor by to mal byt dvojnasobok z dovodu uplnej obnovy vozoveho parku.
V Malackach 11. decembra 2005 MHD zastavili, obnovila sa po dohode o dotaciach. Na rok 2006 by malo na 7 liniek postacovat 400 000 Sk.

Podpora MHD v roku 2005

V rozpoctovom roku 2005 je zavedena fiskalna decentralizacia. Transfery zo statneho rozpoctu su z velkej casti nahradene prijmom z dani. Obce si riadia dan z nehnutelnosti, po novom dostavaju cast z dane z prijmu fyzickych osob podla urceneho koeficientu. A tu je kamen urazu. Na poslednu chvilu sa zmenil velkostny koeficient pri velkych mestach. Ten ma zohladnovat skutocnost, ze tieto mesta robia servis pre cely region a musia zabezpecovat MHD. Jeho znizenie znamena vypadok v prijmoch, ktory sa da tazko nahradit. Napriek tomu sa Presov a Zilina zaviazali dotaciu MHD poskytnut (cca 80 mil. Sk). Bratislava hlada dokonca 1 mld. Sk, ale MHD financovat bude. V niektorych mestach uz boli znizene zlavy a zvysene cestovne. Zakladne cestovne v Nitre je od 1.12.2004 16 Sk!
Primator Banskej Bystrice vyhlasil, ze MHD dotaciu neposkytne a prejde sa na ekonomicke cestovne. To zasiahne nielen penazenky obcanov ale cele mesto. Zhorsi sa obsluha uzemia a zvysi sa individualna automobilova doprava so vsetkymi dosledkami. O vsetkom rozhodli poslanci MsZ 21. decembra 2004. Dotaciu neschvalili, co malo za nasledok vyraznu redukciu v MHD. Zrusilo sa 11 liniek, dalsie sa upravili.
Reakcia ludi sa dostavila. Spisali peticiu za obnovenie linky 24 a po ziskani 5 tisic podpisov ju odovzdali na mesto.

prehlad dotacii 2005
MHDdotacia 2004dotacia 2005
prevadzkovainvesticnaprevadzkovainvesticna
B. Bystrica55 mil. Sk29,1 mil. Sk18 + 35 mil. Sk
Nitra -50+2 mil. Sk
Presov77 mil. Sk43 mil. Sk62,54 mil. Sk10 + 20*
Zilina86,38 mil. Sk29,2 mil. Sk86,38 mil. Sk 
Bratislava1 054,32 mil. Sk393 mil. Sk1 085 mil. Sk398,1 mil. Sk
Kosicecca 450 mil. Sk434 mil. Sk 
*v priebehu obdobia sa presunulo 10 mil. Sk z beznych do investicnych prostriedkov, na konci roka MsZ vlozilo dalsich 20 mil. Sk formou navysenia ZI

Mesto Nitra uz s SAD podpisalo zmluvu, 2 miliony pridaju obce. Nitra vsak stale spekuluje a snazi sa znizit objem poskytnutej dotacie. Presov a Zilina predbezne schvalili zhruba rovnaku sumu ako bola v roku 2004.
Bratislava okrem dotacie oddlzuje DPB za rok 2003 sumou 118 mil. Sk. V Banskej Bystrici nakoniec na mimoriadnom MsZ schvalili podmienky pre poskytnutie dotacie. Naoko bola dotacia rovnaka ako v roku 2004, ale 35 mil. Sk z nej tvorila dotacia na vozidla, "zhodou okolnosti" rovnaka ako platba SAD mestu za prenajom mestskeho majetku (autobusy, 2 trolejbusy, trate). Kedze vacsina tohto majetku patri mestskej MHD BB a.s., mesto si ho prenajalo za symbolicku 1 Sk.

Dotacie na dopravu do roku 2004

Az do roku 2004 boli priamo zo statneho rozpoctu poskytovane dotacie obciam na MHD v tych mestach, kde MHD zabezpecuje samostatny podnik. Jedina vynimka je Banska Bystrica. Mesto zalozilo koncom roku 1996 mestsku a.s. Mestska hromadna doprava Banska Bystrica, zrejme s cielom dostat MHD pod seba. Ostatne SADky dostavaju dotacie cez samospravne kraje. V zakone o statnom rozpocte su urcene zavazne limity dotacii.
Tu je prehlad za roky 1993 az 2004:

Rokzakon o SRMHD B. BystricaDP BratislavaDPM KosiceDPM PresovDPM ZilinaSpolu SR v mil Sk
bezneinvestspolubezneinvestspolubezneinvestspolubezneinvestspolubezneinvestspolubezneinvestspolu
2004598/200354,5229,183,62726,52220,3946,82211,99175386,9966,0935,6101,6961,3829,290,581.120,5489,21.609,7
2003750/200252,0729,181,17694,12220,3914,42202,54175377,5463,1435,698,7458,6329,287,831.070,5489,21.559,7
2002586/200150,829,179,9677,2220,3897,5197,6175372,661,635,697,257,229,286,41.044,4489,21.533,6
2001472/20004727746272048511831623455733905327809674531.420
2000372/199943,725,369585190775171151,5322.553,330,78449,52574.5902,5422,51.325
199963/199939,318,557,8528164,7692,7155131,7286,74825,773,744,92468,9815,2364,61.179
1998375/199739,318,557,8456,4236,3692,7155131,7286,74825,773,744,92468,9743,6436,21.179,8
1997386/199639,318,557,8434,7236,3671147,6131,75279,3540,8519,6560,541,8569,3111,15704,3475,51.179,8
1996304/1995-434,7186,3621147,681,75229,3540,8519,6560,541,8519,361,15665307972
199558/1995-434,7165,8600,5147,670,85218,4540,8515,3556,241,855596,85665307972
1994325/1993-41417458812453177371350-575240815
199314/1993-xxx-8804301.310

Prvy krat sa dotacie spominaju v zakone o statnom rozpocte v roku 1993, rozdelenie medzi jednotlive mesta v nom nebolo uvedene. Celkova suma sa zda neskutocna. Navyse pri vtedajsich cenach vozidiel a inych vstupov. Sucasny sposob rozdelovania dotacii zacina v roku 1994. V roku 1995 pribudol DPMZ, zvysna suma sa valorizovala. V dalsom roku ostala suma rovnaka, len cast investicnej dotacie Ziline (zrejme na trolejbusy) sa prerozdelila medzi ostatne mesta. Bezne dotacie zostali na rovnakej urovni aj v roku 1997, pribudla Bystrica, na investicie sa "rozsafne" pridali okruhle sumicky Ziline, Bratislave a Kosiciam (po 50 mil. Sk). Vo volebnom roku 1998 ostali rovnake celkova suma aj dotacia pre BB. Zilinskych 50 mil (asi zas trolejbusy) sa rozdelilo medzi ostatne mesta. Ziline a Presovu vzrastli obe dotacie, Blave a Kosiciam len prevadzkova. Nova vlada sa nenamahala a zachovala dotacie aj v roku 1999. Bratislave sa zmenil pomer beznych a investicnych dotacii. Na rok 2000 napravila deformaciu voci BB (ktora od roku 1997 radikalne obnovovala vozovy park) a zacala pravidelne valorizovat dotacie.

Po vyraznom znizeni dotacie oproti roku 1991 bola dotacia pre MHD v BB v roku 1992 42,8 mil. Kcs, v roku 1993 22,7 mil. Sk (pri 5,026 mil. km), v roku 1994 17,8 mil. Sk (po obmedzeni 4,593 mil. km). V roku 1995 BB mala prevadzkovu dotaciu 22,60 mil. Sk a investicnu 2,50 mil. Sk, v roku 1996 14,40 mil. Sk len prevazdkova dotacia.

DP Presov ma okrem mesta aj licenciu na MHD v okolitych obciach, ktore potom tiez prispievaju na MHD na svojom uzemi.
Mesto Banska Bystrica na zaklade verejnej sutaze uzavrelo na rok 2003 zmluvu s BBDS o bezplatnej preprave drzitelov Janskeho plakety v okrese, o doprave do CMZ (linka 100/Citybus) a bezplatnej preprave kocikov so sprievodcom. Cena je 1 485 900, resp 350 000 Sk s DPH. Takisto to plati aj pre rok 2004. Zmluva c. 296/2003/RDKSD znie na 1 500 000 Sk, Zmluva c. 297/2003/RDKS na 350 000 Sk vratane DPH. Zdroj VVO 165/2003.

Porovnanie efektivnosti dopravnych podnikov v roku 2002
podnikSk na osobucelkovo
dotaciatrzbynakladystrata**cestujuci**nakladyHV
DP Bratislava4,25 Sk4,21 Sk9,52 Sk1,06 Sk221 mil.2 105 mil. Sk- 89 mil. Sk
DPM Kosice2,55 Sk4,44 Sk8,65 Sk1,66 Sk93 mil.803 mil. Sk*
DPM Presov2,35 Sk3,24 Sk6,51 Sk0,92 Sk33 mil.214,8 mil. Sk*
DPM Zilina3,53 Sk4,68 Sk9,45 Sk1,24 Sk23 mil.219,4 mil. Sk*
B. Bystrica2,13 Sk5,13 Sk7,33 Sk0,07 Sk24 mil.175,3 mil. Sk*
SAD Nitra1,02 Sk5,60 Sk7,38 Sk0,76 Sk21 mil.156,5 mil. Sk*
* udaj nemam k dispozicii
** vypocet
Zdroj: Trend podla udajov dopravcov, doplnil autor

Vidiet jasny rozdiel medzi MHD, ktore prevadzkuju podniky SAD (Nitra, BB) - maju relativne nizke naklady a vysoke trzby na cestujuceho. Vsetky podniky jednoznacne precnieva DPM Presov. Za malo penazi vela muziky. Ma najnizsie cestovne z porovnavanych podnikov (8 Sk). Dotacie zahrnaju aj beznu dotaciu od mesta, nie je zaratana kapitalova dotacia.

Hospodarske vysledky dopravnych podnikov v tis. Sk
podnikaktivac. zdrojevyrobaprid. hod.odpisyhosp. vysledokvestnik
rok 1999
DPM Presov369 432197 532102 45536 179
37 310
- 9 73619/01
rok 2000
DP Bratislava5 286 2293 834 027891 823-42 866
-
-86 8162/02
DPM Kosice 833 463  65 024383 250140 97893 721-70 78022/01
DPM Presov 375 243 176 990107 255 35 372 44 043-16 96734/01
rok 2002
DP Bratislava5 784 6983 921 126951 755-37 893
-
-89 99076/03
DPM Kosice 984 979  41 532430 088142 578124 789-58 18447/03
DPM Presov 392 178 144 218107 783 30 436 41 516 - 1 51688/03
Zdroj: obchodny vestnik

podnikaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
rok 2003
DP Bratislava6 021 2524 463 763974 548- 56 372
-
- 131 008249/05
DPM Presov 395 274  139 086109 710  27 535  50 035  - 9 771214/05
DPM Zilina 167 095  - 12 543122 219  11 400  41 233  - 8 006266/05
rok 2004
podnikaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
DP Bratislava6 524 8064 759 815988 980- 123 772  10 281- 146 028249/05
DPM Kosice1 067 117   90 776397 458  108 642152 110- 51 268140/06
DPM Presov 401 586 127 196120 630    33 108  49 614   2 306214/05
DPM Zilina 172 717 - 20 229121 183    16 650  37 265 - 3 820266/05
rok 2005
podnikaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
DP Bratislava3 432 970543 4091 004 488- 122 749366 726- 181 763197/06
DPM Kosice 977 798 86 158  381 731 66 300162 648- 36 073140/06
DPM Presov 324 778 30 165  126 553 24 509 44 664 - 3 459189/06
DPM Zilina 180 512 - 25 576  129 197  54 478  36 616      724183/06
rok 2006
podnikaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
DPM Kosice  900 097 104 144  381 900  3 768149 705- 20 44594/07
DPM Presov  328 761  20 476  131 849  28 690  36 499  1 905202/07
DPM Zilina  247 852  81 590  130 971  48 663  42 388 - 59 00218/08
rok 2007
podnikaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
DPM Kosice1 020 517 297 208  418 832  36 915116 775- 28 047198/08
DPM Presov  360 718  30 052  136 064  20 298  33 854  1 90018/09
DPM Zilina  244 123  62 449  122 470  43 217  51 768    25249/09
Zdroj: obchodny vestnik

Zavod MHD BBDS dosiahol za rok 2001 zisk 600 tisic Sk, co je zlepsenie o 1,29 mil. Sk. Vynosy 207,17 mil, naklady 206,55 mil, trzby tvorili 76% nakladov, dotacie pokryli 26%.
DPMZ ten isty rok zisk 480 tisic Sk, vynosy 209,6 mil, naklady 209,1 mil, trzby 117 mil (56%). dotacie 30%, od mesta 27,75 mil (14%) na premavku 56 autobusov a 39 trolejbusov.

Hospodarske vysledky DP Bratislava podla medzinarodnych standardov
rokaktivazavazkytrzbyprev. vynosyodpisyprev. nakladyziskvestnik
20043 483 1993 867 3841 045 6562 219 3721 7892 314 164- 105 81712/07
20053 374 7253 752 0051 058 4832 258 28411 5162 408 291- 157 17312/07
20064 014 4323 872 5451 083 5392 338 53616 1162 543 057- 197 96210/08
20073 447 9603 126 2481 081 0962 499 18820 3592 555 490- 72 46583/09
Zdroj: obchodny vestnik

Hospodarske vysledky DPMBB, a.s. (povodne MHD BB a.s.) v tis. Sk
rokaktivauveryvyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
2003120 548010 54410 41523 6454 795171/05
2004134 0490 8 272 8 08125 985   807171/05

rokaktivazavazkyvyrobaprid. hod.odpisyHVvestnik
2005102 1192601 306- 12727 712- 5 994227/07
200698 0734 19721 76420 21923 84512 557227/07
200781 53115 91823 929- 5 75222 546- 11 959027/09
200869 32718 14938 671- 24 50819 392- 24 895188/09
Zdroj: obchodny vestnik

Zoznam schvalenej statnej pomoci za 1. polrok 2003 v Sk
prijemcaposkytovatelformaucelsuma
DPM ZilinyMesto Zilinadotaciadoprava25 000 000
DPM KosiceMagistrat mesta Kosicedotaciadoprava41 000 000
SAD NitraMestsky urad Nitradotaciadoprava 3 000 000
Zdroj: obchodny vestnik 46/2003

Vykony v mestskej hromadnej doprave dopravnych podnikov za roky 1995 az 2002
ukazovatel\rok19951996199719981999200020012002
prepravene osoby v tis. spolu515 593543 200527 622509 862485 472404 500 373 269369 731
trolejbusy241261250222234229 240247
prepravene osoby v tis50 92771 70074 02076 37571 93466 300 53 16753 327
miestokilometre v mil730*7969931 040*
elektricky399390379373371371 367341
prepravene osoby v tis146 230143 300139 668126 488117 71495 500 98 71998 127
miestokilometre v mil1 916*1 3011 9421 888*
autobusy1009968942932898867 862887
prepravene osoby v tis318 436328 300313 974306 999295 824242 700 221 383218 277
miestokilometre v mil4 089*3 1464 4894 638*
trolejbusy v BB3434343536363636
prepravene osoby v tis10 66715 40414 28412 52411 9599 853 8 3327 374
* udaj nemam k dispozicii
Zdroje: statisticka rocenka, www.telecom.gov.sk

Pocet cestujucich neustale klesa. Za cele obdobie stupol len pocet cestujucich v trolejbusoch, ale efekt rozsirovania trati bol len docasny a napriek narastu kilometrov klesa vytazenost.

Vyvoj ukazovatelov porovnatelnych MHD

Rok 2001
MHDvykony kmnakladydotacianaklady na km
B. Bystrica4,88 mil.205,6 mil.47 mil.42 Sk
Zdroj: BBDS a.s.

Rok 2002
MHDvykony kmnakladydotacianaklady na km
B. Bystrica4,81 mil.205,6 mil.50,8 mil.43 Sk
Nitra4,07 mil.148,5 mil.16,4 mil.37 Sk
Zilina4,31 mil.219,3 mil.82,2 mil.51 Sk
Zdroj: BBDS a.s., SAD NR a.s., www.dpmz.sk

Rok 2003
MHDvykony kmnakladydotacianaklady na km
B. Bystrica4,48 mil.194,0 mil.52 mil.43 Sk
Nitra4,05 mil.156,4 mil.24,8 mil.39 Sk
Zilina4,23 mil.245,3 mil.82,2 mil.58 Sk
Zdroj: BBDS a.s., SAD NR a.s., www.dpmz.sk

Rok 2004
MHDvykony kmnakladydotacianaklady na km
B. Bystrica4,3 mil.215 mil.55 mil.49,8 Sk
Nitra3,8 mil.161 mil.44,4 mil.42,4 Sk
Presov74 mil.**
Zilina3,9 mil241 mil.86,4 mil.62,5 Sk
Zdroj: BBDS a.s., SAD NR a.s., www.dpmz.sk, denna tlac
DPMP ma naklady na trolejbusy 45 Sk, na autobusy 47 Sk

Rok 2005
MHDvykony kmnakladydotacianaklady na km
B. Bystrica3,85 mil.210,7 mil.52,5 mil.54,7 Sk
Zilina3,67 mil.237,5 mil.74,7 mil.64,7 Sk
Zdroj: BBDS a.s., www.dpmz.sk

Rok 2008
MHDvýkony v kmpočet osôbtržby v Sknáklady v Skdotácia v Sknáklady na km
B. Bystrica4 025 000*11 675 00090 758 000239 159 000112 894 00059,40 Sk
Nitra3 952 00015 557 000112 062 000193 821 00089 512 00049,00 Sk
Prešov5 022 00034 939 000150 954 000281 046 000108 687 00056,00 Sk
Žilina3 530 00013 224 000110 945 000223 694 00089 797 00063,40 Sk
Zdroj: PDO Nitra (ročenka Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb)
* v dokumente sa uvádza 4 600 000 km