Zmena dopravcu v BB

Prehľad spravodajstva k zmene v MHD v Banskej Bystrici

SMER 22.11.2005

(http://www.regionalnenoviny.sk/c/2478471/Budu-Bystricanov-vozit-Zvolencania.html) Budú Bystričanov voziť Zvolenčania?

Budú Bystričanov voziť Zvolenčania?

Komisia, ktorá posudzovala návrhy vo výberovom konaní na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v B. Bystrici, odporučila minulý týždeň primátorovi Jánovi Králikovi, aby prednostne rokoval so spoločnosťou SAD Zvolen. Ak by boli úspešné, v praxi to znamená, že po mnohých desaťročiach skončí „monopol“ SAD-Banskobystrickej dopravnej spoločnosti a od budúceho roka bude zabezpečovať prepravu zvolenská SAD-ka. Komisia totiž vyhodnotila ich ponuku ako najvýhodnejšiu. Do verejnej súťaže, ktorú inicovali poslanci mestského zastupiteľstva, sa prihlásil aj terajší prevádzkovateľ MHD SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť. Definitívne meno nového prevádzkovateľa vyhlási komisia do konca novembra.
Ponuka Zvolenčanov obsahuje väčší rozsah výkonov, zavedenie nových liniek, jednoduchšie tarifné podmienky, rozšírenie zliav a zachovanie cien cestovného na úrovni 15 Sk minimálne v budúcom roku. Podľa dopravného riaditeľa Milana Chabadu pri ročnej dotácii 40 miliónov korún, ktorú ponúka mesto, dokážu znížiť náklady na prevádzku z doterajších vyše 50 Sk na kilometer na sumu asi o desať korún nižšiu. „Garantujeme udržanie výšky terajšieho cestovného a uvažujeme aj o tom, že by sa ceny nemuseli hýbať až do zavedenia eura. Pre vysokoškolákov a deti do šesť rokov dokonca cenu prepravného znížime. V prípade víťazstva sme schopní v roku 2006 kúpiť 50 nových autobusov, čím sa B. Bystrica stane mestom s najmodernejším autobusovým parkom na Slovensku,“ konštatoval. Pokiaľ ide o trolejbusovú dopravu, zvolenská SAD má dve alternatívy. Hoci sú náklady na ňu o polovicu vyššie než na autobusy, vedia ju zachovať. Bolo by to však na úkor nižšieho počtu kúpy autobusov.

Erika Krčová

[22. 11. 2005]

SME Regiony

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2480472) Dopravné spoločnosti ponúkajú lacnejšie cestovanie

BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrická dopravná spoločnosť SAD, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici, ponúka výrazné zmeny. Mesto totiž robí konkurz a hrozí, že prevádzkovateľom MHD sa stane SAD Zvolen, s ktorou už primátor Ján Králik rokoval.

Banskobystrická SAD preto ponúka, že zachová súčasnú cenu cestovného 15 korún aj na budúci rok, uvažuje dokonca, že ju neskôr zníži. Ponúka, že zachová trolejbusovú dopravu, obnoví nočné spoje a zrušené linky, ale aj rozšíri zľavy. Vedúci jej prevádzkarne Miroslav Snopko včera povedal, že ak sa spoločnosti podarí vo výberovom konaní zvíťaziť, výrazne zlacnie cestovné najmä pre vysokoškolákov, stredoškolákov a žiakov, ale aj pre sprievod zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov.

Len pred trištvrte rokom pritom stúplo v Bystrici cestovné na 15 korún, spoločnosť zrušila množstvo liniek a zliav a taktiež obmedzila výkony. Dôvodom zmeny postoja je podľa Snopka dôkladná analýza, ktorá vraj výhodnejšie podmienky umožní.

Králik je prekvapený, pretože spoločnosť o zľavách nehovorila ani na nedávnych rokovaniach, ale údajne ani v materiáloch, ktoré predložila do verejnej súťaže.

O novom prevádzkovateľovi asi rozhodne mestské zastupiteľstvo. Králik si však myslí, že by malo súčasnému prevádzkovateľovi predĺžiť zmluvu o rok a vypísať novú verejnú súťaž. Údajne sa už objavili aj ďalší záujemcovia. (wm)

[24. 11. 2005]

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#10) O novom prevádzkovateľovi MHD v Banskej Bystrici budú rozhodovať poslanci

Nový prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici zatiaľ nie je známy. Obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili Slovenská autobusová doprava (SAD), a. s., Zvolen, a domáca SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., jej vyhlasovateľ mesto Banská Bystrica zrušil. Hodnotiaca komisia nevybrala prevádzkovateľa kvôli vzájomnej neporovnateľnosti ich ponúk, keď každý dopravca ponúkal niečo iné. Odporučila primátorovi mesta rokovať s obidvoma záujemcami.
Hovorkyňa Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici Dagmar Svešniková informovala TASR, že uchádzači na rokovaniach rozšírili pôvodné ponuky. Primátor ich vyzval, aby doplnené návrhy predložili písomne. Zatiaľ tak urobil iba súčasný prevádzkovateľ MHD v krajskom sídle SAD BBDS. Nové ponuky budú uchádzači prezentovať na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) 13. decembra 2005, ktoré by malo rozhodnúť o prevádzkovateľovi MHD.

Bystričanov bude podľa predstaviteľov magistrátu prepravovať ten, kto ponúkne najlacnejšiu a najlepšiu prevádzku MHD. Budúci prevádzkovateľ musí akceptovať cestovný poriadok navrhnutý mestom, maximálnu výšku potreby úhrady straty za výkony vo verejnom záujme na rok 40 miliónov Sk, ako aj prenájom 35 autobusov a 2 trolejbusov v majetku mesta minimálne vo výške ich odpisov.

Podkladom pre zadávacie podmienky bol rok 2004, čo znamená, že na rok 2006 by nemali byť horšie. Mesto má záujem o rozšírenie zliav pre cestujúcich o skupiny, ktoré nie sú teraz zohľadnené, i o úpravy cestovných poriadkov. Obchodnú verejnú súťaž na širší výber dopravcov prevádzkovania MHD v krajskom sídle vyhlásilo mesto Banská Bystrica 28. septembra 2005, pretože súčasnému prevádzkovateľovi 31. decembra 2005 končí zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Do stanovenej lehoty 30. októbra predložili ponuku spomenutí dvaja uchádzači. Podmienkou bolo oprávnenie na podnikanie v pravidelnej preprave osôb a skúsenosti s ňou, schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky prepravných prúdov v meste a finančná spoľahlivosť i odborná spôsobilosť. Dopravca by mal disponovať technickým zabezpečením - vozidlami spĺňajúcimi požiadavku na emisie Euro 3 so zariadením na odbavovanie cestujúcich a možnosťami ich odstavovania na území mesta. Vyhlasovateľ posudzoval najmä výšku nákladov na jednotlivé linky, vek, zloženie a technické parametre vozidlového parku, ako aj viazanosť čiastky odpisov na jeho obnovu a tarifné podmienky.

TASR, 30.11.2005

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#11) Poslanci banskobystrického zastupiteľstva odporučili zmeniť prevádzkovateľa MHD

Uzatvoriť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD), a. s., Zvolen odporučilo dnes primátorovi Jánovi Králikovi banskobystrické Mestské zastupiteľstvo. Znamená to, že ak primátor rozhodnutie zastupiteľstva bude akceptovať, tak MHD v meste pod Urpínom od začiatku budúceho roku nebude už zabezpečovať Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., ale zvolenský dopravca. "Odporúčanie zastupiteľstva nie je pre mňa záväzné. Ale poslanci zvažovali, či je pre obyvateľov Banskej Bystrice výhodnejšia ponuka zvolenského alebo banskobystrického dopravcu, ktorí sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže na zabezpečovanie MHD v budúcom roku. Nevidím dôvod, prečo by som poslancom nedôveroval, za zvolenského dopravcu hlasovalo 17 z 24 poslancov. Bola to nielen väčšina z prítomných poslancov, ale zároveň aj väčšina z celého 31-členného mestského zastupiteľstva. Právnici však musia pripraviť zmluvu na podpis tak, aby v nej boli zakotvené všetky podmienky, ktoré predstavitelia SAD Zvolen prezentovali vo verejnej obchodnej súťaži i pred poslancami." Obchodnú verejnú súťaž na širší výber dopravcov prevádzkovania MHD v krajskom sídle vyhlásilo mesto Banská Bystrica 28. septembra, pretože súčasnému prevádzkovateľovi 31. decembra končí zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Do stanovenej lehoty 30. októbra predložili ponuku spomenutí dvaja uchádzači. Podmienkou bolo oprávnenie na podnikanie v pravidelnej preprave osôb a skúsenosti s ňou, schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky prepravných prúdov v meste a finančná spoľahlivosť i odborná spôsobilosť. Dopravca by mal disponovať technickým zabezpečením - vozidlami spĺňajúcimi požiadavku na emisie Euro 3 so zariadením na odbavovanie cestujúcich a možnosťami ich odstavovania na území mesta. Vyhlasovateľ posudzoval najmä výšku nákladov na jednotlivé linky, vek, zloženie a technické parametre vozidlového parku, ako aj viazanosť čiastky odpisov na jeho obnovu a tarifné podmienky.

Obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili SAD, a. s., Zvolen a SAD BBDS, a. s., jej vyhlasovateľ mesto Banská Bystrica zrušil. Hodnotiaca komisia nevybrala prevádzkovateľa kvôli vzájomnej neporovnateľnosti ich ponúk, keď každý dopravca ponúkal niečo iné. Odporučila primátorovi mesta rokovať s obidvoma záujemcami. Uchádzači potom rozšírili svoje pôvodné ponuky a predložili ich písomne primátorovi a k dispozícii ich dostali aj poslanci. Budúci prevádzkovateľ musel okrem iného akceptovať cestovný poriadok navrhnutý mestom, maximálnu výšku potreby úhrady straty za výkony vo verejnom záujme na rok 40 miliónov Sk, ako aj prenájom 35 autobusov a 2 trolejbusov v majetku mesta minimálne vo výške ich odpisov. Mesto malo záujem tiež o rozšírenie zliav pre cestujúcich o skupiny, ktoré nie sú teraz zohľadnené, i o úpravy cestovných poriadkov a zriadenie liniek spájajúce jednotlivé časti mesta bez potreby prestupovania.

TASR, 13.12.2005

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#12) Cestujúcich v MHD v Banskej Bystrici bude prepravovať zvolenská SAD

Zníženie cestovného a zjednodušenie tarifného systému umožňujúceho využívanie zliav väčšiemu počtu cestujúcich prinesie nový prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici, ktorým bude od roku 2006 Slovenská autobusová doprava (SAD), a. s., Zvolen. Cena základného cestovného lístka sa zníži o 1 Sk na 14 Sk a na expresný spoj až o 3 Sk na 14 Sk.

Riaditeľ dopravného úseku zvolenskej SAD Milan Chabada uviedol, že v tarifnom systéme, ktorý je dnes jedným z najneprehľadnejších v slovenských mestách, zrušia II. tarifné pásmo. Ceny v ňom budú kalkulovať v zmysle platného cenového výmeru vydaného Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Zjednotia zľavnené cestovné pre žiakov, študentov a vysokoškolákov na 8 Sk a pre dôchodcov od 60 do 70 rokov na 10 Sk. Sprievodcovia budú cestovať v MHD s držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého iba za 5 Sk namiesto súčasných 15 Sk a troj- až šesťročné deti zadarmo. Ďalšie ceny cestovného dodrží SAD Zvolen podľa cenového výmeru vydaného mestom Banská Bystrica a podľa vzájomného prerokovania.

Zvolenčania chcú zaviesť nové linky a postupne zmeniť autobusové linky s cieľom zvýšiť priame prepojenie medzi jednotlivými časťami mesta pod Urpínom. Uvažujú o vytvorení integrovaného dopravného systému medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen s platnosťou dopravnej karty na linkách MHD v Banskej Bystrici, Zvolene a Žiari nad Hronom. Kartu budú môcť cestujúci navyše využiť v Banskobystrickom kraji na linkách prímestskej autobusovej dopravy a v SR na diaľkových linkách, ktoré a. s. SAD Zvolen zabezpečuje 330 autobusmi. SAD Zvolen garantuje vysporiadanie zostatkov kreditu na dopravných kartách občanov pre MHD pri prechode na nového dopravcu.

"Vozidlový park MHD vybavíme novými autobusmi s najmodernejšou technológiou Euro 3 a Euro 4 s dôrazom na ekológiu v meste. Ich zavedením ušetríme mestu v nasledujúcich 7 až 10 rokoch približne 1 miliardu Sk, ktorú by bolo nutné vynaložiť na obnovu a udržanie súčasného stavu trolejbusovej dopravy," zdôraznil Chabada.

Okrem toho nový dopravca zriadi predajné miesta pre čipové karty a miestenky bližšie k cestujúcim s komfortnejšími službami. Zníži nárok na dotáciu z pôvodne vyhlásenej mestom Banská Bystrica vo výške 40 miliónov Sk na 31 miliónov Sk. Zaručuje mestu úplnú kontrolu hospodárenia MHD až po primárne zdroje a existenciu pracovných miest vodičov z MHD doteraz prevádzkovanej SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s.

Uzatvoriť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici so SAD Zvolen odporučili banskobystrickému primátorovi tamojší poslanci. Obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili SAD Zvolen a SAD BBDS, jej vyhlasovateľ mesto Banská Bystrica zrušil kvôli vzájomnej neporovnateľnosti ich ponúk.

TASR, 15.12.2005

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#13) Korniet: Zvolenčania zlikvidujú v Banskej Bystrici trolejbusovú dopravu

Slovenská autobusová doprava (SAD) Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., zabezpečí v prípade potreby od nového roka mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Banskej Bystrici v doterajšom rozsahu. Podmienkou je podľa jej riaditeľa Igora Kornieta podpísanie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme s mestom Banská Bystrica. Reagoval tým na rozhodnutie poslancov mesta o novom prevádzkovateľovi MHD, ktorým by od 1. januára 2006 mala byť a. s. SAD Zvolen. Tá však v ponuke, predloženej do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom, neuvažovala o prevádzkovaní existujúcej trolejbusovej dopravy. "Zvolenčania jednoznačne preferujú vykonávanie MHD autobusmi s podmienenými investíciami na obstaranie vozidiel minimálne vo výške 250 až 300 miliónov Sk. Len nejasne naznačujú možnosti prepravovať cestujúcich trolejbusmi, pričom dokonca spochybňujú ekologické výhody tejto dopravy v porovnaní s autobusovou. Zároveň zvolenský dopravca nie je schopný relevantným spôsobom garantovať vykonávanie MHD od 1. januára 2006," uviedol na dnešnej tlačovej besede Korniet.

Pripomenul, že nový dopravca nielen definitívne zlikviduje trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici za 260 miliónov Sk, pri dnešných cenách za 1 miliardu Sk, ale aj majetok mesta a štátu za 58 miliónov Sk a zruší 100 pracovných miest. Okrem toho znehodnotí životné prostredie a zlikviduje značnú časť verejného osvetlenia na tratiach s trolejbusovou dopravou najmä vo veľkých obytných zónach. "Európska únia pripravuje uznesenie, na základe ktorého sa jedna štvrtina výkonov MHD bude musieť vykonávať čistou dopravou - čiže bude sa využívať elektrina, plyn, bio či vodík. Dúfam, že Banská Bystrica sa nebude musieť vracať k trolejbusovej doprave. Zbytočne vždy stojí viac peňazí k niečomu sa vracať, ako pokračovať kontinuálne v súčasnom procese dopravy," zdôraznil Korniet.

Zástupca riaditeľa dopravného úseku SAD Zvolen Marek Modranský TASR potvrdil, že majú dopravnú licenciu na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2013. "Podmienky, ktoré sme sa zaviazali splniť v zmysle našej ponuky k 1. máju 2006, mesto Banská Bystrica akceptovalo. To znamená, že od januára budúceho roka budeme zabezpečovať MHD náhradnými autobusmi, ktoré k 1. máju 2006 vymeníme za nové. Spoločnosť bude prepravovať obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice podľa cestovných poriadkov z roku 2005. Najbližšie zmeny plánuje k 1. júlu 2006," povedal Modranský.

TASR, 28.12.2005

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#14) Nástup nového prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici charakterizuje chaos

Zrušená trolejbusová doprava, cestovanie v náhradných autobusoch a len za hotovosť, ako aj nervózne čakajúci cestujúci charakterizujú dnes situáciu v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Banskej Bystrici. Na zastávkach chýbajú nielen cestovné poriadky, ale na väčšine miest aj samotné kovové zastávky. Cestovanie zo sídlisk trvá namiesto 15 minút takmer hodinu. Nahnevaných občanov "neobmäkčilo" ani o 5 Sk nižšie cestovné ani novoročný bonus v podobe cestovania zadarmo.

Veľký chaos sprevádza nástup nového prevádzkovateľa a. s. Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, ktorý má na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme, podpísanej s primátorom mesta, od 1. januára 2006 zabezpečovať MHD v Banskej Bystrici.

Podľa a. s. SAD Zvolen však spoločnosť začala plynulo zabezpečovať služby MHD v Banskej Bystrici. "Od polnoci 1. januára 2006 spojazdnila v tomto meste 22 liniek MHD, ktoré jazdia podľa platného cestovného poriadku a novej tarify cestovného - nižšie základné cestovné a zvýhodnené jednotlivé kategórie cestujúcich. K dispozícii má momentálne 30 svojich autobusov a pripravených ďalších 20 úplne nových. Na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa spoločnosť zaviazala prenajať 35 vozidiel od spoločnosti MHD Banská Bystrica (MHD BB), a. s., ktorej 100-% vlastníkom je mesto Banská Bystrica. Nakoľko tieto vozidlá mal v nájme doterajší dopravca SAD BBDS, s cieľom zachovania kontinuity poskytovania dopravných služieb sme vyzvali mesto, aby nám a. s. MHD BB uvedených 35 vozidiel odovzdala. Po ich prevzatí v požadovanom termíne a kvalite budú mať Banskobystričania zabezpečené dopravné služby v celom rozsahu schválených cestovných poriadkov," uvádza sa v dnešnom vyhlásení SAD Zvolen. Nový prevádzkovateľ vo vyhlásení, ktoré si našli Banskobystričania v poštových schránkach na Silvestra, oznamuje, že cestovný poriadok MHD z roku 2005 zostáva v platnosti do prvých zmien. O nich bude občanov vopred informovať. Upozorňuje, že od 1. januára do 30. apríla 2006 zabezpečí dopravu náhradnými autobusmi a úplne obnoví vozidlový park nákupom nových autobusov k 1. máju 2006. Zároveň upraví cestovný poriadok, aby sa uľahčilo a ďalej zefektívnilo cestovanie. Zníži sa aj nevyhnutnosť prestupov zriadením priamych liniek. Dvadsať nových vozidiel začne premávať už od 1. januára 2006 vrátane autobusu s plošinou pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom. Doteraz používané dopravné čipové karty, ktoré sú majetkom cestujúcich, nový dopravca v prípade ich záujmu prispôsobí svojmu systému.

TASR, 2.1.2006

TASR

(http://vl-company.euweb.cz/clanky.html#15) Spoje MHD v Banskej Bystrici premávajú len ako cez víkend a sviatky

Dnešný kolaps mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici spôsobilo podľa jej nového prevádzkovateľa Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen, a. s., neodovzdanie 35 autobusov vo vlastníctve Mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica (MHD BB), a. s. Povinnosť prenajať ich vyplýva zo Zmluvy o výkone vo verejnom záujme, ktorú podpísal SAD Zvolen s Mestom Banská Bystrica 29. decembra 2005. MHD BB, ktorej 100-% vlastníkom je Mesto Banská Bystrica, doteraz neodovzdala Zvolenčanom uvedené autobusy v hodnote 135 miliónov Sk a neuzatvorila zmluvu na ich užívanie. Doterajší podnájomca Slovenská autobusová doprava (SAD) Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., ich nevrátil mestu ako nájomcovi ani MHD BB ako majiteľovi. "Zvolenský dopravca preto od 2. januára 2006 zabezpečuje dopravné služby v Banskej Bystrici v rozsahu schváleného cestovného poriadku na rok 2005 platného pre dni pracovného voľna a pracovného pokoja," uviedol podpredseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.

Výroky SAD Zvolen považuje manažment SAD BBDS za zavádzanie cestujúcich. "S predstaviteľmi mesta sme 30. decembra 2005 rokovali o zmluvách. Prenájom autobusov bol účinný do 31. decembra 2005 s termínom odovzdania do 30. januára 2006. SAD BBDS 30. decembra podpísala s predstaviteľmi spoločnosti vlastniacej autobusy novú nájomnú zmluvu platnú do 24. decembra 2006 bez výpovednej lehoty," píše sa v stanovisku SAD BBDS. Jej predstavielia sú presvedčení, že aj v prípade odovzdania 35 vozidiel nezabezpečí SAD Zvolen plný výkon MHD v Banskej Bystrici v súlade s platným cestovným poriadkom.

TASR, 2.1.2006

BUSportal.cz

(http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=1577&PHPSESSID=d56fa87bf75812cffd47fe801e4eb3c0) Zmena prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici?

Poslanci banskobystrického zastupiteľstva odporučili zmeniť prevádzkovateľa MHD

13. decembra (TASR) - Uzatvoriť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD), a. s., Zvolen odporučilo dnes primátorovi Jánovi Králikovi banskobystrické Mestské zastupiteľstvo. Znamená to, že ak primátor rozhodnutie zastupiteľstva bude akceptovať, tak MHD v meste pod Urpínom od začiatku budúceho roku nebude už zabezpečovať Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., ale zvolenský dopravca. "Odporúčanie zastupiteľstva nie je pre mňa záväzné. Ale poslanci zvažovali, či je pre obyvateľov Banskej Bystrice výhodnejšia ponuka zvolenského alebo banskobystrického dopravcu, ktorí sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže na zabezpečovanie MHD v budúcom roku. Nevidím dôvod, prečo by som poslancom nedôveroval, za zvolenského dopravcu hlasovalo 17 z 24 poslancov. Bola to nielen väčšina z prítomných poslancov, ale zároveň aj väčšina z celého 31-členného mestského zastupiteľstva. Právnici však musia pripraviť zmluvu na podpis tak, aby v nej boli zakotvené všetky podmienky, ktoré predstavitelia SAD Zvolen prezentovali vo verejnej obchodnej súťaži i pred poslancami." Obchodnú verejnú súťaž na širší výber dopravcov prevádzkovania MHD v krajskom sídle vyhlásilo mesto Banská Bystrica 28. septembra, pretože súčasnému prevádzkovateľovi 31. decembra končí zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Do stanovenej lehoty 30. októbra predložili ponuku spomenutí dvaja uchádzači. Podmienkou bolo oprávnenie na podnikanie v pravidelnej preprave osôb a skúsenosti s ňou, schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky prepravných prúdov v meste a finančná spoľahlivosť i odborná spôsobilosť. Dopravca by mal disponovať technickým zabezpečením - vozidlami spĺňajúcimi požiadavku na emisie Euro 3 so zariadením na odbavovanie cestujúcich a možnosťami ich odstavovania na území mesta. Vyhlasovateľ posudzoval najmä výšku nákladov na jednotlivé linky, vek, zloženie a technické parametre vozidlového parku, ako aj viazanosť čiastky odpisov na jeho obnovu a tarifné podmienky. Obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili SAD, a. s., Zvolen a SAD BBDS, a. s., jej vyhlasovateľ mesto Banská Bystrica zrušil. Hodnotiaca komisia nevybrala prevádzkovateľa kvôli vzájomnej neporovnateľnosti ich ponúk, keď každý dopravca ponúkal niečo iné. Odporučila primátorovi mesta rokovať s obidvoma záujemcami. Uchádzači potom rozšírili svoje pôvodné ponuky a predložili ich písomne primátorovi a k dispozícii ich dostali aj poslanci. Budúci prevádzkovateľ musel okrem iného akceptovať cestovný poriadok navrhnutý mestom, maximálnu výšku potreby úhrady straty za výkony vo verejnom záujme na rok 40 miliónov Sk, ako aj prenájom 35 autobusov a 2 trolejbusov v majetku mesta minimálne vo výške ich odpisov. Mesto malo záujem tiež o rozšírenie zliav pre cestujúcich o skupiny, ktoré nie sú teraz zohľadnené, i o úpravy cestovných poriadkov a zriadenie liniek spájajúce jednotlivé časti mesta bez potreby prestupovania. http://banskabystrica.virtualne.sk/

BUSportal.sk

(http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=1581) Koniec trolejbusov v Banskej Bystrici.

Rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva s najväčšou pravdepodobnosťou zanikne po 16 rokoch prevádzky trolejbusová doprava v Banskej Bystrici.

Do verejnej obchodnej súťaže na širší výber dopravcov pre prevádzkovanie MHD vyhlásenej mestom Banská Bystrica sa prihlásili dvaja záujemci - súčasný prevádzkovateľ SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť a.s. a SAD Zvolen a.s.

Celá súťaž je sprevádzaná množstvom nejasností. Jednou z inak veľmi všeobecne formulovaných podmienok súťaže zverejnených na webových stránkach mesta B. Bystrica 28. septembra 2005 je prevádzkovanie trolejbusovej dopravy. Chýbajú "drobnosti", napríklad na aké obdobie má byť zmluva uzatvorená a odkedy má platiť. Vágna formulácia podmienok spolu so šibeničnými termínmi v harmonograme súťaže bola pravdepodobnou príčinou toho, že do súťaže sa okrem súčasného prevádzkovateľa prihlásil len jeden záujemca. o to väčším prekvapením je skutočnosť, že poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o víťazovi súťaže - SAD Zvolen a.s. bez ohľadu na to, že nemá záujem o prevádzkovanie trolejbusov, čo však bola jedna z podmienok súťaže.

Od 1. januára 2006 by teda mali trolejbusy nahradiť autobusy spĺňajúce emisnú normu EURO3, ktorá je však po ekologickej stránke neporovnateľná s prevádzkou trolejbusov. Otázkou je, či sa v tak krátkom termíne podarí novému prevádzkovateľovi technicky zabezpečiť dostatočný počet autobusov, vodičov, informačný a odbavovací systém, označníky na zastávkach MHD, dielenské a odstavné priestory. Nejasný je aj osud takmer 80000 čipových kariet, ktoré vlastnia obyvatelia mesta aj priľahlých obcí a doteraz ich používali pri cestovaní vo všetkých druhoch dopravy zabezpečovanej SAD BBDS. Samostatnou kapitolou je potenciálna likvidácia, alebo odpredaj trolejbusov, trolejových vedení, káblov, stĺpov, meniarní aj budúcnosť súčasných vodičov trolejbusov. Na webových stránkach mesta Banská Bystrica je len lakonický oznam o zmene dopravcu od 1. 1. 2006. Tlačová konferencia o ukončení prevádzky trolejbusov, zvolaná predstaviteľmi SAD BBDS 28. 12. 2005, sa tak stala prvým oficiálnym zdrojom informácií o zásadných zmenách v doprave, ktoré čakajú bystričanov od nového roku. Nadpis tohto článku je parafrázou názvu známej českej komédie Koniec vodníkov v Čechách. Cestujúcim, ktorí sa 1. januára 2006 budú snažiť zaplatiť cestovný lístok čipovou kartou však asi príliš do smiechu nebude. Neostáva nám nič iné ako veriť, že poslanci mestského zastupiteľstva pri svojom hlasovaní zvážili všetky dôsledky svojho rozhodnutia.
Alebo nie?

SME Regiony 30.12.2005

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2527372) Banskobystrická SAD chce, aby poslanci zmenili názor

BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrická dopravná spoločnosť, ktorá prehrala súťaž na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici s SAD Zvolen, tvrdí, že rozhodnutie poslancov a primátora Jána Králika o zmene prepravcu je neekonomické a bude znamenať stratu najmä pre občanov.

Šéf SAD-BBDS Igor Korniet povedal, že podľa jeho analýz Banskobystričania od nového roku zaplatia za dopravu ročne o takmer šesť miliónov korún viac.

Člen predstavenstva Tomáš Vrátný poukázal na svoje prepočty, podľa ktorých mesto navyše príde o 4,5 milióna ročne z prenájmu trolejbusovej sústavy.

Predstavitelia banskobystrického dopravcu tvrdia, že poslanci nemali dosť informácií a rozhodovali pod tlakom.

"Osobne verím, že poslanci zmenia svoj názor. Ak tak urobia, sme pripravení," hovorí Vrátný. Na cesty sa chcú vrátiť aj v prípade, že zvolenský dopravca nezvládne situáciu.

Trolejbusy v Banskej Bystrici od nového roku končia, spoločnú štátnu a mestskú investíciu 58 miliónov korún umoria a asi neskôr rozpredajú.

Vrátný tvrdí, že o 34 trolejbusov a ďalšie súčasti siete už prejavili záujem východné krajiny. Firma sa chystá odstrániť aj 650 stĺpov verejného osvetlenia, ktoré jej patria. Vodičov si chcú zatiaľ udržať.

"Zrušili sme firmu na odpratávanie snehu, takže na istý čas môžu robiť aj to, pouvažujeme aj o presunoch na prímestské a zájazdové trasy, kým sa situácia nevyrieši," hovorí Vrátný.

"Prípad raritnej likvidácie trolejbusovej dopravy nie je o ekonomike, pretože čísla hovoria jasne," vyhlásil Vrátný, bližšie však svoju poznámku neupresnil.

(wm) [30. 12. 2005]

BUSportal.sk

(http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=1587) Koniec roka 2005 znamená koniec trolejbusov v Banskej Bystrici.

Na symbolicky poslednú jazdu sa v sobotu popoludní zo zastávky na železničnej stanici v Banskej Bystrici /BB/ vydal trolejbus mestskej hromadnej dopravy s číslom 1001.

Túto smútočnú jazdu zorganizovala skupinka mladých nadšencov, združujúcich sa na internetovom portáli imhd. Prostredníctom internetu zorganizovali symbolicky poslednú jazdu trolejbusu TR 14, prvého trolejbusu, ktorý takmer pred 17 rokmi začal v meste pod Urpínom jazdiť. Akcia nezostala nepovšimnutá a okrem spomínaných mladých sympatizantov MHD prišli i redaktori, fotografi rôznych denníkov, týždenníkov, televízny štáb a dokonca aj maďarský, český a anglický redaktor. Akcie sa však zúčastnili aj ľudia, ktorí sa profesionálne venujú doprave, napr. riaditeľ Dopravného podniku mesta Žilina J. Popluhár /ako všetci vieme, pred r. 1989 súťažila Žilina o zavedenie trolejbusovej dopravy s Banskou Bystricou a vtedajší KNV rozhodol v prospech BB/.
Smútočnému zhromaždeniu sa prihovoril Ing. Miroslav Snopko, ktorý pôsobil ako vedúci strediska MHD na SAD BB, z oficiálnych predstaviteľov vedenia SAD BB sa na akcii nezúčastnil nikto. Aj z jeho slov bolo cítiť smútok za trolejbusovou dopravou a pripomenul, že konkrétne tento voz prešiel generálnou opravou, spĺňa všetky podmienky a ďalších 5, možno 10 rokov môže plnohodnotne jazdiť v MHD. Hoci SAD BBDS mestu predložila už rôzne projekty, aby sa trolejbusová doprava rozvíjala, poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli inak napriek tomu, že ide o ekologický druh dopravy. Sám však stále dúfa, že zvíťazí zdravý rozum a rozhodnutie nie je definitívne. Ale poďme k samotnej jazde. Mám pocit, že v sobotu sme prešli každým centimetrom trolejbusovej trate. Zo stanice na nemocnicu, odtiaľ krížom-krážom Fončordou, potom smer TESCO, až na areál vozovne. Pritom asi na desiatich miestach vodič zastavil, von doslova vybehlo niekoľko desiatok ľudí s fotoaparátmi, ktorí fotili trolejbus zo všetkých strán. Ľudia na zastávkach nechápali čo sa deje /cestujúca verejnosť sa zrejme tento fakt dozvie až po novom roku, keď bude vystávať na zastávkach, pretože informovanosť je slabá, ak nie nulová/. Vo vozovni v Kremničke bola možnosť navštíviť priestory dielne ako aj trafostanice. Na odstavných plochách stáli opustené smutné trolejbusy a túto ponurú atmosféru dotváral už padajúci súmrak.
Napriek tomu, že spomínanej skupine mladých organizátorov žiarili oči a boli zjavne fascinovaní tým, čo videli, táto etapa banskobystrickej dopravy končí a určite nielen oni, ale hlavne davy cestujúcich na zastávkach, po prvých skúsenostiach v novom roku, budú so smútkom spomínať na trolejbusovú dopravu. Verme tomu, že k otázke prevádzkovania trolejbusov sa v krátkej dobe zástupcovia mesta opätovne vrátia.

Pravda 2.1.2006

(http://www.tvojepeniaze.sk/sk_pspravy.asp?r=sk_pspravy&c=A060102_124506_sk_pspravy_p01) Zvolenčania prevzali dopravu v B.Bystrici

Zrušená trolejbusová doprava, cestovanie v náhradných autobusoch a len za hotovosť, ako aj nervózne čakajúci cestujúci charakterizujú v pondelok situáciu v mestskej hromadnej doprave v Banskej Bystrici.

Na zastávkach chýbajú nielen cestovné poriadky, ale na väčšine miest aj samotné kovové zastávky. Cestovanie zo sídlisk trvá namiesto 15 minút takmer hodinu. Nahnevaných občanov "neobmäkčilo" ani o 5 Sk nižšie cestovné ani novoročný bonus v podobe cestovania zadarmo.

Veľký chaos sprevádza nástup nového prevádzkovateľa, spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, ktorý má na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme, podpísanej s primátorom mesta, od 1. januára 2006 zabezpečovať MHD v Banskej Bystrici.

Podľa SAD Zvolen spoločnosť začala plynulo zabezpečovať služby MHD v Banskej Bystrici. "Od polnoci 1. januára 2006 spojazdnila v tomto meste 22 liniek MHD, ktoré jazdia podľa platného cestovného poriadku a novej tarify cestovného - nižšie základné cestovné a zvýhodnené jednotlivé kategórie cestujúcich. K dispozícii má momentálne 30 svojich autobusov a pripravených ďalších 20 úplne nových. Na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa spoločnosť zaviazala prenajať 35 vozidiel od spoločnosti MHD Banská Bystrica, ktorej 100-% vlastníkom je mesto Banská Bystrica. Nakoľko tieto vozidlá mal v nájme doterajší dopravca (banskobystrická SAD-ka), s cieľom zachovania kontinuity poskytovania dopravných služieb sme vyzvali mesto, aby nám MHD Banská Bystrica uvedených 35 vozidiel odovzdala. Po ich prevzatí v požadovanom termíne a kvalite budú mať Banskobystričania zabezpečené dopravné služby v celom rozsahu schválených cestovných poriadkov," uvádza sa v dnešnom vyhlásení SAD Zvolen.

Nový prevádzkovateľ vo vyhlásení, ktoré si našli Banskobystričania v poštových schránkach na Silvestra, oznamuje, že cestovný poriadok MHD z roku 2005 zostáva v platnosti do prvých zmien. O nich bude občanov vopred informovať.

Upozorňuje, že od 1. januára do 30. apríla 2006 zabezpečí dopravu náhradnými autobusmi a úplne obnoví vozidlový park nákupom nových autobusov k 1. máju 2006. Zároveň upraví cestovný poriadok, aby sa uľahčilo a ďalej zefektívnilo cestovanie. Zníži sa aj nevyhnutnosť prestupov zriadením priamych liniek. Dvadsať nových vozidiel začne premávať už od 1. januára 2006 vrátane autobusu s plošinou pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom. Doteraz používané dopravné čipové karty, ktoré sú majetkom cestujúcich, nový dopravca v prípade ich záujmu prispôsobí svojmu systému.

TASR

webnoviny.sk

(http://www.webnoviny.sk/article.php/4612351541fc7e4b2834bc529f1be87a/0/0//14440) Krízový stav v MHD v BB môže trvať celý január

BANSKÁ BYSTRICA 2. januára (WN/SITA) - Banskobystričanom hrozí, že krízový stav v mestskej hromadnej doprave (MHD), ktorá aj cez pracovné dni jazdí podľa nedeľného cestovného poriadku, potrvá celý tento mesiac. Na dnešnej tlačovej besede to pripustil podpredseda predstavenstva SAD Zvolen, ktorá od 1. januára banskobystrickú MHD prevádzkuje, Adrian Polóny. Predchádzajúci prevádzkovateľ MHD, Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), totiž stále neodovzdala mestu 35 autobusov, ktoré mala v prenájme. Mesto tak tieto vozidlá nemôže prenajať novému prevádzkovateľovi SAD Zvolen, ktorému chýbajú na zabezpečenie plných výkonov podľa cestovného poriadku. Podľa zmluvy má BBDS na odovzdanie mestských autobusov 30-dňovú lehotu, s čím nový prevádzkovateľ nepočítal.

SAD Zvolen teraz zabezpečuje spoje 30 autobusmi a postupne zaraďuje do prevádzky 20 nových. Na plné zabezpečenie výkonov podľa cestovného poriadku treba 70 až 75 vozidiel.

BBDS zároveň 1. januára zlikvidovala všetky svoje vývesky cestovných poriadkov na zastávkach, cestujúci tak zostali bez informácií o odchodoch spojov. Polóny správanie BBDS označil za vandalské. "Profesijne bude v kruhoch dopravcov na Slovensku určite odsúdené," povedal Polóny.

Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň má podozrenie, že BBDS mestské vozidlá v hodnote 135 miliónov korún zámerne poškodzuje. "Bývalého prevádzkovateľa sme trikrát vyzvali, aby nám mestské vozidlá odovzdal. Naposledy sme mu dali termín do utorka 8:00. Zvažujeme aj právne kroky, aby sme sa k nášmu majetku dostali," dodal Muroň. Podľa oficiálneho stanoviska mesta, ktoré médiám poskytla hovorkyňa Dagmar Svešniková, sa "akoby opakuje situácia spred roka, keď sú občania rukojemníkmi záujmov dopravnej spoločnosti".

Dopravný námestník riaditeľa BBDS Ján Žambor informácie o údajnom poškodzovaní autobusov rázne odmieta. Demontáž vývesiek s cestovnými poriadkami je podľa neho v poriadku, keďže ide o majetok BBDS. SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), ktorá prevádzkovala mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Banskej Bystrici do konca minulého roka, zároveň odmieta dnešné vyhlásenia SAD Zvolen ako zavádzajúce. Vedenie BBDS vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že prenájom autobusov platil do 31. 12. 2005 s termínom odovzdania do 30. 1. 2006. Predstavitelia BBDS zároveň oznámili, že s predstaviteľmi mestskej spoločnosti vlastniacej spomínané autobusy podpísali 30. decembra 2005 ďalšiu nájomnú zmluvu platnú do 24. decembra tohto roka bez výpovednej lehoty.

Hovorkyňa mesta Banská Bystrica Dagmar Svešniková bola informáciou o údajnej ďalšej nájomnej zmluve s BBDS prekvapená. "V tejto chvíli nemám vedomosť o žiadnej takejto zmluve," povedala pre agentúru SITA Svešniková.

Prednosta banskobystrického mestského úradu Miroslav Muroň na dnešnej tlačovej besede informoval, že originál pôvodnej zmluvy o prenájme autobusov sa po rokovaní so záujemcami o prevádzku MHD stratil.

SME Regiony

(http://www.sme.sk/c/2531141/V-Bystrici-skolabovala-doprava.html) V Bystrici skolabovala doprava

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici, kde sa sporia starý a nový dopravca, včera jazdili autobusy tak, ako cez víkend, čiže jeden, najviac dva spoje za hodinu. Niektoré sa po niekoľkých zastávkach zaplnili a na ostatných už ani nestáli. Ľudia sa nemohli dostať do práce, volali si taxíky, ostatní bezradne postávali na zastávkach.

Taxislužby tvrdia, že od šiestej ráno do približne deviatej sa vôbec nezastavili. "Musela som ísť do práce taxikom. Pôvodná zastávka vlastne ani neexistovala, pretože ju niekto odmontoval, nevedeli sme ani o koľkej, alebo či vlastne pôjdu nejaké spoje," povedala včera Banskobystričanka, ktorá zažila raňajší kolaps dopravy.

Dopravu v meste prebrala od Nového roka SAD Zvolen, ktorá vyhrala súťaž na nového dopravcu. Podpredseda jej predstavenstva Adrian Polóny hovorí, že takáto situácia môže trvať prinajhoršom aj mesiac.

Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň tvrdí, že problém spôsobil pôvodný dopravca SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť, ktorý konkurencii neodovzdal 35 mestských autobusov, ktoré mal prenajaté. Ide o takmer polovicu všetkých spojov, ktoré zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu pre takmer 90-tisícovú Banskú Bystricu. "V zmluve je síce napísané, že dopravca má odovzdať autobusy do 30 dní, ale vzťahuje sa to napríklad na pokazené autobusy. Uvažujeme o tom, že si prídeme prevziať autobusy s políciou nasilu," vyhlásil.

Vedúci prevádzky SAD-BBDS Miroslav Snopko odmietol včera komentovať situáciu a zopakoval, že spoločnosť je pripravená znovu zabezpečovať dopravu v Banskej Bystrici.

Predstaviteľ SAD Zvolen zas hovorí o možnom verejnom ohrození, lebo ak by bolo treba Banskú Bystricu a okolie evakuovať (po prípadnom hromadnom nešťastí alebo prírodnej katastrofe), zvolenský dopravca by na to nemal dosť autobusov.

Banskobystričania momentálne cestujú za znížené ceny. Jedna jazda stojí o päť korún menej, teda desať korún a zľavnený lístok päť korún. Majitelia čipových kariet ich zatiaľ nemôžu používať, zmeniť by sa to malo na budúci týždeň. "Pokúsili sme sa rokovať s SAD-BBDS, aby približne 10-miliónový zostatok na čipových kartách prešiel pod našu spoločnosť, ale nepodarilo sa to," hovorí Polóny. Zostatky na kartách podľa neho však nie sú ohrozené.

DANIEL VRAŽDA

[3. 1. 2006]

bb.mesto.sk

(http://mesto.sk/prispevky_velke/banska_bystrica/bbdssiudajneznova1136219640.phtml) BBDS si údajne znova prenajala mestské autobusy MHD

SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), ktorá prevádzkovala mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Banskej Bystrici do konca minulého roka, odmieta dnešné vyhlásenia SAD Zvolen ako zavádzajúce. Nový prevádzkovateľ banskobystrickej MHD SAD Zvolen dnes vyhlásil, že nemôže zabezpečiť MHD v plnom rozsahu pre to, lebo dosiaľ nedostal do prenájmu 35 autobusov vo vlastníctve mesta, keďže BBDS ich stále mestu nevrátila. Vedenie BBDS vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že ich prenájom platil do 31. 12. 2005 s termínom odovzdania do 30. 1. 2006. Predstavitelia BBDS zároveň oznámili, že s predstaviteľmi mestskej spoločnosti vlastniacej spomínané autobusy podpísali 30. decembra 2005 ďalšiu nájomnú zmluvu platnú do 24. decembra tohto roka bez výpovednej lehoty.

Medzi podmienkami mesta pre nového prevádzkovateľa MHD bol aj prenájom 35 mestských autobusov. Prednosta banskobystrického mestského úradu Miroslav Muroň na dnešnej tlačovej besede informoval, že originál pôvodnej zmluvy o prenájme autobusov sa po rokovaní so záujemcami o prevádzku MHD stratil. Hovorkyňa mesta Banská Bystrica Dagmar Svešniková bola informáciou o údajnej ďalšej nájomnej zmluve s BBDS prekvapená. V tejto chvíli nemám vedomosť o žiadnej takejto zmluve, povedala pre agentúru SITA Svešniková.

pt;nr

webnoviny.sk

(http://www.webnoviny.sk/article.php/4612351541fc7e4b2834bc529f1be87a/0/0//14532) Spory v súvislosti s prevádzkou MHD v B.Bystrici sa vyostrujú

BANSKÁ BYSTRICA 3. januára (WN/SITA) - Spory v súvislosti s prechodom zabezpečovania mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici na iného dopravcu naberajú na intenzite. Prednosta banskobystrického magistrátu Miroslav Muroň dnes podal trestné oznámenie na predstaviteľov SAD-Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (SAD-BBDS), ktorá MHD prevádzkovala do konca minulého roka.

Muroň pre agentúru SITA uviedol, že SAD-BBDS ani dnes mestskej akciovej spoločnosti MHD Banská Bystrica neodovzdala 35 autobusov, ktoré mala v prenájme. Predstavitelia SAD-BBDS sa odvolali na novú nájomnú zmluvu z 30. decembra 2005 s platnosťou do 24. decembra tohto roka. Podľa Muroňa však táto zmluva nie je platná a vedenie SAD-BBDS ju navyše ukradlo počas rokovaní. „Myslel som si, že táto zmluva sa stratila, keď nám však dnes s ňou mávali pred nosom, už môžem povedať, že ju ukradli. Pritom sa na rokovaní tvárili, že nevedia, kde je a že ju spolu s nami hľadajú,“ povedal Muroň. Podľa neho táto zmluva nie je platná, pretože rovnaká zmluva so SAD Zvolen, súčasným prevádzkovateľom MHD, bola podpísaná skôr a navyše jej podmienkou je fyzické odovzdanie vozidiel, čo sa nestalo. „Nevedia sa zmieriť s tým, že nebudú prevádzkovať MHD, robia preto natruc. Takýmto spôsobom nás vydierajú už roky, s takýmito ľuďmi máme byť partneri?“ dodal Muroň.

Na otázku, prečo vôbec podpisoval zmluvu o prenájme mestských vozidiel so SAD-BBDS, Muroň uviedol, že keď nemohol zostať až do konca rokovaní, podpísal zmluvy s tým, že po prípadnom neúspechu rokovaní sa zničia. So SAD-BBDS mesto rokovalo už po podpise zmlúv 28. decembra so SAD Zvolen. Dôvodom podľa Muroňa bolo to, že SAD-BBDS 29. decembra predložilo ponuku s rovnakými podmienkami ako SAD-Zvolen, navyše so zachovaním trolejbusovej dopravy. „Zrazu im stačila aj dotácia 31 miliónov aj pri lacnejšom cestovnom, hoci vlani im aj 50 miliónov bolo málo,“ podotkol Muroň.

MHD v Banskej Bystrici jazdí od pondelka v krízovom režime podľa nedeľného cestovného poriadku. Na zabezpečenie plnej prevádzky chýba SAD Zvolen 35 mestských autobusov, ktoré mestu odmieta SAD-BBDS odovzdať. Podľa pôvodnej nájomnej zmluvy ich má bývalý prevádzkovateľ MHD odovzdať najneskôr do 30. januára. Ak tak neurobí, mesto je podľa Muroňa rozhodnuté si svoj majetok v hodnote 135 miliónov vziať.

Primátor Banskej Bystrice Ján Králik sa podľa hovorkyne Dagmar Svešnikovej k zmluvám o prenájme autobusov nemá prečo vyjadrovať, pretože ide o zodpovednosť prednostu Muroňa, ktorý je predsedom predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti MHD, vlastníka autobusov.

Vedenie SAD-BBDS sa k situácii okolo MHD vyjadrí na tlačovej besede, ktorú zvolalo na dnešné poludnie.

SME Regiony

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2532411) Kríza v doprave môže trvať i rok

BANSKÁ BYSTRICA - Bývalý dopravca v Banskej Bystrici, SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť, neplánuje mestu vrátiť 35 autobusov, ktoré si prenajal. Člen jej predstavenstva Tomáš Vrátný povedal, že zmluva o prenájme autobusov platí až do konca roku. Hrozí tak, že mestská hromadná doprava bude v meste jazdiť v obmedzenom režime, teda len jeden až dva spoje za hodinu, po celý rok 2006.

Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň, ktorý zmluvy o prenájme podpisoval, tvrdí, že zmluva, ktorú má SAD-BBDS, nie je platná, lebo s novým dopravcom, SAD Zvolen, rovnakú podpísal o deň skôr. Hovorí, že vyjednávači z SAD-BBDS svoju zmluvu ukradli a včera na nich podal trestné oznámenie. Prečo podpísal dve zmluvy s konkurenčnými dopravcami, zatiaľ neprezradil, a nikto to nevie. Vrátný chce taktiež podať sériu trestných oznámení na magistrát.

Primátor Ján Králik sa k situácii nevyjadruje, odvolal sa na to, že ide o Muroňovu právomoc, a to aj napriek tomu, že Vrátný obvinil zvolenského dopravcu, že autobusy jazdia bez evidenčných čísel, vodiči riadia 18 hodín a situácia v doprave spôsobuje verejné ohrozenie za asistencie mesta. O verejnom ohrození začali hovoriť Zvolenčania, ktorí pohrozili, že keby bolo treba mesto evakuovať, nebolo by ako.

Doprava skolabovala potom, ako na nový rok prepravu ľudí po meste prevzala SAD Zvolen, ktorá zvíťazila v súťaži. S autobusmi od pôvodného dopravcu počítala, lebo patria mestu. Ide o polovicu všetkých autobusov, ktoré zabezpečujú hromadnú dopravu pre takmer 90-tisícovú Banskú Bystricu. Zvolenčania tvrdia, že bez nich nie sú zatiaľ schopní jazdiť v plnom rozsahu. Aj oni majú s mestom podpísanú zmluvu o prenájme autobusov do konca tohto roku.

Bankobystrická SAD stále bojuje o to, aby zákazku dostala naspäť. Vrátný hovorí, že krízová situácia sa dá vyriešiť jednoducho a rýchlo. "Všetko má v rukách primátor. Keď vypovie zmluvu so Zvolenčanmi pre neplnenie podmienok, a my mu podklady dáme, okamžite obnovíme dopravu v pôvodnom rozsahu."

DANIEL VRAŽDA

[4. 1. 2006]

Bleskovky.sk

(http://www.bleskovky.sk/cl/1/98085/MHD_v_Banskej_Bystrici_Kocurkovo_pokracuje) MHD v Banskej Bystrici: Kocúrkovo pokračuje

04.01.2006 09:02
BANSKÁ BYSTRICA - Ukradnutá zmluva, neodovzdané autobusy, slovné prestrelky a ultimáta. Takto vyzerá súčasná situácia v mestskej hromadnej doprave v Banskej Bystrici. Konkurenčný boj dvoch dopravcov o jej prevádzkovanie pokračuje.

Za neodovzdanie 35 autobusov vo vlastníctve mesta, ktoré mala v prenájme Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), podal na ňu predseda predstavenstva mestskej akciovky MHD Miroslav Muroň trestné oznámenie. BBDS ich však odovzdať nemieni, pretože ich má v prenájme aj na tento rok. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú BBDS podpísala s MHD 30. decembra 2005 s platnosťou do 24. decembra 2006. K podpisu údajne došlo po tom, ako predložila mestu atraktívnejšiu ponuku na prevádzkovanie dopravy. M. Muroň ju podľa vlastných slov podpísal s tým, že po neúspechu rokovaní, z ktorých musel odísť, sa zmluva zničí. Ešte predtým však 29. decembra podpísal kontrakt s novým prepravcom SAD Zvolen. Muroň zmluvu, ktorou operuje BBDS, považuje za neplatnú a uviedol, že im ju ukradli. „Môže byť zmluva parafovaná oboma stranami iba pracovná?“ reagoval Tomáš Vrátný z predstavenstva BBDS.

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje SAD Zvolen od začiatku januára v krízových podmienkach. Podľa riaditeľa BBDS Igora Kornieta dochádza k verejnému ohrozeniu, pretože Zvolenčania vraj jazdia na autobusoch bez ešpézetiek a s unavenými vodičmi. Zástupca riaditeľa dopravného úseku SAD Zvolen Marek Modranský obvinenia odmietol komentovať s tým, že autobusy sú spôsobilé na jazdu. Zvolenčania postupne pridali osemnásť nových strojov a obnovujú aj informačný systém novými výveskami s odchodmi autobusov, ktoré odstránil predchádzajúci dopravca.

Zdroj: Nový Čas

hnonline.sk

(http://hnonline.sk//2-17536720-k00000_detail-e1) Boj dopravcov o MHD vyústil do trestného oznámenia

Banská Bystrica 4. januára (TASR) TASR

Konkurenčný boj dvoch dopravcov o prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici vyústil do trestného oznámenia. Na okresnú prokuratúru 3. januára 2006 podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa akciová spoločnosť MHD, 100-% dcérska spoločnosť mesta Banská Bystrica.

Konkurenčný boj dvoch dopravcov o prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici vyústil do trestného oznámenia. Na okresnú prokuratúru 3. januára 2006 podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa akciová spoločnosť Mestská hromadná doprava (MHD), 100-% dcérska spoločnosť mesta Banská Bystrica. TASR to dnes potvrdil predseda predstavenstva a. s. MHD Miroslav Muroň.
Podozrenie sa týka zmiznutej zmluvy o prenájme 35 vozidiel vo vlastníctve MHD, podpísanej jej predstaviteľmi so zástupcami Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (BBDS) 30. decembra 2005 s platnosťou do 24. decembra 2006 bez výpovednej lehoty. Odvolávajúc sa na ňu odmieta banskobystrický dopravca, ktorý prevádzkoval MHD v krajskom sídle do Silvestra, vrátiť MHD spomínané autobusy. Práve kvôli nim skolabovala MHD v meste pod Urpínom, pretože nový prevádzkovateľ SAD Zvolen, a. s., s nimi počítal. Ide totiž o polovicu všetkých autobusov, ktoré zabezpečujú hromadnú prepravu pre takmer 90-tisícovú Banskú Bystricu. Zvolenčania tvrdia, že bez nich nie sú zatiaľ schopní jazdiť v normálnom režime. Predstavitelia SAD Zvolen podpísali s mestom Banská Bystrica dva dni pred záverom starého roka zmluvu o výkone vo verejnom záujme a z toho vyplývajúcu zmluvu o prenájme uvedených 35 autobusov.
MHD v Banskej Bystrici zabezpečuje zvolenský dopravca od 1. januára v krízových podmienkach. Autobusy jazdia ako cez víkendy a sviatky, niektoré dokonca bez evidenčných čísiel. Zatiaľ sa nedá v nich cestovať na čipové karty, ktorých majú obyvatelia mesta vyše 82 000. Na väčšine zastávok chýbajú stále označenia a cestovné poriadky. Zvolenčania už nasadili 20 nových vozidiel a snažia sa postupne obnovovať informačný systém aktuálnymi výveskami s odchodmi autobusov.

HN online

(http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/more.asp?NewsID=39640) Spory okolo MHD v Bystrici gradujú

Mária Tolnayová

Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici, ktorú od Nového roka prevádzkuje SAD Zvolen, ďalej jazdí ako vo sviatok.

Mestská hromadná doprava (MHD) v Banskej Bystrici, ktorú od Nového roka prevádzkuje SAD Zvolen, ďalej jazdí ako vo sviatok. Na desaťkorunových lístkoch, ktoré vydávajú vodiči cestujúcim, je označenie batožina. Na väčšine zastávok aj včera chýbali cestovné poriadky.

Najväčšie problémy majú cestujúci z deviatich obcí v blízkosti Banskej Bystrice, kam jazdili predĺžené linky MHD. Meškanie napríklad z Nového sveta včera dosahovalo dve hodiny. Po meste sa pohybujú aj autobusy bez poznávacích značiek. Časť občanov preto využíva osobné autá, situáciu však komplikuje veľké množstvo snehu. Ako povedal podpredseda Predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny, najviac im chýba 35 autobusov, ktoré im podľa zmluvy už malo odovzdať mesto. Tie zatiaľ stoja v depe predchádzajúceho dopravcu – SAD Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (BBDS). Tá má totiž podľa zmluvy 30 dní na ich odovzdanie. Ako už HN včera informovali, zároveň však má aj zmluvu o ich prenájme do 24. decembra 2006, ktorú v závere minulého roka podpísal prednosta mestského úradu Miroslav Muroň. Ten obviňuje štatutárov SAD BBDS, že ju ukradli. „Táto zmluva nie je platná, pretože rovnaká zmluva bola už skôr podpísaná s SAD Zvolen,“ uviedol. Preto včera podal na predstaviteľov SAD BBDS trestné oznámenie.

Predseda predstavenstva banskobystrickej firmy Tomáš Vrátný včera na tlačovej konferencii uviedol, že zmluvu podpísali 30. decembra približne o desiatej hodine prednosta Muroň, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti MHD (100-percentná dcérska spoločnosť Banskej Bystrice), členka predstavenstva Jela Adamcová, za účasti primátora Jána Králika a právničky mesta. Zmluva má všetky podpisy a pečiatky, všetky jej strany sú parafované vlastnoručnými podpismi štatutárov. „Dostali sme tri exempláre a tri ostali mestu. Ak sa stratili, radi im poskytneme notársky overenú kópiu,“ konštatoval Vrátný.

Ako v tejto súvislosti informoval, zámery ČSAD Ostrava, strategického investora SAD BBDS, sú stále aktuálne. Vo štvrtok príde jedenásť nových mestských autobusov a budúci pondelok ďalších jedenásť. Od kauzy MHD nezávisí ani dostavba autobusovej stanice za 280 miliónov korún. Česká firma pozastavila len menšie projekty, ktoré však nešpecifikoval. Vrátný zdôraznil, že sú naďalej pripravení prevádzkovať MHD za podmienok, ktoré s mestom dohodli v závere roka.

Situáciou sa mal včera zaoberať aj krízový štáb okresného úradu. Podľa poslanca a prednostu obvodného úradu Martina Baníka primátor bude musieť objasniť, prečo mesto neplní jednu zo svojich základných funkcií. O riešenie MHD sa začal zaujímať aj krajský úrad.

BUSportal.sk

(http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=1604) Tlačovú konferenciu každodennú daj nám dnes...

SAD ZV garantuje prevádzku MHD v B. Bystrici od pondelka 9. januára v plnom rozsahu aj bez 35 autobusov, ktoré sú majetkom MHD a.s. B. Bystrica a ktoré mestu zatiaľ neodovzdala SAD BBDS.

Okrem toho podáva SAD ZV trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre, citujem, "šikanózny spôsob" , koniec citátu, zadržiavania majetku mesta B. Bystrica bývalým dopravcom SAD BBDS. Cestovné vo výške 10, resp. 5 Sk platí až do odvolania. Držitelia čipových kariet emitovaných bývalým dopravcom si môžu personalizovať karty na nového dopravcu v mobilnom pracovisku na Námestí slobody. Na dnešnej tlačovej konferencii SAD ZV to médiám oznámil Mgr. Adrián Polóny, podpredseda predstavenstva SAD Zvolen, a.s.

SME Regiony

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2535843) Zvolenský dopravca si pre Bystricu požičal autobusy

BANSKÁ BYSTRICA - Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici by mala od pondelka premávať štandardne. Nový dopravca SAD-Zvolen si chýbajúcich 35 autobusov aj s vodičmi požičal od iných dopravcov. Jeho zástupca Adrian Polóny oznámil, že Banskobystričanov čiastočne odškodnia lacnejším cestovným.

V Banskej Bystrici sa bude jazdiť až do odvolania za desať a ľudia s nárokom na zľavu za päť korún. Dôchodcovia budú jazdiť zadarmo.

Čipové karty si budú môcť ľudia preregistrovať od tohto víkendu, budú na ne môcť jazdiť aj vo Zvolene.

Mesto sa zaviazalo svoje autobusy zvolenskej firme prenajať, ale bývalý prepravca, SAD - Banskobystrická dopravná spoločnosť, ich odmietol vydať. Aj on má zmluvu o prenájme autobusov do konca roku 2006.

Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň vyhlásil, že predstavitelia SAD-BBDS si pracovnú verziu zmluvy o prenájme zobrali bez jeho vedomia.

Smer dal svojmu členovi a primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Králikovi ultimátum do pondelka rána, aby situáciu vyriešil. Pohrozili mu vylúčením zo strany.

(wm)

SME regiony

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2538996) MHD v Bystrici jazdí podľa poriadku

BANSKÁ BYSTRICA - Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici včera jazdila podľa platného cestovného poriadku. Vedúci odboru dopravných informácií SAD Zvolen Marek Modranský povedal, že dopravu zabezpečuje zhruba 75 autobusov. Kĺbových autobusov je málo a na najvyťaženejších linkách preto cez dopravnú špičku nasadia ďalšie autobusy.

Na výveskách cestovných poriadkov je číslo linky o 100 väčšie ako vo vozidlách. Autobusy označené napríklad číslom 6 tak jazdia podľa poriadku, ktorý je na výveske pod číslom 106. "Chceli sme sa odlíšiť od bývalého prepravcu, čo najskôr to však zjednotíme," hovorí Modranský.

Zmenu prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici od začiatku roka sprevádzali veľké problémy. Spoje jazdili aj cez pracovné dni podľa víkendového cestovného poriadku, pretože SAD Zvolen nemala dostatok vozidiel. Zvolenčania si chýbajúce autobusy požičali od iných dopravcov. (sita)

[10. 1. 2006]

Trend

(http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=61027) Za kolapsom bystrickej MHD je spor o koncepciu

Nový prevádzkovateľ chce ulice bez trolejbusov

[10.1.2006, TREND / mbe]

Kolaps banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) z prvých januárových dní upozornil verejnosť na spor medzi jej starým a novým prevádzkovateľom. Doterajšieho – Banskobystrickú dopravnú spoločnosť (BBDS) – nahradila vo verejnej mestskej súťaži SAD Zvolen.

Zvolenčania sa MHD ujali hneď od Nového roka, avšak s malým počtom autobusov. Takže aj počas pracovných dní dokázali zabezpečiť prevádzku len v režime, aký býva cez víkendy a sviatky.

SAD Zvolen spočiatku tvrdil, že na plnohodnotnú prevádzku sa nezmôže bez tridsiatich piatich autobusov, ktoré mala BBDS minulý rok prenajaté od mesta a teraz ich nechce vrátiť. Minulý štvrtok už Zvolenčania avizovali, že tento týždeň budú linky v riadnom režime.

BBDS sa zase oháňala novou zmluvou na prenájom autobusov, platnou do 24. decembra tohto roku. Podľa bystrického prednostu Miroslava Muroňa by zmluva platiť nemala a predstavitelia BBDS ju vraj nelegálne zobrali počas rokovaní s mestom.

Ako však upozorňuje Martin Matala z nezávislého združenia iMHD, ktoré sa venuje mestskej hromadnej doprave, SAD Zvolen by ani s tými tridsiatimi piatimi autobusmi nemala dosť vozidiel. Podstatnejšia ako momentálne problémy je podľa neho dlhodobá koncepcia nového prevádzkovateľa.

Zvolenčania totiž rátajú so zrušením trolejbusovej dopravy, ktorá je údajne nerentabilná. Nahradiť by ju mali nové autobusy. Podľa M. Matalu i predstaviteľov BBDS by bolo logickejšie investovať do ďalšieho rozvoja trolejbusovej siete, ktorá je tým efektívnejšia, čím je rozsiahlejšia.

Jej ďalšie budovanie však dlhodobo viazne na neochote mesta vytvoriť s BBDS spoločný podnik, ktorý by umožnil čerpať prostriedky z fondov EÚ.

SMER

(http://www.regionalnenoviny.sk/c/2540571/KAUZA-KED-ZASPI-ZODPOVEDNOST.html) KAUZA - KEĎ ZASPÍ ZODPOVEDNOSŤ

Napriek tomu, že od 1. 1. 2006 mestskú dopravu v Banskej Bystrici už nezabezpečuje podnik SAD BBDS, vodičom naďalej pretrváva ich dlhoročný, doteraz hádam málokým povšimnutý problém. V závere roka sme sa na tento deficit podrobne pozreli a požiadali sme vtedajších kompetentných, aby sa nám k nemu vyjadrili.

Konečná, otočka, či ako už pomenujeme oddychové stanice banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy, každá trochu iná, no v jednom sú si až príliš podobné: S výnimkou Kremničky – vozovne ani na jednej by ste nenašli sprchu, umyváreň, WC. Dokonca ani na tej hlavnej – na Uhlisku. A tak vodičom (rovnako súčasným, ako aj tým predošlým) nezostáva nič iné, len ďalej sa spoliehať na veľkorysosť cudzích organizácií alebo na zhovievavosť matky prírody.

Od bývalého vedenia SAD BDS sme sa dozvedeli, že používať sociálne zariadenia mali pracovníci dopravného podniku na piatich miestach, tieto pokrývali vyše 50% liniek končiacich v cieľových staniciach. Z nich len Kremnička – vozovňa mala svoje vlastné zariadenie. V Rooseveltovej nemocnici a hypermarkete TESCO bolo možné využívať verejnoprístupné WC, so železničnou stanicou a tiež s reštauráciou Kazačok uzatvoril dopravný podnik zmluvu. V Kazačku mali na základe takejto dohody vodiči vyhradený samostatný toaletný priestor, no aj tu bol jeden háčik: Jednak tu parkuje len časť mestských autobusov, jednak spomenutý pohostinský podnik otvára až o ôsmej ráno. Prvé spoje začínajú premávať o tri a pol hodiny skôr.

Sú však trasy, kde niet ani takejto možnosti. Kritická je napr. linka č. 24 (Starohorská – Mládežnícka). Obe otočky sú na sídliskách v tesnej blízkosti bytoviek, no absentuje tu objekt, ktorý by poskytoval možnosť využívať jeho sociálne zariadenie. O nič lepšie nie sú na tom ani spoje č. 41, 42, 43, 51, 56.

Radoslav Spišák, vodič a súčasne člen výboru ZO NOZ VCD, hovorí: „Po schválení zákona č. 121 bol zamestnávateľ nútený upraviť vzorové záznamy svojim zamestnancom, čím došlo k rotácii vodičov na jednotlivých linkách. Viacerí šoféri tak stratili dovtedajšiu možnosť parkovania v blízkosti svojho obydlia. Menia sa na linkách a dostávajú sa aj na konečné, kde nemajú v tomto smere žiadne možnosti. Len za kolesá alebo do kríkov.“ Zaspali sme dobu? Námestník riaditeľa akciovej spoločnosti SAD BBDS Ján Žambor podal k problému nasledujúce vyjadrenie: „V našom meste je cca tridsať oddychových staníc, sociálne zariadenie nie je možné vybudovať na všetkých. Situovanie otočiek sa často mení, čo súvisí s tým, že sa neustále menia trasy dopravných liniek, tie sa zas menia na základe protestov a petícií občanov... Čo potom s tými, už nepotrebnými, toaletami? My sme za koncepčné riešenie, nie podľa zmien liniek. Niekoľkokrát sme mestu navrhli optimalizáciu dopravného systému. Uspokojiť každého obyvateľa využívajúceho naše služby a prepojiť dopravou všetky ulice všetkých sídlisk však nielen z ekonomického, ale ani z iných hľadísk, nie je možné. My sme schopní poskytnúť vyššiu kapacitu vozov, nič to však nevyrieši, len sa na spomínaných úsekoch budú tvoriť väčšie zápchy.“

Kameň úrazu

Smerovanie liniek je dané dopravnou infraštruktúrou, a tú mesto dodnes nemá vhodne vybudovanú. Závisí od konfigurácie terénu, a tá je, čo sa týka Banskej Bystrice, dosť nepriaznivá. Kritickými bodmi sú úseky 1/66 (cesta popri Hrone) a križovatka na Striebornom námestí (pri Bystričke). Spôsobil ich vysoký stupeň stále narastajúcej individuálnej dopravy. Vyzerá to tak, že ťažisko problému leží kdesi ešte v minulom období: chaotické „zahusťovanie sídlisk“, úzke, nevyhovujúce komunikácie, ktorých šírka sa nerozrastá, skôr naopak, neustále sa zužuje zásluhou pribúdajúcich parkujúcich áut. Vybudovanie vhodnej infraštruktúry je finančne náročné, a teda pravdepodobne v nedohľadne. Až potom by prišla na rad optimalizácia dopravy. A až potom, na vybraných konečných zastávkach autobusov, po dobudovaní kanalizácie a ostatných sietí, by prichádzala do úvahy výstavba hygienických zariadení. „My sme ochotní finančne prispieť na potrebné zariadenia,“ dozvedáme sa od vtedajšieho vedenia podniku SAD. Lenže celý proces, ktorý by výstavbe požadovaných zariadení mal predchádzať, vyzerá na celé ďalšie roky, možno desaťročia. Vedenie tejto dopravnej spoločnosti vidí východisko v tom, že by sa konečné zastávky umiestňovali v tesnej blízkosti polyfunkčných objektov.

Kto je za pretrvávajúci stav zodpovedný?

Prednosta MÚ Miroslav Muroň: „Konečné stanice si navrhuje podnik SAD. Sociálne zariadenia pre svojich zamestnancov musí riešiť ich zamestnávateľ. Ak potrebuje od mesta pozemky, tak musí predložiť žiadosť, ale dodnes sme žiadny list s takouto požiadavkou od nich nedostali.“ Riaditeľ SAD podľa vyjadrenia prednostu MÚ teda nepožiadal mesto o pridelenie pozemkov. Požiadal však o optimalizáciu dopravy, čo by podľa jeho slov malo predstihovať budovanie príslušných zariadení. „O optimalizáciu podnik SAD nemal žiadať mesto, ale výskumný ústav. Požiadali sme o ňu my, ako mesto, čo je trochu extrém, lebo všade inde to robia dopravcovia,“ hovorí prednosta MÚ Miroslav Muroň.

Ktokoľvek už mal o optimalizáciu požiadať, dôležité je, že realizovaná bude, a to už v tomto roku. Mesto, ani nik, však nevie zaručiť, že po optimalizácii dopravného systému sa umiestnenie otočiek nebude meniť. Toalety nie sú vybudované ani na centrálnom parkovacom uzli, na Mičinskej ceste. Dôvod? Vlastníkom tohto pozemku nie je ani podnik SAD, ale ani Mesto Banská Bystrica. Podľa overených poznatkov táto časť pôdy patrí štátnym lesom. No, a ktože by už len začal s výstavbou čohokoľvek na cudzom pozemku?

Nájde sa riešenie?

Dopravný podnik Banskej Bystrice vypracoval štúdiu dostavby autobusovej stanice, kde mali vchádzať aj autobusy MHD. Ak by sa na tomto zámere nič nezmenilo, po realizácii projektu by tento závažný nedostatok mal byť aspoň na jednom mieste odstránený. Ale čo tie kritické linky? A keď sme sa už zmienili aj o kalamitných úsekoch, nepouvažovalo by sa o odľahčení týchto častí napr. urýchleným vybudovaním cyklistických trás?

Emília Bezáková

[10. 1. 2006]

SMER

(http://www.regionalnenoviny.sk/c/2540853/MHD-Koho-hlava-padne.html) MHD: Koho hlava padne?

Kolaps mestskej hromadnej dopravy, zastávky bez označenia, nahnevaní cestujúci a hádky medzi dopravcami a mestom, kto, akú zmluvu ukradol a kto na koho podáva trestné oznamenie - tak takto vstúpila Banská Bystrica do začiatku nového roka. Celoslovenská hanba, a to sme si na Silvestra želali pokoj a pohodu...
Zmena dopravcu otriasla celým mestom, a najmä cestujúcimi, na ktorých vraj záleží najviac. Tí sú totiž na MHD skutočne odkázaní, na rozdiel od ľudí, ktorí o nej síce rozhodujú, ale vozia sa autami. Niet sa čo čudovať, že ani netušia, aké je „príjemné“ stáť polhodinu na zastávke, nevedieť ani či nevymŕzajú zbytočne a potom sa do autobusu dostať a cestovať natlačení telo na telo. Jediným svetlým bodom v tejto mrazivej situácii je desaťkorunové cestovné. Na Nový rok sa dokonca ľudia mohli voziť bezplatne.
Poslanci odporučili primátorovi ako výhodnejšieho dopravcu MHD SAD Zvolen. V závere decembra, v rozpočte mesta na tento rok, schválili aj dotáciu vo výške 31,8 milióna korún. Vedenie mesta teda 29. decembra podpísalo s nimi zmluvu o výkone vo verejnom záujme. Dôvodom, prečo nový dopravca SAD Zvolen nezvládol situáciu a vznikol kolaps, bolo chýbajúcich 35 autobusov. Tak to zdôvodňovali zástupcovia SAD Zvolen. Tie mali dostať od mesta, ale tomu by ich najprv musela vrátiť SAD BBDS, ktorá ich mala do konca minulého roka prenajaté. Mesto si však predstavovalo, že po uzavretí zmluvy so Zvolenčanmi jej bystrická SAD-ka nebude robiť problémy a autobusy vráti. Lenže tá má na to lehotu 30 dní od skončenia zmluvy, teda do 30. januára 2006. Banskobystrický dopravca navyše tvrdí, že ich aj tak nevráti. „Máme platnú zmluvu datovanú 30. decembrom 2005, kedy nám ich prenajali aj na tento rok. Nevrátime ich,“ reagoval basnkobystrický dopravca a parafovaný dokument ukázal novinárom. Prečo sa zástupcovia mesta rozhodli vyjednávať s konkurenčným dopravcom, a vôbec niečo s ním podpisovať, nie je jasné. Každá strana tvrdí svoje a obviňuje sa. Jasné je iba to, že od Nového roka Banskobystričanov vozilo asi 20 autobusov, ktoré nestíhali, podľa cestovného poriadku platného vo víkendové a sviatočné dni.
„Ak by banskobystrický dopravca bral ohľad na cestujúcich a chcel sa k ním zachovať seriózne a neškodiť im, mohol by ich vrátiť okamžite. Má ich naďalej a nevyužíva ich. Stoja odstavené v jeho areáli,“ tvrdí primátor Ján Králik s tým, že keby ich mali, zrejme by také problémy neboli. Nové autobusy, ktoré nakupujú, dostávajú postupne a časť si museli aj zapožičať. Ako však konštatoval primátor, „zabezpečovanie prevádzky MHD v Banskej Bystrici od začiatku roka je v rozpore s uzavretou zmluvou“. Tá stále momentálne platí a mesto už poslalo upozornenie na nedodržiavanie zmluvnej kvality dopravy. Ak sa zvolenskému dopravcovi nepodarí v najbližších dňoch splniť v zmluve stanovené podmienky a zabezpečovať dopravu v plnom objeme, mesto od zmluvy odstúpi. „Každý deň procesu odstupovania od jednej zmluvy a uzatvárania zmluvy s iným dopravcom však bude znamenať problémy pre značný počet obyvateľov mesta,“ dodal J. Králik. Keď sa situácia vyrieši chce vyvodiť príslušné kroky voči tým, ktorí ju spôsobili. Kto to bude, na to je verejnosť určite zvedavá.
Zvolenský dopravca minulý štvrtok ubezpečil, že v týchto dňoch dôjde k náprave a MHD bude premávať v plnom režime podľa platného cestovného poriadku. Plnú prevádzku zabezpečí aj bez 35 mestských autobusov. Platnosť ceny základného cestovného 10 korún a zľavneného päť korún platí až do odvolania. Prestupné do jednej hodiny stojí päť korún, u dôchodcov bude naďalej zadarmo. Cestujúci majú možnosť v pristavenom autobuse na Námestí slobody nechať si prekódovať svoje čipové karty na systém SAD Zvolen. Výška ich kreditu zostane zachovaná.

AKO HLASOVALI POSLANCI
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13. decembra 2005 väčšinou hlasov odporučilo primátorovi uzavrieť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so SAD, a. s. Zvolen. Za toto znenie uznesenia ich bolo 18, proti traja a traja poslanci sa zdržali. Jeden nehlasoval.
ZA - Barič, Brázdilová, Červeňová, Cmarko, Dluholucký, Lačný, Lisá, Ľupták, Mika, Motyčka, Novanský, Priehodová, Púchovský, Randa, Slobodník, Smädo, Toman, Tuhársky, PROTI - Bancík, Baník, Blažejová, ZDRŽALI SA - Lichý, Bielik, Haško, NEHLASOVAL - Katreniak, Ostatní poslanci neboli prítomní na rokovaní.

ČO SA DIALO VLANI V MHD

JANUÁR - Nový rok priniesol šok pre cestujúcich. SAD-BBDS zrušila takmer tretinu liniek MHD a zredukovala spoje. Dôvodom tohto radikálneho kroku bolo neschválenie dotácie pre MHD.
FEBRUÁR - Kritická situácia v MHD pretrváva, vyjednávania zastali na mŕtvom bode. Poslanci na zasadnutí odsúhlasili iba podmienky, za ktorých mesto poskytne dotáciu 18 miliónov korún na krytie strát výkonov vo verejnom záujme. Ak k dotácii pripočíta prenájom trolejového vedenia za 4,5 milióna a rovnako poskytne dopravné prostriedky za 30 miliónov, mesto dáva SAD BBDS celkovo 52 miliónov Sk.
MAREC - Cestovné sa zvyšuje o korunu, teda na 14 Sk. SAD-BBDS obnovuje niektoré linky a upravuje ich trasy podľa požiadaviek. Otázne sú ešte zľavy. Po dvoch mesiacoch začala opäť premávať aj linka č. 24, ktorá spája dve najväčšie sídliská Sásová a Fončorda.
APRÍL - Cestujúci sú opäť šokovaní. Po mesiaci sa opäť zvyšuje cestovné o korunu, teda už na 15 korún. Pôvodné zľavy prestali platiť a dôchodcovia i postihnutí vyčkávajú dlhé šory na čipové karty. Situácia trvala niekoľko dní.
SEPTEMBER - Mesto vypísalo verejnú obchodnú súťaž na nového prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy. S týmto návrhom prišli poslanci mestského zastupiteľstva, aby predišli opätovnému nátlaku zo strany SAD BBDS. Prihlásili sa dvaja uchádzači - SAD BBDS B. Bystrica a a SAD Zvolen.
NOVEMBER - Výberová komisia odporučila za nového prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy SAD Zvolen.
DECEMBER - Poslanci odporučili primátorovi Jánovi Králikovi, aby uzavrel zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so SAD Zvolen.

Erika Krčová

[10. 1. 2006]

Dopravní web

(http://www.dopravni.net/view.php?cisloclanku=2006011101) Banská Bystrica – žhavé téma, až mrazí

Již téměř uběhl další týden, kdy trolejbusy v ulicích města nepotkáme. Místo nich potkáváme Karosy zánovní, nové, dokonce tak nové, že nejsou ani přihlášeny na policii k provozu. Autobusy jezdí i nejezdí, slibované nastupování všemi dveřmi je stejným snem jako kdysi. Ovšem občas také není divu, ono se do zájezdového autobusu nastupuje jedněmi dveřmi vždy, a to i u velmi nóbl společností. Jenže zájezdové autobusy na městských linkách najdeme tak leda někde v Americe, ať už severní nebo jižní. Jenže to je Amerika, buď vládce světa a chudoba ducha, či naopak terč světa a chudoba peněženky. Ale Banská Bystrica je uprostřed Evropy, a dokonce je krajským městem, kde samotný pan primátor je zároveň i krajským zastupitelem. Takže jeden by čekal, že tyto dejme tomu personální maličkosti, posunují toto město někam do výšin. Leč skutečnost bude asi obrácená, nicméně město zatím žije. Otázka je, jak dlouho.

Vzpomínaný dopravní problém se za posledních 14 dní prakticky neposunul. Sice po jakémsi politickém bububu na nejmenovaného politika, se jakoby doprava od pondělí zlepšila, nicméně tragická je stále. A miliardový problém trolejbusů? Skoro jako by nikoho nezajímal. Ano, podepisují se petice, občané snad vědí i co podepisují a proč, ale jinak vesměs vládne na jedné straně apatie pramenící z faktické bezmoci cokoli udělat, na straně druhé až hloupá zabedněnost, a odmítání si připustit problém. Přitom jeho neřešení může mít nedozírné následky.

Co je třeba udělat?
V první řadě je nezbytné vybudovat zcela nový systém MHD, a to nikoli stavebně, ale organizačně. Oprostit se od všeho, co bylo, zpracovat kompletní novou strukturu linkového vedení, bez ohledu na stávající systém. Ovšem ohledy přeci jen na něco brát musíme, a to „něco“ jsou trolejbusy. Je třeba maximum přepravních výkonů převést pod troleje existující a do trasy trolejí budoucích. Zároveň je třeba uvažovat i s postupným nákupem trolejbusů moderní koncepce, tedy s výkonným dieselagregátem na výrobu trakčního proudu. Díky nasazení těchto vozů bude možno nahradit autobusy na středně dlouhých sklonově méně náročných úsecích bez troleje. V místech plánované páteřní trolejbusové tratě je však zatím stále nutno počítat s autobusy, avšak v trolejbusové verzi organizace dopravy. Méně významné okrajové autobusové linky, které obsluhují území daleko od dnešních i budoucích trolejbusových tratí, je vhodné celodenně nahradit regionálními linkami, které by tranzitně projížděly přes celé město v režimu MHD, ale vždy na okraji města by se dotkly páteřního systému, kde by případně umožnily cestujícím přestoupit. Veškeré linky by měly mít přísný taktový grafikon a vzájemné proklady linek tak, aby v určitých úsecích byl interval mezi spoji přibližně rovnoměrný.

Ruku v ruce musí být s tímto systémem spuštěn nový odbavovací systém, umožňující nástup všemi dveřmi, časové jízdné bez ohledu na počet jízd – tedy jak klasické přestupní jízdenky, tak jízdenky denní, týdenní, měsíční. Tento odbavovací systém je nejen výrazně přínosnější pro cestující, protože jim umožňuje neomezený počet přestupů a tím pádem variabilnější volbu trasy k cíli, ale odpadá i dlouhé odbavování na zastávkách, což ocení i řidiči, kteří přijdou o zbytečně zatěžující činnost. Z pohledu ekonomiky provozu změnou odbavovacího systému dojde k rychlejšímu projetí trasy, tím pádem ke zvýšení proběhu vozidel. Díky tomu můžeme buď se stejným počtem vypravených vozidel zahustit interval s minimálním nárůstem nákladů a nebo můžeme na stejný dopravní výkon nasadit vozidel méně, čímž náklady dokonce snížíme.

Dále je nezbytně nutné, aby ve městě vznikl organizátor dopravy, který bude dopravu objednávat. Tento organizátor musí bezpodmínečně stát mimo jakéhokoli dopravce, mělo by se jednat buď o veřejně prospěšnou neziskovou organizaci, či organizaci buď 100% vlastněnou městem nebo společně městem a VUC. Tato organizace by měla za úkol zpracovávat jízdní řády, určovat trasy linek, tarif, určovat standardy dopravy (tedy kde musí být jaký typ vozu) a na základě těchto předem daných kriterií by pak objednávala dopravní výkony pro jednotlivé linky. Z toho plyne, že není nezbytnou podmínkou, aby ve městě zajišťoval dopravu jen jeden dopravce. Může jich být i několik, avšak cestující tento provozní detail nesmí pocítit. Největším problémem však je vlastnictví statické infrastruktury, tedy zejména zařízení trolejbusové dopravy, ale i mobiliáře, jako jsou zastávky. Zastávky, zejména označníky, nejsou zase až tak velkou investicí, aby si každý dopravce nemohl osadit svůj, nicméně u dobře vedeného dopravního systému je lepší, když tyto spravuje taktéž nějaké městská organizace. Technické zařízení trolejbusů také nutně nemusí být města, může být i třetího subjektu a může být třeba využíváno 4. subjektem provozujícím samotnou trolejbusovou dopravu, ale z praktického hlediska je vhodné vlastnictví města.

Z předchozího textu je tedy patrné, že pro fungující dopravu není nezbytné vytvořit městský dopravní podnik, ale je bezpodmínečně nezbytné vytvořit na dopravcích nezávislého technicky-ekonomického odborného koordinátora pod kontrolou města, který bude veškeré záležitosti ohledně dopravy ve městě zastřešovat. Pokud se výše nastíněné podaří v Banské Bystrici prosadit, je veliká šance, že se z upadajícího provozu podaří vybudovat vysoce moderní prosperující dopravní systém, který by mohl být vzorem pro všechna ostatní města.

BUSportal.sk

(http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=1633) Čipové karty v B. Bystrici Časovaná bomba?

5. októbra 2005 uverejnila Česká televize reportáž o zaujímavej situácii, ktorá nastala pri zmene odbavovacieho systému v MHD u nemenovaného dopravcu zo systému slovenskej firmy Emtest na systém českej Mikroelektroniky.

Situácia v Banskej Bystrici je unikátna tým, že sa nejedná o demonštračnú zmenu jednej čipovej karty, ktorá poukazuje na chybu v implementácii bezpečnostných pravidiel v odbavovacom systéme firmy Emtest, ale o zmenu masovú. Keď na chvíľu zanedbáme samotný fakt, že je programovo možné "prečipovať" (terminus technicus používaný momentálne obyvateľmi B. Bystrice) kartu vydanú emitentom SAD BBDS tak, že ma všetky atribúty karty vydanej emitentom SAD ZV a SAD BBDS ju nie je schopná viac prečítať, vynára sa pre všetkých, ktorí si karty zmenili niekoľko veľmi nepríjemných možností. Nasledujúci zoznam určite nie je konečný, ani vyčerpávajúci:
- Cestujúci, ktorí doteraz používal čipovú kartu SAD BBDS aj k cestovaniu na prímestských, alebo diaľkových linkách má smolu. Prečipovaná karta mu nebude fungovať a musí si zakúpiť u SAD BBDS novú. EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO
- Cestujúcemu skončí platnosť karty. Podľa informácií, ktoré BUSportál má, nevie zatiaľ SAD ZV zmeniť platnosť na prečipovanej karte. Ak teda cestujúcemu skončí platnosť karty, musí si zakúpiť novú.EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO.
O možnosti, že SAD Zvolen bude vedieť zmeniť aj platnosť karty budem písať nižšie
- Cestujúci, ktorému sa z akéhokoľvek dôvodu čipová karta "pokazí" má nárok na prevod zostatku na novú kartu. Otázka je u koho si tento nárok uplatní. Ak SAD BBDS zistí, že karta bola prečipovaná, je diskutabilné, či vôbec reklamáciu uzná, (EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO), ak to nezistí, je povinná vrátiť mu zostatok, aj keď ten už mohol byť celý prejazdený SAD Zvolen. EKONOMICKÁ STRATA SAD BBDS
- SAD Zvolen si bude od SAD BBDS nárokovať sumu prejazdenú z prečipovaných kariet. Je skutočne otázne akým spôsobom a či vôbec, pretože zostatok každej karty musí žiadať osobitne a na základe podkladov, ktoré SAD BBDS môže uznať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ich neuzná. EKONOMICKÁ STRATA SAD ZVOLEN, EKONOMICKÝ ZISK SAD BBDS.
Kombinácií, čo sa ešte môže stať je určite viac, ale všetky majú jedno spoločné - ktosi na ne doplatí. Jediná, pre cestujúceho ako-tak korektná možnosť je nasledovná:
1. Od SAD BBDS si vyžiadať neprejazdený zostatok
2. Prečipovať kartu na SAD ZV.
3. Naplniť si elektronickú peňaženku prečipovanej karty.
Je skutočne neuveriteľné, že na stránkach SAD Zvolen nie je v čase písania tohto článku ani zmienka o potenciálnych rizikách plynúcich z prečipovania karty.
Vráťme sa však k bezpečnosti. Emtest, ako takmer monopolný dodávateľ odbavovacích systémov a čipových kariet na Slovensku, vo svojom prehlásení uverejnenom v úvode tohto článku píše, citujem:
1. Prohlašujeme, že nebyla ohrožena bezpečnost systému, která by mohla vést k jakýmkoliv ekonomickým ztrátám uživatelů systému.
2. Přestože narušený bezpečnostní prvek neohrožuje celkovou bezpečnost systému, je otázkou naší profesní cti, aby došlo k bezodkladné nápravě a aby se v budoucnu podobný problém nezopakoval.
Koniec citátu.
Môžeme samozrejme polemizovať o tom, či dnešná situácia v B. Bystrici je, alebo nie je porušením bezpečnosti systému. Podľa nášho názoru však stav, pri ktorom môže niekto zmeniť údaje na čipovej karte tak, že pôvodný emitent k nim už nemá prístup, alebo stav, pri ktorom dochádza k ekonomickej strate ktoréhokoľvek zúčastneného subjektu, jednoznačne porušením bezpečnosti je, pretože nikto s prevádzkovateľov odbavovacieho systému a čipových karát Emtestu, či už na Slovensku alebo v Čechách, už nemôže mať istotu, že neexistuje nejaký ďalší program, ktorý toho umožňuje urobiť viac, napríklad zmeniť platnosť karty, výšku zostatku, poprípade vygenerovať kartu pirátsku.

SMER

(http://www.regionalnenoviny.sk/c/2548556/Preco-Banskobystricania-cestuju-vMHD-lacnejsie-ako-Zvolencania.html) Prečo Banskobystričania cestujú v MHD lacnejšie ako Zvolenčania?

V Banskej Bystrici stojí cestovné v MHD len 10 korún a vo Zvolene 12! Ako je to možné, keď mestskú hromadnú dopravu v obidvoch mestách prevádzkuje tá istá spoločnosť SAD Zvolen?“ rozčuľovala sa pani, ktorá nás oslovila na autobusovej zastávke na Sekieri, dodajúc, že niektoré, najmä raňajšie spoje vymeškávajú, pretože „sadka“ posilňuje dopravu v Banskej Bystrici.

Riaditeľ dopravy zvolenskej SAD Milan Chabada súvis medzi mestami vylučuje. „Terajšia tarifa v Banskej Bystrici je len dočasná,“ hovorí. „Od 1. februára bude o dve koruny drahšia ako je vo Zvolene, to znamená na úrovni 14 korún. Pred rokom cestovali v Banskej Bystrici za 15 korún, teraz to budú mať o korunu lacnejšie. Akciou za lacnejší lístok sme im chceli vykompenzovať problémy s dopravou v súvislosti s prechodom prevádzky na našu spoločnosť a so zavádzaním nových čipových kariet a cestovného poriadku.“

Zmenu prevádzkovateľa v Banskej Bystrici sprevádzali začiatkom roka veľké problémy. Aj cez pracovné dni spoje jazdili podľa víkendového cestovného poriadku, pretože SAD Zvolen nemala dostatok vozidiel, banskobystrická SAD jej ich neodovzdala. Zvolenská SAD si chýbajúce autobusy požičala od iných dopravcov, preto M. Chabada súvis s prípadným meškaním alebo vynechaním spoju MHD vo Zvolene odmieta. „Mali sme problémy v pondelok, keď nastali extrémne mínusové teploty, kým ešte v piatok boli plusové,“ pripúšťa.

Pondelkové mrazy prebrali z ranných driemot všetkých, ktorí na autobusových zastávkach čakali na spoj zo sídliska Sekier a Zlatý potok. Niektorí tu museli stáť aj hodinu. Jeden spoj nepremával a keď konečne prišiel druhý, nepodarilo sa do neho „napchať“ všetkým. Napriek tomu, že vodič pasažierov nabádal, aby postúpili do zadnej časti vozidla, nedalo sa v ňom už ani pohnúť. Skrehnutí cestujúci sa počas cesty aspoň trochu navzájom zahriali vlastnými telami. „Žeby výpadok autobusov v Banskej Bystrici ovplyvnil aj zvolenskú mestskú hromadnú dopravu?“ kládli si otázku a nešetrili ani nadávkami, že chýbajúce autobusy určite premávajú v uliciach Bystrice. „S presunom autobusov do Banskej Bystrice nemá pondelkový výpadok nič spoločné,“ povedal nám M. Chabada. „Ráno sme vypravili zo závodu všetky vozidlá, ale vyskytli sa na nich poruchy. Zamŕzali vzduchové systémy a došlo na nich aj k poruchám chladiaceho systému. Vozidlá sme vo štvrtok odparkovali pri plusových teplotách, ale počas víkendu prišlo silné ochladenie, ktoré pri týchto typoch vozidiel zapríčinilo technické problémy.“ Hoci v pondelok ráno „haprovalo“ viacero autobusov, prepravca ich v priebehu dňa nahradil záložnými vozidlami a dopravu v meste obnovil podľa cestovného poriadku. „Ak niektorý spoj vynechal v iný deň, muselo to byť pre technickú poruchu, aby som sa však mohol vyjadriť konkrétne, musel by som vedieť, ktorý spoj nešiel, aby som to mohol preveriť. Vo Zvolene však naďalej jazdia tie isté spoje ako predtým, takže fakt, že od začiatku roku prevádzkujeme aj dopravu v Banskej Bystrici, nemá na zvolenskú MHD žiadny vplyv.“

(schv, moj)

[16. 1. 2006]

Trend

(http://www.trend.sk/generate_page.php?page_id=61552) Ako pokaziť dobrý nápad (Komentár)

Banská Bystrica sa v prípade problémov MHD zobudila neskoro

[19.1.2006, TREND / Marián Benka]

Primátor Ján Králik a ďalší predstavitelia Banskej Bystrice sa už niekoľko rokov sťažovali na Banskobystrickú dopravnú spoločnosť (BBDS), ako na hlavného vinníka neutešeného stavu mestskej hromadnej dopravy (MHD).

S argumentáciou v štýle: Oni sú súkromná firma, my ich nemôžeme kontrolovať, oni za to môžu. Nie že by to bola a priori nepravdivá argumentácia, má však chybičku krásy. Každé mesto nesie zodpovednosť za fungovanie MHD a nemôže sa z nej vyzuť.

Napokon, v podnikateľskom sektore fungujú vzťahy medzi väčšinou súkromnými firmami. A podnikateľ alebo riaditeľ podniku sa nemôže vyhovárať pred spotrebiteľom na svojho dodávateľa, ako na príčinu problémov.

Pre zákazníka je pochopiteľne zodpovedný podnik. Ak má problémy s dodávateľom, mal si s ním spraviť poriadky, vyvodiť dôsledky, v krajnom prípade ho vymeniť za iného.

Dodávateľa sa napokon rozhodla vymeniť aj Banská Bystrica. Ale až po tom, čo sa situácia vyostrila a najmä, na dotáciu MHD prestali plynúť prostriedky od štátu. Mestskí poslanci si odrazu uvedomili, že ju budú musieť platiť z mestského rozpočtu. Až vtedy začali s BBDS tvrdo bojovať o jej výšku.

Kým platil štát, nikoho v meste nevzrušovalo, či dotácia, ktorú dopravca dostáva na prevádzku, je oprávnená. Ak by sa mesto v minulosti viac zaujímalo o stav MHD a aktívnejšie riešilo svoje výhrady k BBDS, nemuseli sa hromadiť a nemuseli vyústiť až do vypísania tendra. Na poslednú chvíľu. Vymeniť prevádzkovateľa MHD nie je také jednoduché.

Víťaz tendra, ak to nie je pôvodný prevádzkovateľ, sa musí zodpovedne pripraviť, objednať nové mestské vozidlá a to všetko je záležitosť niekoľkých mesiacov. SAD Zvolen, ktorá bystrickú MHD dnes prevádzkuje, mala na jej prevzatie tri dni. Zmluvu s mestom podpísala 29. decembra.

Najabsurdnejšie na veci však je, že ešte na druhý deň primátor rokoval s BBDS, či by predsa len nedala lepšie podmienky. A so SAD Zvolen, či by od zmluvy predsa len neodstúpila. Pravdepodobne chcel Zvolenčanov od začiatku využiť len ako nátlakový nástroj na starého dopravcu. Bystrický prednosta Miroslav Muroň to vlastne otvorene priznal.

Napokon, zmluva so SAD Zvolen je podpísaná len na rok a predstavitelia mesta po novoročnom dopravnom kolapse naznačovali, že ju možno vypovedajú. Chaos môže pokračovať. Pritom tender ako nástroj na získanie výhodnejších dodávateľských podmienok je úplne v poriadku. No ako nástroj vydierania sa môže obrátiť proti tomu, kto ho používa.

Trend

(http://www.trend.sk/generate_page.php?page_id=61415) Zvolenské kladivo na bystrického dopravcu

Mesto použilo konkurz, aby pritlačilo na bývalého dodávateľa, a dostalo sa do úzkych

[19.1.2006, TREND / Marián Benka]

Čo viedlo k novoročnému kolapsu banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy (MHD)? K úplnému obrazu sa dopátrať nedá.

Mesto Banská Bystrica, ktoré vypísalo súťaž na nového prevádzkovateľa MHD, víťaz súťaže SAD Zvolen i porazená Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) sa vzájomne obviňujú zo zavádzania verejnosti.

Prinášajú odlišné verzie toho, čo sa dialo počas ich rokovaní od vyhlásenia súťaže až do momentu, keď nový prepravca mestskú dopravu prevzal.

Je však možné porovnať ich tvrdenia a konfrontovať ich s dostupnými faktmi. TREND to urobil v snahe vytvoriť čo najvernejšiu verziu tohto príbehu.

Zhrnutý by mohol vyzerať takto: V meste sa dlhodobo koncepčne neriešili problémy hromadnej dopravy. Namiesto toho sa vyostrovali vzťahy medzi magistrátom a dodávateľom, súkromným prepravcom BBDS.

Až kým mestskí poslanci narýchlo nevypísali verejnú súťaž, ktorou chceli pritlačiť na BBDS a v krajnom prípade ju vymeniť za niekoho iného. Výmena sa napokon stala faktom. Ale až do 30. decembra nebolo isté, kto bude bystrickú MHD od Nového roka prevádzkovať.

Staré poučenie

Ako bezprostredný dôvod na konkurz uvádza mesto snahu, aby sa nezopakovala situácia spred roka. Vtedy Banská Bystrica dostala – v rámci decentralizácie – nižší príspevok zo štátneho rozpočtu ako po minulé roky. Preto sa chystala znížiť dotáciu na MHD.

Igor Korniet: Konkurenčný tlak mestskej hromadnej doprave v Banskej Bystrici prospieva. Pôvodné vyjadrenia primátora Jána Králika dokonca hovorili o nulovej dotácii. Predstavitelia BBDS reagovali vyhláseniami, že zrušia všetky zľavy a zvýšia základné cestovné. Ak by to neurobili, údajne by sa im MHD prevádzkovať vôbec nevyplatilo.

Rokovania medzi oboma stranami sa natiahli z konca roka 2004 aj do nového roku 2005. Zmluvu o výkone vo verejnom záujme, teda zmluvu na prevádzkovanie MHD, preto podpísali až v máji. Celková výška priamych i nepriamych dotácií sa ustálila na päťdesiatich miliónoch korún. Dovtedy jazdila BBDS bez zmluvy.

Medzitým zrušila niektoré linky ako nerentabilné, čo predstavitelia mesta kvalifikovali ako vydieranie. „Keby zrušili len stratové linky, dalo by sa to pochopiť,“ tvrdí hovorkyňa mesta Dagmar Svešníková. A dodáva, že BBDS zrušila napríklad vyťaženú linku číslo 24, na ktorej zarábala. Tá podľa nej občanom mesta chýbala a BBDS sa snažila ich hnev nasmerovať proti mestu.

„Ak tu niekto vydieral, tak to bolo mesto. Boli sme to my, kto minulý rok jazdil od januára na vlastné riziko. Bez toho, aby sme vedeli, či nám stratu z MHD niekto vôbec preplatí,“ oponuje riaditeľ BBDS Igor Korniet.

Konkurencia zabrala

Jozef Machala, bývalý člen vedenia BBDS a terajší dopravný riaditeľ spoločnosti Turancar, ktorá sa okrem iného venuje aj preprave osôb, však svojho predchádzajúceho zamestnávateľa neobhajuje. „BBDS mala dlhodobo pocit, že si môže dovoliť všetko. Neustále tlačila mesto, aby zvyšovalo dotácie, sama však nerobila takmer nič pre to, aby znižovala vlastné náklady,“ tvrdí.

Navyše, mesto nemalo v orgánoch BBDS zastúpenie. Nevidelo do jeho hospodárenia, a teda nemohlo ani posúdiť, či sú jeho požiadavky na výšku dotácie oprávnené.

J. Machala dokonca naznačuje, že BBDS si pravdepodobne z dotácie na MHD financovala niektoré medzimestské linky. I. Korniet takéto špekulácie nepripúšťa. Dotáciu, ktorú vlani firma žiadala od mesta, považuje za opodstatnenú. Faktom však je, že koncom roka, keď sa víťazom stal zvolenský konkurent, bystrický dopravca nečakane vyšiel s porovnateľnou ponukou.

V nej znížil cestovné a zároveň sa uspokojil s tridsaťmiliónovou dotáciou. Na otázku TRENDU, prečo BBDS dokáže odrazu prevádzkovať hromadnú dopravu za výrazne horších podmienok, I. Korniet v podstate neodpovedal. Priznal však, že „konkurenčný tlak MHD v Banskej Bystrici prospieva“.

Otázne trolejbusy

Martin Matala, bystrický spolupracovník iMHD, občianskeho združenia, ktoré sa venuje doprave, je presvedčený, že situácia sa mala riešiť už dávnejšie. Mesto podľa neho dlhé roky spalo a stav neriešilo. „Kým dotácia pre BBDS prichádzala zo štátnej pokladne, nikomu v meste to neprekážalo. Až keď zistili, že sa zmenili podmienky a musia platiť z mestského rozpočtu, zobudili sa,“ tvrdí M. Matala.

V slovenských mestách je obvyklejšie, že mestskú hromadnú dopravu prevádzkuje spoločnosť s účasťou mesta. V Banskej Bystrici je stopercentná mestská dcéra – akciová spoločnosť s obchodným názvom MHD – len vlastníkom 35 autobusov, dvoch trolejbusov a menšej časti trolejového vedenia.

Tento majetok si doteraz zadarmo prenajímala BBDS. Paradoxne, jej šéf I. Korniet bol až donedávna v predstavenstve akciovej spoločnosti MHD. Až po vlaňajších konfliktoch medzi mestom a BBDS odtiaľ musel odísť.

Jedno z riešení bolo založiť spoločný podnik s účasťou mesta i BBDS. To by umožnilo čerpať prostriedky z eurofondov na dobudovanie trolejbusovej siete, ktoré uviazlo už v prvej etape plánovanej výstavby. Bez rozšírenia trate do sídliska Sásová je totiž trolejbusová doprava v meste nerentabilná.

I. Korniet tvrdí, že práve spoločný podnik mestu už od roku 2002 navrhuje, ale bez reakcie. Podľa prednostu bystrického mestského úradu a riaditeľa spoločnosti MHD Miroslava Muroňa to jednoducho nie je pravda: „Ani raz som nezaregistroval zo strany BBDS ponuku na vytvorenie spoločného podniku.“ Sám si však nespomína, že by mesto takúto ponuku iniciovalo.

Až teraz, po dramatických udalostiach okolo mestskej dopravy, sa Banská Bystrica chystá osloviť fond národného majetku so žiadosťou, aby na ňu previedol menšinový podiel v BBDS. Mesto by sa tak do BBDS dostalo bez jej súhlasu. Získalo by kontrolu aj nad trolejbusovou dopravou, ktorá od Nového roka nepremáva. SAD Zvolen a BBDS sa nedohodli na jej prevádzkovaní.

Tlak z kalendára

Na verejnej súťaži sa zúčastnili len tieto dve firmy. Záujem spočiatku prejavoval aj Turancar, napokon sa rozhodol na tendri nezúčastniť. Podľa J. Machalu najmä pre šibeničný termín: „Tender vyhlásili koncom septembra s tým, že víťaza majú vybrať v novembri. Nebolo reálne, aby sa dokázal do konca roka zodpovedne pripraviť na prevzatie mestskej dopravy k prvému januáru.“

Adrian Polóny: Mesto chcelo použiť Zvolen len ako nátlakový nástroj na bystrického dopravcu. M. Muroň má na takýto časový harmonogram zdôvodnenie: Mestskí poslanci až do mája rokovali s BBDS. Potom sa s ňou síce dohodli, podľa M. Muroňa im však zároveň došla trpezlivosť a odsúhlasili vypísanie tendra. Nevyhnutný čas na jeho prípravu, do ktorého spadali aj letné dovolenkové mesiace, spôsobil, že nebolo možné vyhlásiť súťaž skôr ako v septembri.

Nový prepravca musel vraj nastúpiť k prvému januáru, pretože dovtedy musel byť schválený mestský rozpočet. A museli byť známe nároky na dotáciu pre MHD. Zmluva o výkone pre BBDS platila len do konca roka. Faktom však je, že minulý rok bola dotácia schválená a zmluva podpísaná až v máji a MHD napriek tomu, i keď s problémami, fungovala.

Podpredseda Predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny je presvedčený, že napriek časovému tlaku by jeho spoločnosť prevádzkovanie bystrickej MHD od počiatku zvládla. Keby včas vedela o tom, že BBDS nebude chcieť k Novému roku odovzdať tridsaťpäť autobusov prenajatých od mesta. O tom, že podľa zmluvy má BBDS na odovzdanie tridsaťdňovú lehotu, vraj Zvolenčanom nikto z mesta nepovedal.

M. Muroň s týmto tvrdením nesúhlasí. „V momente, keď Zvolenčania 29. decembra podpísali zmluvu o výkone vo verejnom záujme, vedeli, že tých tridsaťpäť autobusov prvého januára nedostanú. Ak s tým mali problémy, nemuseli zmluvu podpísať. BBDS bola kedykoľvek pripravená nastúpiť namiesto nich,“ hovorí.

Chaos so zmluvami

Práve v tom je podľa A. Polónyho jadro problému. Mesto vraj chcelo využiť Zvolen len ako nátlakový nástroj na bystrického dopravcu. A do poslednej chvíle hralo na obidve strany. Vo chvíli, keď už malo v rukách podpísanú zmluvu so SAD Zvolen, utekalo za predstaviteľmi BBDS s otázkou, či neponúknu lepšie podmienky. Do úplného konca roka sa rozhodovalo, ktorá spoločnosť prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy dostane.

„Napriek tomuto nehoráznemu tlaku zo strany mesta sme boli ochotní od podpísanej zmluvy odstúpiť. Za podmienky, že nám budú zverené aspoň prímestské linky. Nestalo sa tak, a preto sme na našej zmluve trvali,“ zdôrazňuje A. Polóny. Ako priznáva aj M. Muroň, na poslednú chvíľu bola pripravená aj zmluva s BBDS a ako jej doplnok zmluva o prenájme tridsiatich piatich mestských autobusov.

Keďže prednosta musel rokovania s BBDS predčasne opustiť, dopredu obe zmluvy podpísal. S tým, že ak sa dohodnú, podpíše ich aj BBDS. Ak nie, obe zmluvy sa roztrhajú. Predstavitelia BBDS však údajne zmluvu o prenájme zobrali a popodpisovali. Teraz ju používajú ako dôkaz, že si môžu spomínané autobusy nechať až do konca tohto roka. Podľa I. Kornieta sú prednostove obvinenia lož, zmluva vraj bola riadne podpísaná a odovzdaná.

Jej význam však medzičasom klesol. BBDS bez zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme mestskú dopravu beztak prevádzkovať nemôže. A SAD Zvolen už od deviateho januára – aj bez mestských autobusov – zabezpečuje spoje podľa cestovného poriadku z predchádzajúceho roka. Provizórne si požičala rezervné vozidlá od SAD z celého Slovenska.

Ide o autobusy, ktoré nie sú určené na mestskú prepravu. Majú nižšiu kapacitu cestujúcich a nenastúpi do nich napríklad mamička s kočíkom. A. Polóny odhaduje, že výrobcovia mestských autobusov, ktoré si SAD Zvolen pre Banskú Bystricu objednala, sa dokážu prispôsobiť mimoriadnej situácii a dodať ich v skrátenom termíne, pravdepodobne v priebehu marca.

Ani potom však nebudú mať Zvolenčania bystrickú dopravu pevne v rukách. Zmluva im platí na jeden rok. A predstavitelia Banskej Bystrice už teraz naznačujú, že v prípade negatívnych skúseností im ju nepredĺžia.

mesto.sk

(http://mesto.sk/prispevky_velke/banska_bystrica/mestosimaloprevzi1138377120.phtml) Mesto si malo prevziať svoje autobusy, stále ich nemá

Fiaskom sa dnes skončilo avizované odovzdávanie 35 autobusov a dvoch trolejbusov, ktoré mala od mesta Banská Bystrica do konca minulého roka v prenájme SAD- Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), bývalý prevádzkovateľ banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).
Zástupcovia BBDS totiž chceli od predstaviteľov mesta, aby podpísali preberacie protokoly bez toho, aby im umožnili skontrolovať stav vozidiel. Nemôžu od nás žiadať, aby sme podpísali protokol a vozidlo ani nevideli.

To bolo neprijateľné a neprípustné. Po ôsmich našich výzvach, aby nám autobusy odovzdali, nám pripravili niečo takéto. To je úplná hanba pre dopravcu, ktorý by chcel aj naďalej pôsobiť na území mesta. Nerozumiem tomu, povedal pre agentúru SITA vedúci referátu dopravy banskobystrického magistrátu Vladimír Ďurečka. Dodal, že SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje banskobystrickú MHD od začiatku tohto roka, sa už týchto 35 autobusov domáha, má ich totiž prenajaté od mestskej akciovej spoločnosti. Prenájom autobusov bol navyše jednou z podmienok mesta pri výbere prevádzkovateľa MHD. Tým, že ich SAD Zvolen stále nemá k dispozícii, zdôvodňujú jej predstavitelia aj kolaps MHD zo začiatku tohto roka a súčasnú nízku kvalitu cestovania v MHD. Mestské autobusy totiž nahrádza vozidlami požičanými od dopravcov z celého Slovenska, väčšinou však ide o autobusy určené na prímestskú dopravu s nedostatkom miesta na státie a pre kočíky. V meste chýbajú najmä veľkokapacitné kĺbové vozidlá. Tých je medzi 35 mestskými autobusmi 16, povedal Ďurečka. Dodal, že ak BBDS vozidlá neodovzdá najneskôr 30. januára, mesto podnikne právne kroky.
Podľa nájomnej zmluvy platnej do konca minulého roka má BBDS 30-dňovú lehotu na odovzdanie vozidiel, teda do pondelka 30. januára. Predstavitelia BBDS však tvrdia, že 30. decembra podpísali s mestskou akciovou spoločnosťou vlastniacou mestské autobusy novú nájomnú zmluvu platnú do konca tohto roka. Mesto však platnosť novej zmluvy popiera. Aj keby bola platná, doteraz mala BBDS prenajaté vozidlá od mesta, takže ich musí vrátiť mestu, ktoré ich malo prenajaté od mestskej akciovej spoločnosti. Až tá ich potom môže prenajať dopravcovi, s ktorým uzavrela novú nájomnú zmluvu, uviedol Ďurečka.
Námestník riaditeľa BBDS Ján Žambor pre agentúru SITA uviedol, že vedenie spoločnosti nemá k dnešnej situácii čo povedať a o ďalšom postupe rozhodne jej predstavenstvo.

pt;bl

sita

mesto.sk

(http://mesto.sk/prispevky_velke/banska_bystrica/mestudnesbyvalypr1138637340.phtml) Mestu dnes bývalý prevádzkovateľ MHD odovzdal autobusy

BANSKÁ BYSTRICA 30. januára (SITA) Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) začala dnes, v posledný deň zmluvnej lehoty, odovzdávať mestu Banská Bystrica 35 autobusov a dva trolejbusy, ktoré mala od mesta prenajaté do konca minulého roka. Už sme odviezli prvých deväť vozidiel, začali sme kĺbovými. Menšia porucha bola zatiaľ na jednom, povedal pre agentúru SITA vedúci referátu dopravy banskobystrického magistrátu Vladimír Ďurečka.

Dodal, že prevzatie všetkých autobusov by v prípade ich dobrého technického stavu mohli stihnúť ešte dnes.
Postupujeme podľa zmluvy, odpovedal na otázku agentúry SITA, prečo autobusy odovzdávajú až v posledný deň lehoty generálny riaditeľ BBDS Igor Korniet. BBDS využívala mestské vozidlá na výkon mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici do konca minulého roka. Od 1. januára je však novým prevádzkovateľom banskobystrickej MHD SAD Zvolen. Tá si podľa súťažných podmienok musela mestské autobusy prenajať, stále ich však nemá k dispozícii. Vedenie SAD Zvolen tým zdôvodňuje aj kolaps MHD zo začiatku tohto roka a súčasnú nízku kvalitu cestovania v MHD. Mestské autobusy totiž nahrádza vozidlami požičanými od dopravcov z celého Slovenska, väčšinou však ide o autobusy určené na prímestskú dopravu s nedostatkom miesta na státie a pre kočíky. V banskobystrickej MHD chýbajú najmä veľkokapacitné kĺbové vozidlá, ktorých je medzi 35 mestskými autobusmi 16. Podľa vedúceho odboru dopravných informácií SAD Zvolen Marka Modranského mestské vozidlá nasadia do MHD čo najskôr. Ak sú v dobrom technickom stave, ich vybavenie našimi čítacími zariadeniami čipových kariet a číslami liniek bude trvať deň-dva. Chceme kvalitu cestovania zlepšiť čo najskôr, povedal pre agentúru SITA Modranský. Nízku kvalitu cestovania kompenzuje SAD Zvolen dočasným znížením cestovného zo 14 na 10 korún. Po ôsmich výzvach mesta od začiatku roka avizovala BBDS odovzdanie prenajatých vozidiel už na piatok. Zástupcovia mesta si ich však neprevzali, keďže podľa Ďurečku od nich BBDS chcela podpísať preberacie protokoly bez toho, aby im umožnila skontrolovať stav vozidiel. Korniet takéto informácie odmieta ako nepravdivé. Už v piatok sme boli pripravení vozidlá odovzdať, mohli si ich bez problémov skontrolovať, zdôraznil riaditeľ BBDS. Dodal, že ich spoločnosť má mestské vozidlá podľa novej nájomnej zmluvy podpísanej 30. decembra opätovne prenajaté do konca tohto roka, bude ich teda požadovať. Mesto však platnosť novej zmluvy s BBDS popiera a uznáva len zmluvu so SAD Zvolen.

pt;bl;mt

sita

SME Regiony

(http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2571313) Banskej Bystrici už vrátili autobusy, primátor ich strážil

BANSKÁ BYSTRICA - Mesto Banská Bystrica sa po takmer mesiaci dostalo k svojim autobusom, ktoré prenajalo SAD-Banskobystrickej dopravnej spoločnosti. Po zmene prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy mesto žiadalo dopravcu, aby autobusy vrátil, hrozilo však, že si 35 mestských autobusov nechá až do konca roka.

Spoločnosť vrátila 28 z 35 autobusov, ostatné neboli podľa primátora Jána Králika pojazdné, a odovzdajú ich v najbližšom možnom termíne.

Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň ešte oficiálne autobusy neprevzal. Tvrdí, že pôvodní majitelia z nich neodmontovali svoje počítače a vysielačky. Kým mesto odovzdá 35 autobusov novému dopravcovi SAD Zvolen, môže prejsť ešte niekoľko dní. "Dopravca nemal dôvod držať autobusy a traumatizovať obyvateľov mesta. Nemám z toho dobrý pocit," hovorí Muroň. Banskobystrický dopravca nechcel autobusy odovzdať, lebo sa odvolával na zmluvu o prenájme, ktorú podpísal práve Muroň. Ten vtedy hovoril, že zástupcovia SAD-BBDS pracovnú verziu zmluvy z magistrátu ukradli.

Zaparkované autobusy strážila v noci mestská polícia spolu s Králikom. "Snažil som sa v noci vstať, aby som sa presvedčil, či je všetko v poriadku. Bol som veľmi prísny aj na mestských policajtov a trval som na tom, aby ustrážili parkovisko," vyhlásil.

Magistrát sa snaží po zmene dopravcu zachrániť trolejbusovú dopravu, s ktorou Zvolenčania nepočítajú. Jednou z možností je doprivatizovať 34 percent akcií SAD, druhou, keby sa bystrický a zvolenský dopravca dohodli. Bystričania však vôbec nepožiadali o licenciu na prevádzkovanie trolejbusovej dopravy. "Urobím všetko preto, aby trolejbusy v Banskej Bystrici fungovali," tvrdí napriek tomu Králik.

SAD Zvolen koncom roku vyhrala konkurz na dopravcu v Banskej Bystrici a od januára vymenila SAD Banskobystrickú dopravnú spoločnosť. Keďže jej chýbali autobusy, ktoré Banskobystričania odmietli vydať, doprava v meste začiatkom roka kolabovala. Neskôr si autobusy požičala od iných dopravcov. (wm)

TA3

(http://video.ta3.com/31012006/bb_autobusy.asf) 35 mestských autobusov

(http://video.ta3.com/30012006/sad_bb.asf) odovzdanie mestských autobusov

(http://video.ta3.com/regiony2006/1401R.asf) TA3 regióny o zmene dopravcu

(http://video.ta3.com/02012006/bb_doprava.asf) doprava v BB

(http://video.ta3.com/01012006/bb_trolejbusy.asf) rozluckova jazda 31.12.2005

(http://video.ta3.com/28122005/bb_zv_doprava.asf) BB vs ZV

(http://video.ta3.com/14122005/bb_zvolen.asf) BB vs ZV

(http://video.ta3.com/regiony/0705r.asf) TA3 regióny o autobusovej stanici

cestovanie SME

(http://cestovanie.sme.sk/clanok.asp?cl=2594596) Cestovanie v MHD bolo omylom drahšie už dnes

BANSKÁ BYSTRICA 16. februára (SITA) - Napriek tomu, že plná tarifa má v banskobystrickej mestskej doprave (MHD) platiť od nedele, už dnes sťahovali čítacie zariadenia čipových kariet v autobusoch cenu 13 korún a nie stále platných akciových 9 korún. Podľa Marka Modranského, vedúceho úseku dopravných informácií SAD Zvolen, ktorá MHD v Banskej Bystrici prevádzkuje, išlo o nedostatky softvéru, ktoré už jeho dodávateľ odstránil. „Do pokladní sme nahrávali novú tarifu, ktorá má platiť od nedele. Chybou softvéru sa však aktivovala už dnes ráno. Dodávateľ už v priebehu dopoludnia chybu napravil,“ uviedol Modranský. Dodal, že o chybe vodiči nevedeli a nemohli za ňu, pri priamom predaji bez čipovej karty cestujúci platili akciových 10 korún.

Akciové ceny cestovného, trvajúce od začiatku tohto roka, prestanú v banskobystrickej MHD platiť v nedeľu. Odvtedy si už SAD Zvolen bude uplatňovať plnú výšku mestom schválenej tarify, základné cestovné tak zdražie z akciových 10 na 14 korún, pri použití čipovej karty z deväť na 13 korún. Cestujúci s čipovou kartou majú pri prestupe v lehote do 45 minút nárok na 50-percentnú prestupovú zľavu, ďalšie zľavy platia podľa tarify pre dôchodcov, žiakov a ďalšie vybrané skupiny obyvateľov. Akciové ceny zaviedla SAD Zvolen ako kompenzáciu za zníženú kvalitu cestovania spôsobenú nedostatkom autobusov. O skončení platnosti akciových cien informovala SAD Zvolen zatiaľ iba tlačovou správou, ktorú dnes odoslala médiám. Na zastávkach ani vo vozidlách MHD dosiaľ žiadne oznamy pre cestujúcich nie sú.

Copyright © SITA 2006

[16. 2. 2006 17:30:00]

SMER

(http://www.regionalnenoviny.sk/c/2577692/Kedy-sa-pohne-trolejbusova-doprava.html) Kedy sa pohne trolejbusová doprava?

Všetkých 35 autobusov a dva trolejbusy, ktoré mala prenajaté SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), ako bývalý prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v B. Bystrici, odovzdala minulý týždeň mestu. Predchádzalo tomu osem výziev zo strany mesta, ale BBDS využila zmluvnú lehotu a vrátila ich v posledný deň jej vypršania. Podľa prednostu Mestského úradu v B. Bystrici ešte v piatok, ale aj počas víkendu, všetky vozidlá absolvovali technickú kontrolu, aby ich čo najskôr mohli odovzdať súčasnému prevádzkovateľovi MHD zvolenskej SAD. Tá ich mala mať podľa Zmluvy o výkone vo verejnom záujme podpísanej s mestom, k dispozícii už od začiatku januára. Namiesto toho chýbajúce vozidlá nahradila požičanými, určenými na prímestskú dopravu od dopravcov z celého Slovenska, ktoré nevyhovovali. Medzi odovzdanými mestskými vozidlami sú aj kĺbové autobusy. Zvolenský dopravca ich nasadí hneď, ako ich vybaví čítacími zariadeniami čipových kariet, čo nemá trvať dlhšie ako deň, prípadne dva. Upraví aj výšku základného cestovného z 10 Sk na avizovaných 14 korún, o čom vedenie zvolenskej SAD uvažovalo už k termínu 5. február. Pripustilo však, že by to mohlo byť aj o korunu menej.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva minulý týždeň sa problémom MHD zaoberali aj poslanci. Ako odznelo, oddiaľovanie podpísania Zmluvy o výkone vo verejnom záujme a jej podpísanie až 29. decembra 2005 s vybraným prevádzkovateľom MHD, spôsobilo kolaps dopravy. Primátor Ján Králik znova zopakoval, že urobí všetko pre to, aby trolejbusová doprava bola obnovená. Podľa posledných informácií Banskobystrická dopravná spoločnosť požiadala Banskobystrický samosprávny kraj o udelenie licencie na trolejbusovú dopravu a doručila už aj všetky potrebné podklady na jej vydanie. Otázkou teraz je, ako na to zareaguje mesto. BBDS je totiž pripravená spustiť trolejbusové linky okamžite, ako dostane licenciu.
V uznesení poslanci uložili prednostovi MsÚ M. Muroňovi predložiť čo najskôr komplexnú správu o situácii v prevádzkovaní verejnej dopravy na území mesta. Hlavnému kontrolórovi Z. Haringovi vykonať kontrolu nakladania s financiami určenými na prevádzkovanie MHD z rozpočtu mesta v roku 2005 a dopravnej komisii pripraviť spolu s odbornou verejnosťou komplexný návrh rozvoja verejnej dopravy na území mesta. Primátora Jána Králika poslanci žiadajú, aby pokračoval v rokovaniach s majoritným akcionárom SAD B. Bystrica Fondom národného majetku SR o možnosti nadobudnutia vlastníckeho vzťahu k trolejbusovej doprave.

Erika Krčová

[7. 2. 2006]

SME Regióny

(http://www.sme.sk/c/2581104/Trolejbusy-by-sa-mohli-opat-vratit.html) Trolejbusy by sa mohli opäť vrátiť

BANSKÁ BYSTRICA - Bývalý prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) označila vyjadrenia primátora Jána Králika o snahe zachovať trolejbusovú dopravu v meste za zavádzajúce a nepravdivé.

Primátor Králik pred niekoľkými dňami vyhlásil, že urobí všetko preto, aby trolejbusy v Banskej Bystrici jazdili. Objavili sa však informácie, že BBDS, ktorá ich vlastní, nepožiadala o licenciu.

"Keby mesto Banská Bystrica malo vážny záujem o zachovanie trolejbusovej dopravy, nepodpisovalo by zmluvu so SAD Zvolen, ktorá vo svojej ponuke s trolejbusmi nepočítala," tvrdí riaditeľ dopravnej spoločnosti Igor Korniet.

Dodal, že napriek tomu, že Banskobystrická dopravná spoločnosť nie je poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, požiadala 5. januára Banskobystrický samosprávny kraj o udelenie licencie na trolejbusovú dopravu.

Banskobystrický dopravca už úradu doručil všetky potrebné dokumenty na vydanie licencie. "Na ťahu je teraz mesto Banská Bystrica, ktoré musí schváliť cestovný poriadok pre trolejbusové linky a podpísať zmluvu s BBDS o nájme asi ôsmich percent trolejového vedenia, ktoré má vo vlastníctve. Mesto zatiaľ v tomto smere nekoná," povedal Korniet.

BBDS je pripravená podľa riaditeľa sprevádzkovať trolejbusové linky okamžite, keď na to dostane licenciu.

Trolejové vedenie, infraštruktúra a vozový park, potrebný na prevádzkovanie trolejbusovej dopravy, je v rozhodujúcej miere vo vlastníctve BBDS. Zvyšnú časť vlastní mesto.

Banskobystrická dopravná spoločnosť bola prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici do konca minulého roku. Dopravu zabezpečovala autobusmi a trolejbusmi.

Na základe zmluvy je novým prevádzkovateľom hromadnej dopravy SAD Zvolen. Zvolenčania však chcú zabezpečiť dopravu v meste výlučne autobusmi.

DANIEL VRAŽDA

[8. 2. 2006]

europa.sk

(http://www.europa.sk/test/content/content.php?lang=sk&page=web_content&id_content=10400&id_sprava=237) Európska komisia chce podporovať ekologické vozidlá

Brusel, 21. decembra 2005 - Európska komisia dnes navrhla nové právne predpisy, ktoré majú prispieť k vytvoreniu trhu ekologických vozidiel s cieľom znížiť znečisťujúce látky v odvetví dopravy.

Tým, že presadila, aby orgány verejnej moci vyhradili štvrtinu ročných nákupov ekologickým vozidlám, nové európske pravidlá umožnia poskytnúť konštruktérom záruku, ktorú potrebujú, aby vyvíjali tieto vozidlá pre širší trh.

„Vzhľadom na rastúce problémy so znečistením v mestách a na neustále zvyšovanie cien ropy je potrebné nájsť prostriedky na pomoc automobilovému priemyslu, aby sa mohli vyrábať ekologickejšie vozidlá,“ vyhlásil podpredseda komisie a komisár pre dopravu Jacques Barrot. Andris Piebalgs, komisár pre energetiku, ktorý sa pripojil k návrhu smernice, dodal: „Tieto opatrenia napokon umožnia zvýšiť energetickú účinnosť odvetvia dopravy, jedného z najznečisťujúcejších a najnáročnejších, pokiaľ ide o energiu.“

Vzhľadom na neustály rozvoj odvetvia dopravy a jeho následky, pokiaľ ide o znečistenie a závislosť od ropy, komisia dnes zdôrazňuje nutnosť rozvoja trhu „ekologických vozidiel“. V Európskej únii predstavuje cestná doprava približne jednu štvrtinu spotreby energie a emisií CO2. Existuje značný potenciál na zníženie emisií vozidiel a úsporu energie. Potrebné technológie sú však stále nákladnejšie ako technológie používané pri výrobe tradičných vozidiel.

Preto sa Európska komisia rozhodla konať v prospech vývoja novej generácie vozidiel, ktoré spotrebujú menej energie a vyprodukujú menej znečisťujúcich látok. V smernici sa ustanovuje, že verejné orgány (štát, jednotky územnej samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, verejnoprávne podniky a prevádzkovatelia zmluvne zaviazaní verejnými orgánmi poskytovať dopravné služby) budú povinné prideliť minimálnu kvótu 25 % ročne vynaložených prostriedkov na obstaranie (kúpa alebo lízing) ťažkých vozidiel (ťažších ako 3,5 tony) na „vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu“, ako sú definované v európskej výkonnostnej norme (EEV)*. Medzi ťažké vozidlá patria autobusy a väčšina úžitkových vozidiel ako napríklad smetiarske vozidlá.

Povinnosť kúpy ekologických vozidiel je najskôr obmedzená na tieto kategórie vozidiel, ktorých podiely na trhu verejných úradov sú vysoké (približne 6 % pre nákladné autá a približne tretina pre autobusy). Rastúci dopyt ekologických vozidiel pre túto kategóriu vozidiel takto umožní podporovať ich vývoj konštruktérmi: ide o spôsob, ako spraviť trh rentabilnejším vytvorením dostatočného dopytu na uskutočnenie úspor z rozsahu. Mimochodom, štúdie uskutočnené komisiou dokázali pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Ponuka ekologických vozidiel konštruktérmi sa stane dôležitým tromfom konkurencieschopnosti vzhľadom na problémy so znečistením miest, s ktorými sa stretli vo svete viaceré štáty s vysokým hospodárskym rastom.

Komisia v ďalšej fáze preskúma možnosť rozšírenia povinnosti dodržiavať kvótu aj na iné kategórie vozidiel. Jedným z účinkov smernice bude podporovanie vývoja vozidiel prispôsobených zmesiam s vysokým obsahom biopalív (pozri IP/05/1546 na akčnom pláne o biomase). Ďalšími príkladmi príslušných technológií sú zemný plyn, LPG (skvapalnený ropný plyn), vodík, elektrický motor alebo hybridný motor, ktorý kombinuje vznetový motor a elektrický motor.

Tieto technológie boli podporované z európskych prostriedkov prostredníctvom výskumných a rozvojových programov a štrukturálnych fondov. Návrh komisie sa teraz postúpil Rade EÚ a Európskemu parlamentu v rámci procesu spolurozhodovania.

* Ako je definované v smernici 2005/55/EC, Ú. v. L 275/1, 20.10.2005.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1672&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en

Busportal.sk

(http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=1764) BUSportál: Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Ako Vás už BUSportál informoval, 28.2.2006 zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, pričom bodom zaujímavým pre BUSportál bolo prejednanie otázky dopravy v meste a to na základe „Správy o prevádzkovaní verejnej dopravy na území mesta Banská Bystrica po podpise Zmluvy o výkone vo verejnom záujme 29.12.2005.“

K tomuto bodu programu sa poslanci dostali až neskoro popoludní. Obsah správy chronologicky vysvetľuje, ako došlo k zmene prevádzkovateľa dopravy v meste, počnúc dňom 14.11.2005, kedy komisia pre vyhodnotenie súťaže túto z dôvodu neporovnateľnosti ponúk ukončila a dňom 18.11.2005 začali rokovania s SAD, a.s. Zvolen a SAD BBDS, a.s. Banská Bystrica.

Ďalej zo správy vyberáme:
16.12.2005 primátor mesta oznámil spoločnosti SAD BBDS, že zmluvu o „výkone“ sa rozhodol uzatvoriť s SAD Zvolen a zároveň požiadal spoločnosť o odovzdanie prenajatých autobusov. Nasledovalo ešte 5 písomných /bezvýsledných/ výziev, po ktorých SAD Zvolen garantuje, že 1.1.2005 môže prevádzkovať dopravu v Banskej Bystrici aj v prípade, že autobusy mestu odovzdané nebudú. Dňa 23.12.2005 SAD BBDS a.s. písomne oznámila, že akceptuje ukončenie zmluvy o podnájme autobusov a do 15.1.2006 predloží harmonogram ich odovzdávania.
Rokovania vyvrcholili 29.12.2005 kedy bola so SAD Zvolen podpísaná zmluva. Nasledovala už len známa „story“ s ukradnutým návrhom zmluvy.
1.1.2006 začal nový zmluvný dopravca prevádzkovať MHD s obmedzeným počtom autobusov, aj s redukovaným cestovným poriadkom. Vznikli problémy, nespokojnosť cestujúcich a takýto stav trval do 5.1.2006. Po upozornení Mestom sa SAD Zvolen zaviazala, že od 8.1.2006 bude doprava zabezpečená rozšíreným počtom autobusov, problémy však celkom vyriešené neboli ani po tomto dátume.
Až 30.1.2006 boli autobusy a trolejbusy patriace mestu, bývalým prevádzkovateľom odovzdané a následne, po absolvovaní STK, 3.-4.2.2006 odovzdané zmluvnému dopravcovi, s ktorým bola 3.2.2006 podpísaná zmluva o prenájme na rok 2006. Kvalita cestovania sa značne zlepšila. Koncom januára SAD Zvolen predložila na posúdenie Úradu hlavného architekta návrhy na označníky, ktoré postupne umiestni na všetkých zastávkach.
V súčasnosti je v meste dostatočný počet autobusov, prímestské a diaľkové však budú priebežne v zmysle zmluvy nahradzované.

V rozprave bolo vznesených pár pripomienok a BUSportál ich spolu s odpoveďami prináša v nasledovnej ucelenej forme:
• nastolená otázka budúcnosti trolejbusovej dopravy v meste
Na to, aby začali trolejbusy premávať, je potrebné uzatvoriť zmluvy o prevádzkovaní trolejbusovej dopravy medzi mestom Banská Bystrica a SAD BBDS. Návrhy zmlúv sú pripravené, v súčasnosti prebiehajú rokovania s SAD BBDS. Zástupcovia mesta nevedeli odhadnúť, kedy dôjde k opätovnému sprevádzkovaniu trolejbusovej dopravy.
• otázka, ako budú vyzerať trate v meste, nakoľko sú linky, s ktorými sú cestujúci nespokojní
Pri zahájení dopravy zvolenskou SADkou bola dohodnutá koncepcia tak, že bude doprava zabezpečovaná z ich strany len autobusmi tak, aby bolo možné prejsť z jednej strany mesta na druhú bez prestupu aby sa náklady cestujúcich na dopravu nepredražovali. V prípade, ak bude doprava zabezpečovaná aj trolejbusmi, od tejto koncepcie sa upustí a bude tvorba cestovného poriadku prebiehať ináč. Požiadavky a podmienky cestujúcich budú po prehodnotení zapracované do nového cestovného poriadku, ktorý by mal byť spracovaný do mája
• nastolená otázka nastupovania do autobusov
Do konca apríla budú autobusy vybavené strojčekmi aj pri druhých dverách, preto už od mája sa vo všetkých autobusoch bude nastupovať minimálne dvomi dverami
• otázka akceptácie dvoch dopravcov v prípade, že trolejbusovú dopravu bude vykonávať SAD BBDS
Trolejbusy a autobusy, teda dvaja dopravcovia na území mesta budú môcť premávať len vtedy, ak sa dohodnú a budú akceptovať spoločný cestovný poriadok a vzájomne uzávať cestovné lístky. Prebiehajú rokovania, otázka vzájomnej akceptácie je však jednou z podmienok pre udelenie licencie

Samozrejme tak, ako všetkých občanov mesta, aj BUSportál zaujíma, ako sa bude vyvíjať budúcnosť MHD v meste pod Urpínom. Napriek pretrvávajúcim nezhodám medzi bývalým a súčasným dopravcom však veríme v zachovanie zdravého rozumu a opätovné spustenie trolejbusovej dopravy, k spokojnosti občanov mesta. O ďalšom vývoji Vás budme informovať.