História mestskej hromadnej dopravy na Slovensku
Mestská hromadná doprava na Slovensku - historia MHD
Mestská hromadná doprava na Slovensku - historia MHD
hlavna stranka, dotacie, historia MHD, podniky MHD, zdroje a odkazy.
MHD v Banskej Bystrici: prehlad spravodajstva k zmenam k 1.1.2005, k 1.1.2006, 55 rokov MHD.

História MHD na Slovensku

27. augusta 1895 začala v Bratislave premávať električka. Bratislava patrí medzi prvé mestá v strednej Európe s mestskou elektrickou dráhou. Po nákupe vozidiel Praga NO a Škoda NR a nevyhnutnej oprave ciest začal dopravný podnik prevádzkovať aj autobusovú dopravu v meste v roku 1927. Trolejbusova doprava (okrem krátkeho obdobia 1909 - 14) začala novodobú prevádzku v roku 1941. Kompletná história MHD v Bratislave je spracovaná na stránke ba.imhd.sk.

Ešte pred Bratislavou začala v prevádzka mestskej dráhy v meste Košice. 14. novembra 1891 začala premávat konská dráha, v roku 1910 parná mestská železnica a od roku 1914 električka. Parná trakcia sa zachovala v nákladnej doprave. V celom Československu medzi vojnami fungovalo 16 dopravných podnikov, po roku 1949 sa počet zvyšoval z 20 až na 34 v roku 1953, keď sa začali rušiť a MHD bola postupne začlenená do ČSAD.

Po roku 1948 bola všetka pravidelná doprava znárodňovaná. Výnimkou boli dopravné podniky s väčšinovou účasťou samosprávy. Pri nich prešlo riadenie na národné výbory. Od roku 1949 vznikli dopravné podniky, ktoré prevádzkovali MHD v Banskej Bystrici (1. mája 1950), Zvolene, Martine, Žiline (28.10.1949), Nitre, Prešove, Poprade, Piešťanoch a nakoniec v Trnave. V roku 1958 skončil činnosť DP Trnava a Piešťany, nasledujúci rok DP Poprad. DPMŽ v rokoch 1958 - 1962 zabezpečoval aj lodnú dopravu na Oravskej priehrade loďou Žilina. Po zániku DPMŽ, prešla lodná doprava na ČSAD Dolný Kubín.

K 1. januáru 1963 prešli mestské dopravné podniky do ČSAD. V Stredoslovenskom kraji 4 prevádzky MHD prepravili v roku 1974 49,3 mil. osôb na 65 tratiach s dĺžkou 510 km pomocou 144 autobusov a 24 prívesov. Nové prevádzky MHD vznikli v roku 1977 v Prievidzi, v roku 1978 v Lučenci a Považskej Bystrici. Mestské dopravné podniky ostali zachované len tam, kde bola mestská dráhová doprava (trolejbusy, električky) - v Bratislave, Prešove (trolejbusy začali premávať v roku 1961) a v Košiciach. V roku 1966 sa nariadením vlády zaviedlo jednotné cestovné v MHD.

Dopravný podnik mesta Žilina bol založený 26. apríla 1949, s účinnosťou od 1. januára 1949, ale prevádzku začal až od 28. októbra 1949. V roku 1985 mali projekt elektrifikácie MHD, výsledkom bola tzv. AVTD (autobusová verzia trolejbusovej dopravy). Bolo prehodnotené celé linkové vedenie MHD. Od roku 1992 začalo s výstavbou trolejbusových tratí mesto, kvôli zlému stavu vozového parku tiež kúpilo 12 autobusov, ktoré neskôr tvorili základ obnoveného DPMŽ. V auguste 1993 prebehla delimitácia majetku a od 1. novembra 1993 vznikol DPMŽ. Rok nato začali premávať trolejbusy. História MHD v Žiline je popísaná v knihe "Žilina - dejiny mestskej hromadnej dopravy", autor Mgr. Peter Šimko.

Vývoj DPMŽ 1949 - 1967:
rok194919601967 (pod ČSAD)
linky MHD41018
vozidlá536 ROM a RTO-M49 a 6 prívesov
dĺžka tratí31 km90,1 km131,9 km

Prevádzkové údaje o MHD na Slovensku v roku 1960.

Prevádzkové údaje o autobusoch slovenských DP v roku 1960
všeobecné údaje
BAKEPONRZIMTBB
obyvatelia v tis.268,485,23832,535,53022
- s okolim274,8905044,260,34826,2
osoby v mil.127,138,9613,6312,9711,916,57,06
hybnosť (cesty/osobu)463432273347197137156
dĺžka siete v km154,545116,565,982,426,735,2
hustota siete km/km21,063,384,20,870,550,561,16
počet staníc285106202861014585
priem. prep. vzd.3,63,43,454,83,84,1
počet nehôd24881732253
autobusová doprava
BAKEPONRZIMTBB
počet liniek13611129412
dĺžka liniek71,52610565,982,44489,4
počet zastávok14254202861014585
osoby v mil.21,35,013,6312,9711,916,57,06
vozokm4,81,72,21,71,61,20,9
priem. vzd. v centre0,530,5830,350,40,420,4020,351
- mimo centra0,5640,4750,5760,70,60,5930,414
počet autobusov79212828282222
počet vlekov0101000
vozy v špičke65162522+1251921
- v sedle3282220181517
priem. kapacita70,875+307058+4072,355870,5
prac. doba v h1312,713,513,312,8512,711,01
ročný prebeh4 4776402 2511 6251 4041 106864,8
- zvláštne jazdy325106991001707483,6
osoby na km4,46,76,17,57,545,917,2
osoby na linku20 7274 73713 56212 94611 7916 5487 002
cestovná rýchlosť18,11824,715,5211821,3
obežná rýchlosť16,31218,914,31715,511,8
ekonomické údaje
BAKEPONRZIMTBB
príjem na osobu0,5780,5460,6370,5250,5620,6660,571
príjem na km2,563,693,853,954,2423,944,25
náklad na osobu0,830,6150,5460,510,4690,610,572
náklad na km3,673,713,313,843,723,424,26
náklad/výnos1,431,1880,8570,970,8340,8591,002

Spolu odviezlo autobusmi 7 slovenských (27 československých) DP v tom roku 78,6 mil. (258,9) cestujúcich, dosiahli 13,3 mil. (50,3) vozokm pomocou 228 (882) autobusov s 2 (80) vlečnými vozidlami.

Na porovnanie uvádzam ekonomické ukazovatele elektrickej trakcie v roku 1960
druh
príjem
náklad
náklad/výnos
na osobuna vozokmvlakokm na osobuna vozokmna vlakokmnáklad/výnos
trolejbusy BA0,5684,414,410,494,274,270,97
električky BA0,4514,096,910,373,395,720,83
električky KE0,3453,534,740,3443,424,61,017

Podľa veku používali československé DP 391 nových a 1082 starších trakčných električiek (1247 vlečných), 208 nových a 464 starších trolejbusov (25 vlekov) a 250/632 autobusov. Priemerný ročný prebeh vozidiel bol 53 500 km pre električky, 46 800 km pre trolejbusy a 52 800 km pre autobusy (nárast z 43 860 km v roku 1953 a 49 864 v roku 1955). Priemerna kapacita bola 70 miest bez ohľadu na trakciu.

Prehľad podnikov MHD na Slovensku je tu.