Privatizacia podnikov SAD
Privatizacia podnikov SAD


základné údaje, výsledky privatizácie, informácie na internete.

Privatizácia SAD Banska Bystrica, Bratislava, Dunajska Streda, Humenne, Kosice, Liptovsky Mikulas, Lucenec, Michalovce, Nitra, Nove Zamky, Presov, Prievidza, Poprad, Trencin, Trnava, Zvolen, Zilina.

Cielom transformacie a privatizacie podnikov SAD je:
- dodrzat plosnu obsluznost uzemia a zachovat vybudovane systemove prepojenie autobusovych liniek,
- zabezpecit dostatocne zdroje na obnovu vozidloveho parku,
- zabezpecit vyssiu kvalitu a bezpecnost poskytovanych sluzieb,
- zvysit efektivnost prevadzkovatelov pravidelnej autobusovej dopravy,
- znizit nepriaznivy dopad prevadzkovania vozidloveho parku na zivotne prostredie,
- podporit rozvoj a modernizaciu prevadzkoveho majetku.

V roku 1999 sa 52 podnikov SAD zlucilo do 17 vacsich celkov. Sucastou BBDS sa stal byvaly SAD Brezno s.p.
Ich zoznam je tu .
Statne podniky SAD schvalila vlada do privatizacie uznesenim vlady SR c. 1013 zo dna 17.11.1999.
V roku 2000 vlada pripravila Koncepciu transformacie a privatizacie statnych podnikov SAD. Schvalila ju uznesenim c. 532 zo dna 6. jula 2000 a aktualizovala uznesenim c. 722 z 15. augusta 2001. Podniky SAD dostali za ulohu vypracovat Zakladne privatizacne projekty. Boli predlozene zakladatelom MDPT SR na MSPNM SR dna 28.12.2000. V juni 2001 boli ako prve pripravene na privatizaciu BBDS a SAD Nitra.

Na zaklade vyberoveho konania ziska novy majitel priamym predajom 49 % akcii podniku. Podla stavu vozoveho parku je 1 az 10% kupnej ceny prijem FNM, to je cena za priamy predaj 49% akcii. Zvysok kupnej ceny sa pouzije na zvysenie zakladneho imania investorom a FNM. Pri zvysovani zakladneho imania si fond musi zachovat 51% podiel. Po splneni urcitych odkladacich podmienok stanovenych kupnou zmluvou ziska vitaz pravo na dalsich 7 - 17 % akcii. To najskor 6 mesiacov od ziskania podielu a najneskor 6 mesiacov po splneni vsetkych podmienok. Investor si musi pri rokovani o zmluve uplatnit predkupne pravo na tieto akcie. Na 17 % je pocitana cena a pocet akcii, avsak po zvyseny zakladneho imania dosiahne skutocny podiel tychto akcii aj menej ako 7 %. Navrh na rozhodnutie o privatizacii obsahuje cast A, kde su uvedene podmienky, terminy splatnosti a splatne sumy za priamy predaj 49% a navysenie zakladneho imania. Cast B hovori o priamom predaji 17% akcii s uvedenim odkladacich podmienok a o pocte akcii a sume ktoru investor zaplati na ucet FNM.
Nasledne sa kontrolny balik 34 % akcii prevedie z FNM na VUC. Zvysenie zakladneho imania musia novi majitelia splatit v priebehu 4 rokov na ucet SAD (resp. FNM ktory ich potom pouzije pri zvysovani ZI), pricom ziskane peniaze sa pouziju na nakup novych vozidiel mestskej a primestskej dopravy. Termin splatnosti sa dohodne v zmluve, spravidla je kratsi. Jeden zaujemca moze podla podmienok ziskat podiel maximalne v 3 podnikoch, ale len 1 podnik v jednom VUC, komisia je citliva aj na susedne VUC. Pri vybere nadobudatela sa malo prihliadat na vysku navrhnutych investicii, vyuzitie odborneho potencialu sucasneho manazmentu a dalsich odbornych zamestnancov.

V januari 2006 ponukol FNM na predaj zvysok akcii (36 - 40%) v 4 podnikoch SAD.