Vizitky podnikov SAD - SAD Zvolen a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Zvolen a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
sídloBalkán 53, 960 95 Zvolen
IČO36 054 666
generálny
riaditeľ
Ing. Anton Mazán
wwwwww.sadzv.sk
e-mailsekretariat @ sadzv.sk
telefón045/532 24 93, fax: 045/532 24 95
prevádzky Balkán 53, Zvolen
Partizánska 115, Banská Bystrica
Brezno
Detva
Priemyselná 257, Ladomerská Vieska (Žiar nad Hronom)
Jarmočná 332/29, Modrý Kameň
Sandrická 518, Žarnovica
MHD Banská Bystrica (21), Brezno (4), Zvolen (15), Žiar nad Hronom (5)
PAL okresy Banská Bystrica (17), Banská Štiavnica (11), Brezno (17), Detva (17), Krupina (10), Veľký Krtíš (14), Zvolen (16), Žarnovica (9), Žiar nad Hronom (19)
DAL603505, 604501, 610502, 610503, 610504, 611502, 612501, 613501, 613503, 702502, 703501, 707506
MAL601701, 603703, 611706, 613702

Stručná história

prevzatie prímestskej dopravy v okresoch Banská Bystrica a Breznood 28.11.2008
prevzatie MHD Banská Bystricaod 1.1.2006
privatizácia - predaj podielu spoločnosti Bystrická dopravná spoločnosť a.s.2003
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosťod 1.6.2002
zlúčenie s SAD Detva š.p., SAD Modrý Kameň š.p. a SAD Žiar nad Hronom š.p.1999
Slovenská autobusová doprava Zvolen, štátny podnik (SAD Zvolen, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Detva, štátny podnik (SAD Detva, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Modrý Kameň, štátny podnik (SAD Modrý Kameň, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Žiar nad Hronom, štátny podnik (SAD Žiar nad Hronom, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 910 Zvolen (SAD Banská Bystrica š.p., OZ 910 Zvolen)
odštepný závod 911 Žiar nad Hronom
odštepný závod 913 Modrý Kameň
odštepný závod 916 Detva
odštepný závod 918 Krupina
od 1994
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 910 Zvolen (ČSAD Banská Bystrica š.p., OZ 910 Zvolen)
odštepný závod 911 Žiar nad Hronom
odštepný závod 913 Modrý Kameň
odštepný závod 916 Detva
odštepný závod 918 Krupina
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 910 Zvolen (ČSAD Banská Bystrica n.p., DZ 910 Zvolen)
dopravný závod 911 Žiar nad Hronom
dopravný závod 913 Modrý Kameň
dopravný závod 916 Detva
dopravný závod 918 Krupina
do 1989