Vizitky podnikov SAD - ARRIVA Michalovce a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

ARRIVA Michalovce, a.s.Základné údaje

ARRIVA Michalovce, a.s.
sídloLastomírska 1, 071 80 Michalovce
IČO36 214 078
generálny
riaditeľ
Gejza Sačko
wwwwww.arrivami.sk (www.sadmi.sk)
e-mailsekretariat.mi @ arriva.sk
telefón056/688 03 12, fax: 642 54 59
prevádzky Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
Pribenická, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kúpeľná, 073 01 Sobrance
Dopravná 3, 075 01 Trebišov
MHD Michalovce (už neprevádzkuje), Trebišov (3)
PAL okresy Michalovce (21), Sobrance (12), Trebišov (24)
DAL809503, 809504
MAL807807, 811702

Stručná história

ARRIVA Michalovce, a.s. od 11.9.2013
privatizácia - predaj podielu spoločnosti JM - AUTODOPRAVA s.r.o. Trebišov2003
Slovenská autobusová doprava Michalovce, akciová spoločnosť (SAD Michalovce, a.s.)od 1.5.2002
zlúčenie s SAD Kráľovský Chlmec š.p. a SAD Trebišov š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Michalovce, štátny podnik (SAD Michalovce, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Kráľovský Chlmec, štátny podnik (SAD Kráľovský Chlmec, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Trebišov, štátny podnik (SAD Trebišov, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Košice, štátny podnik (SAD Košice š.p.)
odštepný závod 1005 Michalovce
odštepný závod 1016 Kráľovský Chlmec
odštepný závod 1010 Trebišov
od 1994
Československá automobilová doprava Košice, štátny podnik (ČSAD Košice š.p.)
odštepný závod 1005 Michalovce
odštepný závod 1016 Kráľovský Chlmec
odštepný závod 1010 Trebišov
od 1989
Československá automobilová doprava Košice, národný podnik (ČSAD Košice n.p.)
dopravný závod 1005 Michalovce
dopravný závod 1016 Kráľovský Chlmec
dopravný závod 1010 Trebišov
do 1989