Vizitky podnikov SAD - ARRIVA NITRA a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

ARRIVA Nitra a.s.Základné údaje

ARRIVA NITRA a.s.
sídloŠtúrova 72, 949 44 Nitra
IČO36 545 082
generálny
riaditeľ
Ing. Juraj Kusy
wwwwww.arrivanitra.sk (www.veolia-transport.sk, www.sadnr.sk)
e-mailsekretariat @ arrivanitra.sk
telefón037/6599 224, fax: 772 02 44
prevádzky Štúrova 72, 949 44 Nitra
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble
Staničná 27, 953 01 Zlaté Moravce
MHD Nitra (27), Topoľčany (3), Vráble (1), Zlaté Moravce (3)
PALokresy Nitra (39), Topoľčany (24), Zlaté Moravce (31)

Nedotovanú dopravu prevádzkuje samostatná spoločnosť pod obchodnou značkou arrivaexpress (spoločnou pre celé Slovensko):
NITRAVEL s.r.o.
sídloŠtúrova 72, 949 44 Nitra
IČO47 244 691
wwwwww.nitravel.sk, www.arrivaexpress.sk
DAL403503, 406501, 407423
MALneprevádzkuje

Stručná história

ARRIVA NITRA a.s.od 1.7.2013
Veolia transport Nitra a.s.od 1.8.2008
privatizácia - predaj podielu spoločnosti KMV BUS s.r.o. 2003
Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť (SAD Nitra, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Topoľčany š.p. a SAD Zlaté Moravce š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Nitra, štátny podnik (SAD Nitra, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Topoľčany, štátny podnik (SAD Topoľčany, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Vráble, štátny podnik (SAD Vráble, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Zlaté Moravce, štátny podnik (SAD Zlaté Moravce, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 807 Nitra (SAD Bratislava š.p., OZ 807 Nitra)
odštepný závod 810 Topoľčany
odštepný závod 824 Vráble
odštepný závod 823 Zlaté Moravce
od 1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 807 Nitra (ČSAD Bratislava š.p., OZ 807 Nitra)
odštepný závod 810 Topoľčany
odštepný závod 824 Vráble
odštepný závod 823 Zlaté Moravce
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 807 Nitra (ČSAD Bratislava n.p., DZ 807 Nitra)
dopravný závod 810 Topoľčany
dopravný závod 824 Vráble
dopravný závod 823 Zlaté Moravce
do 1989