Vizitky podnikov SAD - SAD Dunajská Streda a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Dunajská Streda a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s.
sídloBratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda
IČO36 245 488
generálny
riaditeľ
Ing. Michal Humeník
wwwwww.sadds.sk
e-mailsekretariat @ sadds.sk
telefón031/590 25 11, 0910 49 49 49
prevádzky Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda
Matuškovská 885, 924 00 Galanta
DOS Bratislava, Rožňavská 2, 821 01 Bratislava
MHD Dunajská Streda (2 linky), Galanta (3), Sereď (2)
PAL regióny Dunajská Streda (26 liniek), Galanta (18 liniek)
DALneprevádzkuje
MAL202801, 202802

Stručná história

privatizácia - predaj podielu spoločnosti Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.)2002
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť (SAD Dunajská Streda, a.s.)od 1.10.2001
zlúčenie s SAD Galanta š.p. (bez DZ Šaľa)1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, štátny podnik (SAD Dunajská Streda, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Galanta, štátny podnik (SAD Galanta, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 803 Dunajská Streda (SAD Bratislava š.p., OZ 803 Dunajská Streda)
odštepný závod 804 Galanta (SAD Bratislava š.p., OZ 804 Galanta)
od 1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 803 Dunajská Streda (ČSAD Bratislava š.p., OZ 803 Dunajská Streda)
odštepný závod 804 Galanta (ČSAD Bratislava š.p., OZ 804 Galanta)
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 803 Dunajská Streda (ČSAD Bratislava n.p., DZ 803 Dunajská Streda)
dopravný závod 804 Galanta (ČSAD Bratislava n.p., DZ 804 Galanta)
do 1989