Vizitky podnikov SAD - Eurobus a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

Eurobus a.s. KošiceZákladné údaje

eurobus a.s.
sídloStaničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO36 211 079
generálny
riaditeľ
Ing. Ľubomír Gerši
wwwwww.eurobus.sk
e-maileurobus @ eurobus.sk
telefón055/678 52 40
prevádzky Staničné námestie 9, 042 04 Košice
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
Šafárikova 91, 048 80 Rožňava
MHD Rožňava (2), Spišská Nová Ves (14 liniek)
PAL oblasti Košice (52), Rožňava (23), Spišská Nová Ves (36 liniek)
DAL102506, 807502
MAL707802, 802807, 802906, 807707, 810804

Stručná história

Eurobus a.s.od 16.4.2007
SAD - Košická dopravná spoločnosť a.s.od 8.10.2003
privatizácia - predaj podielu spoločnosti BUSTRANS s.r.o. (Tempus - Trans s.r.o.)2003
Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, akciová spoločnosť (SAD KDS, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Rožňava š.p., SAD Spišská Nová Ves š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, štátny podnik (SAD KDS, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Rožňava, štátny podnik (SAD Rožňava, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Spišská Nová Ves, štátny podnik (SAD Spišská Nová Ves, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Košice, štátny podnik (SAD Košice š.p.)
odštepný závod 1003 Košice (SAD Košice š.p., OZ 1003 Košice)
odštepný závod 1008 Rožňava
odštepný závod 1009 Spišská Nová Ves
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Košice, štátny podnik (ČSAD Košice š.p.)
odštepný závod 1003 Košice (ČSAD Košice š.p., OZ 1003 Košice)
odštepný závod 1008 Rožňava
odštepný závod 1009 Spišská Nová Ves
od 1989
Československá automobilová doprava Košice, národný podnik (ČSAD Košice n.p.)
odštepný závod 1003 Košice (ČSAD Košice š.p., OZ 1003 Košice)
odštepný závod 1008 Rožňava
odštepný závod 1009 Spišská Nová Ves
do 1989