Vizitky podnikov SAD - SAD Trenčín a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Trenčín a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s.
sídloZlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
IČO36 323 977
generálny
riaditeľ
PhDr. Ing. Juraj Popluhár
wwwwww.sadtn.sk
e-mailsekretariat @ sadtn.sk
telefón032/656 92 41, fax: 652 81 15
prevádzky Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Štúrova 384/28, 019 80 Ilava, tel.: 042/446 53 70
Novomestská 201/39, 907 01 Myjava, tel.: 034/654 05 93
Trenčianska cesta 1189, 915 19 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/774 11 13
Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica, tel.: 042/432 61 41
MHD Nové Mesto nad Váhom (1), Považská Bystrica (už neprevádzkuje), Púchov (už neprevádzkuje), Trenčín (26)
PAL okresy Ilava (11), Myjava (14), Nové Mesto nad Váhom (20), Považská Bystrica (16), Púchov (21), Trenčín (40)
DAL304501
MAL511801

Stručná história

privatizácia - predaj podielu spoločnosti Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť 2005
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (SAD Trenčín, a.s.)od 1.6.2002
zlúčenie s SAD Ilava š.p., SAD Nové Mesto nad Váhom š.p., SAD Púchov š.p. a SAD Považská Bystrica š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik (SAD Trenčín, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Ilava, štátny podnik (SAD Ilava, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Nové Mesto nad Váhom, štátny podnik (SAD Nové Mesto nad Váhom, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Púchov, štátny podnik (SAD Púchov, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Považská Bystrica, štátny podnik (SAD Považská Bystrica, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 811 Trenčín
odštepný závod 812 Nové Mesto nad Váhom
odštepný závod 907 Považská Bystrica (SAD Banská Bystrica š.p., OZ 907 Považská Bystrica)
odštepný závod 915 Ilava (SAD Banská Bystrica š.p., OZ 915 Ilava)
odštepný závod 920 Púchov (SAD Banská Bystrica š.p., OZ 920 Púchov)
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 811 Trenčín
odštepný závod 812 Nové Mesto nad Váhom
odštepný závod 907 Považská Bystrica (ČSAD Banská Bystrica š.p., OZ 907 Považská Bystrica)
odštepný závod 915 Ilava (ČSAD Banská Bystrica š.p., OZ 915 Ilava)
odštepný závod 920 Púchov (ČSAD Banská Bystrica š.p., OZ 920 Púchov)
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 811 Trenčín
dopravný závod 812 Nové Mesto nad Váhom
dopravný závod 907 Považská Bystrica (ČSAD Banská Bystrica n.p., DZ 907 Považská Bystrica)
dopravný závod 915 Ilava (ČSAD Banská Bystrica n.p., DZ 915 Ilava)
dopravný závod 920 Púchov (ČSAD Banská Bystrica n.p., DZ 920 Púchov)
do 1989