Vizitky podnikov SAD - SAD Prešov a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Prešov a.s.Základné údaje

SAD Prešov a.s.
sídloKošická 2, 080 69 Prešov
IČO36 477 125
generálny
riaditeľ
PhDr. Jozef Kičura
wwwwww.sad-po.sk
e-mailsadpo @ sad-po.sk
prevádzky Košická 2, 080 69 Prešov
Slovenská 18, 085 01 Bardejov
MHD Bardejov (10)
PAL okresy Bardejov (17), Prešov (27), Sabinov (13), Snina (1), Svidník (5)
DAL701503, 701506, 707505
MAL701704, 707801, 707818

Stručná história

SAD Prešov, a.s.od 4.6.2009
Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť v skratke: SAD Prešov, a.s. od 13.5.2004
privatizácia - predaj podielu spoločnosti B.K. Prešov, spol. s r.o. 2002
Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosťod 1.1.2002
zlúčenie s SAD Bardejov š.p. a SAD Lipany š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Prešov, štátny podnik (SAD Prešov, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Bardejov, štátny podnik (SAD Bardejov, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Lipany, štátny podnik (SAD Lipany, š.p.)
od 1.7.1995
Slovenská autobusová doprava Košice, štátny podnik (SAD Košice š.p.)
odštepný závod 1001 Bardejov
odštepný závod 1007 Prešov
odštepný závod 1015 Lipany
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Košice, štátny podnik (ČSAD Košice š.p.)
odštepný závod 1001 Bardejov
odštepný závod 1007 Prešov
odštepný závod 1015 Lipany
od 1989
Československá automobilová doprava Košice, národný podnik (ČSAD Košice n.p.)
dopravný závod 1001 Bardejov
dopravný závod 1007 Prešov
dopravný závod 1015 Lipany
do 1989