Vizitky podnikov SAD - SAD Žilina a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Žilina a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
sídloKošická 2, 010 65 Žilina
IČO36 407 771
generálny
riaditeľ
Ing. Peter Pobeha
wwwwww.sadza.sk
e-mailsadza @ sadza.sk
telefón041/565 19 49, fax: 565 19 40
prevádzky Košická 2, 010 65 Žilina
Andreja Hlinku 1283, Čadca
Kollárova 125, Martin
MHD Bytča (od 1.3.2016), Čadca (4), Kysucké Nové Mesto (3), Martin/Vrútky (31)
PAL okresy Bytča (17), Čadca (27), Kysucké Nové Mesto (13), Martin (18), Turčianske Teplice (10), Žilina (37)
DAL511504
MAL511701

Stručná história

privatizácia - predaj podielu spoločnosti Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť2004
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosťod 1.10.2002
zlúčenie s SAD Čadca š.p., SAD Kysucké Nové Mesto š.p., SAD Martin š.p. a SAD Turzovka š.p.12.8.1999
Slovenská autobusová doprava Žilina, štátny podnik (SAD Žilina, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Čadca, štátny podnik (SAD Čadca, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Kysucké Nové Mesto, štátny podnik (SAD Kysucké Nové Mesto, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Martin, štátny podnik (SAD Martin, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Turzovka, štátny podnik (SAD Turzovka, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Žilina, štátny podnik (SAD Žilina š.p.)
odštepný závod 902 Čadca
odštepný závod 906 Martin
odštepný závod 912 Žilina
odštepný závod 919 Turzovka
odštepný závod 921 Kysucké Nové Mesto
od 17.11.1994
Slovenská automobilová doprava Žilina, štátny podnik (SAD Žilina š.p.)
odštepný závod 902 Čadca
odštepný závod 906 Martin
odštepný závod 912 Žilina
odštepný závod 919 Turzovka
odštepný závod 921 Kysucké Nové Mesto
od 9.11.1993
Československá automobilová doprava Žilina, štátny podnik (ČSAD Žilina š.p.)
odštepný závod 902 Čadca
odštepný závod 906 Martin
odštepný závod 912 Žilina
odštepný závod 919 Turzovka
odštepný závod 921 Kysucké Nové Mesto
od 29.3.1991
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 902 Čadca
odštepný závod 906 Martin
odštepný závod 912 Žilina
odštepný závod 919 Turzovka
odštepný závod 921 Kysucké Nové Mesto
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 902 Čadca
dopravný závod 906 Martin
dopravný závod 912 Žilina
dopravný závod 919 Turzovka
dopravný závod 921 Kysucké Nové Mesto
do 1989