Vizitky podnikov SAD - ARRIVA Nové Zámky a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

ARRIVA Nové Zámky a.s.Základné údaje

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
sídloPovažská 2, 940 14 Nové Zámky
IČO36 545 317
generálny
riaditeľ
Ing. Karol Petöcz
wwwwww.arrivanz.sk (www.sadnz.sk)
e-mailarrivanz @ arrivanz.sk
telefón035/64 24 180, fax: 64 24 193
prevádzky Považská 2, 940 14 Nové Zámky, tel. 035/64 24 268
Bratislavská cesta, 945 44 Komárno, tel. 035/79 02 313
Kpt. Nálepku 1, 934 30 Levice, tel. 036/63 12 992
Staničná 23, 927 11 Šaľa, tel. 031/77 02 525
Sládkovičova 4, 943 01 Štúrovo, tel. 036/75 11 121
MHD Komárno (4 linky), Levice (9), Nové Zámky (6), Šahy (1), Šaľa (1), Štúrovo (3), Šurany (2)
PAL okresy Komárno (20), Levice (31), Nové Zámky (33), Šaľa (6)
DAL402507, 404501
MAL402702

Stručná história

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (ARRIVA Nové Zámky, a.s.)od 5.7.2013
privatizácia - predaj podielu spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest 2002
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť (SAD Nové Zámky, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Nové Zámky š.p., SAD Komárno š.p., SAD Levice š.p., SAD Šahy š.p. a SAD Galanta š.p. OZ Šaľa1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik (SAD Nové Zámky, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Komárno, štátny podnik (SAD Komárno, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Levice, štátny podnik (SAD Levice, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Šahy, štátny podnik (SAD Levice, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Galanta, štátny podnik, OZ Šaľa (SAD Galanta, š.p., OZ Šaľa)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 808 Nové Zámky
odštepný závod 805 Komárno
odštepný závod 806 Levice
1.1.1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 808 Nové Zámky
odštepný závod 805 Komárno
odštepný závod 806 Levice
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 808 Nové Zámky
dopravný závod 805 Komárno
dopravný závod 806 Levice
do 1989