Vizitky podnikov SAD - SAD Lučenec a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Lučenec a.s.Základné údaje

Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
sídloMikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
IČO36 054 259
výkonný
riaditeľ
Ing. Vojtěch Kupka
wwwwww.sadlc.sk
e-mailsad @ sadlc.sk
telefón047/432 37 72, fax: 432 44 59
prevádzky Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
OZ Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842, 979 01 Rimavská Sobota
Priemyselná 302/5, 050 01 Revúca
Poštová 52, 982 01 Tornaľa
MHD Lučenec (5), Rimavská Sobota (4)
PAL okresy Lučenec (24), Poltár (1), Revúca (25), Rimavská Sobota (25)
DAL606501, 606503, 608501, 608502, 608503, 609502, 609503, 609504
MAL606701, 609702

Stručná história

privatizácia - predaj podielu spoločnosti KOBRA, spol. s r.o. 2005
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť (SAD Lučenec, a.s.)od 9.5.2002
zlúčenie s SAD Revúca š.p. a SAD Rimavská Sobota š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Lučenec, štátny podnik (SAD Lučenec, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Revúca, štátny podnik (SAD Revúca, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Rimavská Sobota, štátny podnik (SAD Rimavská Sobota, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 905 Lučenec
odštepný závod 909 Rimavská Sobota
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 905 Lučenec
odštepný závod 909 Rimavská Sobota
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 905 Lučenec
dopravný závod 909 Rimavská Sobota
do 1989