Vizitky podnikov SAD - SAD Liorbus a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

ARRIVA Liorbus, a.s. RužomberokZákladné údaje

ARRIVA Liorbus, a.s.
sídloBystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
IČO36 403 431
generálny
riaditeľ
Ing. Ladislav Hološ
wwwwww.arrivaliorbus.sk (www.sadliorbus.sk)
e-mailrksekret @ sadliorbus.sk
telefón044/432 24 95, fax: 435 30 42
prevádzky J. Kačku 1, 034 95 Likavka (Ružomberok), tel. 044/432 24 95
ul. M.R.Štefánika 3128/1, 026 01 Dolný Kubín, tel. 043/370 92 31
Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/551 81 36
Mláka 4/6, 029 01 Námestovo, tel. 043/370 92 11
Oravická 601/1, 028 01 Trstená, tel. 043/370 92 21
MHD Dolný Kubín (8), Liptovský Mikuláš (14), Ružomberok (6)
PAL okresy Dolný Kubín (16), Liptovský Mikuláš (31), Námestovo (17), Ružomberok (15), Tvrdošín (12)
DAL510503
MALneprevádzkuje

Stručná história

ARRIVA Liorbus, a.s.od 27.11.2015
SAD LIORBUS a.s.od 1.7.2009
SAD Liptovský Mikuláš a.s.od 1.1.2005
privatizácia - predaj podielu spoločnosti GOTFRI spol. s r.o.2003
Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť (SAD Liptovský Mikuláš, a.s.)od 1.2.2002
zlúčenie s SAD Ružomberok š.p. a SAD Dolný Kubín š.p.1999
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica, š.p.)
Slovenská automobilová doprava Dolný Kubín, štátny podnik (SAD Dolný Kubín, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš, štátny podnik (SAD Liptovský Mikuláš, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Ružomberok, štátny podnik (SAD Ružomberok, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 904 Liptovský Mikuláš
odštepný závod 914 Ružomberok
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Dolný Kubín
od 1994
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 904 Liptovský Mikuláš
odštepný závod 914 Ružomberok
Československá automobilová doprava, štátny podnik, Dolný Kubín
1990
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 903 Dolný Kubín
odštepný závod 904 Liptovský Mikuláš
odštepný závod 914 Ružomberok
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 903 Dolný Kubín
dopravný závod 904 Liptovský Mikuláš
dopravný závod 914 Ružomberok
do 1989