Vizitky podnikov SAD - Slovak Lines a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

Slovak Lines a.s. BratislavaZákladné údaje

Slovak Lines a.s.
sídloMlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
IČO35 821 019
generálny
riaditeľ
Ing. Peter Sádovský
wwwwww.slovaklines.sk (www.eurolines.sk, www.sad.sk)
e-mailsekretariat @ slovaklines.sk
telefón02/555 62 195, fax: 555 69 273
prevádzkyautobusová stanica, Mlynské Nivy 31, 821 09 Bratislava
Stupavská 1345, 901 01 Malacky
Šenkvická 1, 902 01 Pezinok
Nitrianska 54, 903 01 Senec
MHDneprevádzkuje, v minulosti Malacky a Pezinok
PALokresy Malacky, Pezinok, Senec (41 liniek)
DAL102502* (102503, 102505)
MAL102806*
* diaľkovú a medzinárodnú dopravu zabezpečuje Slovak Lines Express, a. s.

Stručná história

Slovak lines a.s.od 1.3.2007
privatizácia - predaj podielu spoločnosti BUS TRANSPORT s.r.o.8.4.2005
Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (SAD Bratislava, a.s.)od 1.10.2001
zlúčenie s SAD Malacky š.p., SAD Pezinok š.p. a SAD Senec š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Malacky, štátny podnik (SAD Malacky, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Pezinok, štátny podnik (SAD Pezinok, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Senec, štátny podnik (SAD Senec, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 801 Bratislava (SAD Bratislava š.p., OZ 801 Bratislava)
odštepný závod 818 Malacky
odštepný závod 821 Pezinok
odštepný závod 822 Senec
od 1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 801 Bratislava (ČSAD Bratislava š.p., OZ 801 Bratislava)
odštepný závod 818 Malacky
odštepný závod 821 Pezinok
odštepný závod 822 Senec
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 801 Bratislava (ČSAD Bratislava n.p., DZ 801 Bratislava)
dopravný závod 818 Malacky
dopravný závod 821 Pezinok
dopravný závod 822 Senec
do 1989