Vizitky podnikov SAD - SAD Prievidza a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Prievidza a.s.Základné údaje

SAD Prievidza a.s.
sídloCiglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
IČO36 324 043
generálny
riaditeľ
Ing. Michal Danko
wwwwww.sadpd.sk
e-mailsadpd @ sadpd.sk
telefón046/540 61 91, fax: 542 68 40
prevádzky Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 44 33
Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou, tel. 038/760 28 37
Prievidzská 33, 972 51 Handlová
Nitrianska 2132/68, 958 01 Partizánske, tel. 038/749 20 11
MHD Prievidza/Bojnice (17), Bánovce nad Bebravou (1), Handlová (2), Partizánske (2)
PAL okresy Bánovce nad Bebravou (21), Prievidza (42), Partizánske (23)
DAL301502, 305502
MALneprevádzkuje

Stručná história

SAD Prievidza a.s.od 2.12.2006
privatizácia - predaj podielu spoločnosti ADVANCE, a.s. 2003
Slovenská autobusová doprava Prievidza, akciová spoločnosť (SAD Prievidza, a.s.)od 1.10.2001
zlúčenie s SAD Bánovce nad Bebravou š.p. a s dopravným závodom Partizánske SAD Topoľčany š.p.31.12.1999
Slovenská autobusová doprava Prievidza, štátny podnik (SAD Prievidza, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Bánovce nad Bebravou, štátny podnik (SAD Bánovce nad Bebravou, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 908 Prievidza (SAD Banská Bystrica š.p., OZ 908 Prievidza)
odštepný závod 816 Bánovce nad Bebravou (SAD Bratislava š.p., OZ 816 Bánovce nad Bebravou)
od 1.11994
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod 908 Prievidza (ČSAD Banská Bystrica š.p., OZ 908 Prievidza)
odštepný závod 816 Bánovce nad Bebravou (ČSAD Bratislava š.p., OZ 816 Bánovce nad Bebravou)
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 908 Prievidza (ČSAD Banská Bystrica š.p., DZ 908 Prievidza)
dopravný závod 816 Bánovce nad Bebravou (ČSAD Bratislava š.p., DZ 816 Bánovce nad Bebravou)
do 1989