Vizitky podnikov SAD - SKAND Skalica, spol. s r.o.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SKAND Skalica, spol. s r.o.Základné údaje

SKAND Skalica, spol. s r.o.
sídloNádražná 26, 909 01 Skalica
IČO34 101 560
konateľJán Kotvan
wwwwww.skand.sk
e-mailskand @ skand.sk
telefón034/664 43 92, fax: 664 53 93
prevádzky Nádražná 26, 909 01 Skalica
MHD Skalica (2 linky)
PAL okres Skalica (17)
DAL206501
MALneprevádzkuje

Stručná história

SKAND Skalica, spol. s r.o. (priamy predaj ČSAD Skalica)od 1.12.1995
Slovenská autobusová doprava Skalica, štátny podnik (SAD Skalica š.p.)
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 817 Skalica
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 817 Skalica
do 1989