Vizitky podnikov SAD - SAD Trnava a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

ARRIVA Trnava, a.s.Základné údaje

ARRIVA Trnava, a.s.
sídloNitrianska 5, 917 02 Trnava
IČO36 249 840
generálny
riaditeľ
Ing. Milan Hulka
wwwwww.sadtrnava.sk
e-mailsekretariat @ sadtrnava.sk
telefón033/5908 420, fax: 5908 433
prevádzky Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Nábrežie A. Hlinku 25, 920 01 Hlohovec
Dopravná 7/24, 921 01 Piešťany
Železničná 329/21, 905 01 Senica
MHD Trnava (14), Piešťany (11), Senica (4), Hlohovec (3)
PAL okresy Trnava (26), Senica (20), Piešťany (26), Hlohovec (15)
DAL205504
MAL205701

Ďalšie diaľkové linky a zájazdovú dopravu prevádzkuje dcérska spoločnosť:
NET LINES, s.r.o.
sídloNitrianska 5, 917 02 Trnava
IČO36 261 505
wwwwww.netlines.sk
DAL102501, 205503
MALneprevádzkuje

Stručná história

ARRIVA Trnava, a.s. od 4.12.2015
privatizácia - predaj podielu spoločnosti PRINTcentrum, s.r.o. (BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o.) 2003
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť (SAD Trnava, a.s.)od 1.7.2002
zlúčenie s SAD Hlohovec š.p., SAD Piešťany š.p. a SAD Senica š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Trnava, štátny podnik (SAD Trnava, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Hlohovec, štátny podnik (SAD Hlohovec, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Piešťany, štátny podnik (SAD Piešťany, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Senica, štátny podnik (SAD Senica, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik (SAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 809 Senica
odštepný závod 813 Piešťany
odštepný závod 814 Trnava
odštepný závod 817 Hlohovec
od 1994
Československá automobilová doprava Bratislava, štátny podnik (ČSAD Bratislava š.p.)
odštepný závod 809 Senica
odštepný závod 813 Piešťany
odštepný závod 814 Trnava
odštepný závod 817 Hlohovec
od 1989
Československá automobilová doprava Bratislava, národný podnik (ČSAD Bratislava n.p.)
dopravný závod 809 Senica
dopravný závod 813 Piešťany
dopravný závod 814 Trnava
dopravný závod 817 Hlohovec
do 1989