Vizitky podnikov SAD - SAD Humenné a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Humenné a.s.Základné údaje

SAD Humenné a.s.
sídloFidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO36 477 508
generálny
riaditeľ
Ing. Jozef Lacký
wwwwww.sadhe.sk
e-mailsekretariat @ sadhe.sk
telefón057/786 31 03, fax: 775 58 75
prevádzky OZ Humenné, Fidlikova 1, 066 43 Humenné, tel. 057/786 3110
OZ Vranov nad Topľou, Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou, tel. 057/486 0666
MHD Humenné (už neprevádzkuje), Vranov nad Topľou (2)
PAL okresy Humenné (19 liniek), Medzilaborce (6), Snina (6), Stropkov (6), Svidník (14), Vranov nad Topľou (22 liniek)
DAL702502, 713503, 102508
MAL702701, 702702

Stručná história

SAD Humenné a.s.od 11.8.2007
privatizácia - predaj podielu spoločnosti Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o.2003
Slovenská autobusová doprava Humenné, akciová spoločnosť (SAD Humenné, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Vranov nad Topľou š.p. a SAD Svidník š.p.1.1.2000
Slovenská autobusová doprava Humenné, štátny podnik (SAD Humenné, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Svidník, štátny podnik (SAD Svidník, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Vranov nad Topľou, štátny podnik (SAD Vranov nad Topľou, š.p.)
od 1996
Slovenská autobusová doprava Košice, štátny podnik (SAD Košice š.p.)
odštepný závod 1002 Humenné (SAD Košice š.p., OZ 1002 Humenné)
odštepný závod 1013 Svidník
odštepný závod 1011 Vranov nad Topľou
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Košice, štátny podnik (ČSAD Košice š.p.)
odštepný závod 1002 Humenné (ČSAD Košice š.p., OZ 1002 Humenné)
odštepný závod 1013 Svidník
odštepný závod 1011 Vranov nad Topľou
od 1989
Československá automobilová doprava Košice, národný podnik (ČSAD Košice n.p.)
dopravný závod 1002 Humenné (ČSAD Košice n.p., DZ 1002 Humenné)
dopravný závod 1013 Svidník
dopravný závod 1011 Vranov nad Topľou
do 1989