Fotografie miest na Slovensku - Prešovský kraj
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Prešovský kraj
Prešovský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Prešovský kraj:
 prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, Malý Šariš, Veľký Šariš, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.

Bardejov

Bardejov Bardejov Bardejov Bardejov

viac ...

Buclovany, okres BJ

Buclovany Buclovany Buclovany Buclovany

Koprivnica, okres BJ

Koprivnica Koprivnica Koprivnica Koprivnica
obecný úrad
dom smútku
kúria
Koprivnica Koprivnica Koprivnica Koprivnica
zrekonštruovaná kúria
ihrisko a škola
dom

Raslavice, okres BJ

Raslavice Raslavice Raslavice
Horný kaštieľ, v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa z pol. 17. storočia
Raslavice Raslavice
Dolný kaštieľ
kostol

Zborov, okres BJ

Zborov Zborov Zborov Zborov

viac ...

Humenné

Humenne Humenne Humenne Humenne

viac ...

Kežmarok

Kezmarok Kezmarok Kezmarok Kezmarok

viac ...

Červený Kláštor, okres KK

Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor
kláštor
Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor
kláštor
okolie
Červený Kláštor Červený Kláštor
Dunajec

Spišská Belá, okres KK

Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá

viac ...

Levoča

Levoca Levoca Levoca Levoca

viac ...

Spišské Podhradie, okres LE

Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spišské Pohradie
Spišská kapitula
diaľnica
Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spišské Pohradie
travertínová kopa Sivá brada
kaplnka

Spišský hrad je v Košickom kraji.

Spišský Hrhov, okres LE

Spišský Hrhov Spišský Hrhov Spišský Hrhov Spišský Hrhov
kamenný most
kostol sv. Šimona a Júdu

Spišský Štvrtok, okres LE

Spissky Stvrtok
sv. Ladislav

Medzilaborce

Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
pravoslávny
gréckokatolícky kostol
Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
múzeum
miniskanzen
Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
hotel
pamätník
zastávka

Svetlice, okres ML

-
Svetlice
kostol

Poprad

Poprad Poprad Poprad Poprad

viac ...

Vysoké Tatry

Vysoke Tatry Vysoke Tatry Vysoke Tatry Vysoke Tatry

viac ...

Prešov

Prešov Prešov Prešov Prešov

viac ...

Kapušany, okres PO

Kapusany Kapusany Kapusany Kapusany

viac ...

Malý Šariš, okres PO

Malý Šariš Malý Šariš
kostol Krista Kráľa

Veľký Šariš, okres PO

Velky Saris Velky Saris Velky Saris Velky Saris

viac ...

Sabinov

Sabinov Sabinov Sabinov Sabinov

viac ...

Červenica pri Sabinove, okres SB

Červenica pri Sabinove

Kamenica, okres SB

Kamenica Kamenica

Lipany, okres SB

Lipany Lipany

Snina

Snina Snina
gymnázium
kostol

Ubľa, okres SV

Ubľa Ubľa Ubľa
dom
kostol sv. Petra a Pavla

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa

viac ...

Plaveč, okres SL

Plaveč Plaveč Plaveč
hrad
kostol sv. Margity Antiochijskej

Podolínec, okres SL

Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
Mariánske námestie
Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
renesančná zvonica
farský kostol
Mariánske námestie
Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
Mariánske námestie
hradby
Podolínec Podolínec Podolínec
kláštor Piaristov

Stropkov

Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov
kostol Najsv. Tela Kristovho
kaštieľ, radnica
Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov
škola
pravoslávny
kostol s kláštorom
Stropkov Stropkov Stropkov
Hlavná
obvodný úrad

Bukovce, okres SP

Bukovce Bukovce Bukovce Bukovce
bývalý kláštor rádu sv. Bazila Veľkého, Buková Hôrka
Bukovce
obec

Havaj, okres SP

Havaj

Svidník

Svidník Svidník Svidník Svidník
centrum
Svidník Svidník Svidník Svidník
centrum
gréckokatolícky chrám
Svidník Svidník Svidník Svidník
pamätník Sovietskej armády
Svidník Svidník Svidník
pamätník Sovietskej armády
úrad

Hunkovce, okres SK

Hunkovce Hunkovce
Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky

Ladomírová, okres SK

Ladomírová Ladomírová Ladomírová Ladomírová
chrám sv. Michala Archanjela
pravoslávny
bocian

Nižný Komárnik, okres SK

Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik
Gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
II. vojna

Vyšný Komárnik, okres SK

Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
pamätník Československej armády na Dukle
Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
pamätník Československej armády na Dukle
veža

Želmanovce, okres SK

Želmanovce Želmanovce

Vranov nad Topľou

Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou
chrám a kostol Panny Márie
Námestie slobody
Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou
Námestie slobody
Vranov nad Toplou
Námestie slobody

Pozri tiež fotky dopravy.

Podlipníky, okres VT

Podlipníky Podlipníky
reštaurácia Lietadlo

 prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Spišská Belá, LE: Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, ML: Medzilaborce, Svetlice, PP: Poprad, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Kapušany, Malý Šariš, Veľký Šariš, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Kamenica, Lipany, SV: Snina, Ubľa, SL: Stará Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Hunkovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Podlipníky.