Fotografie miest na Slovensku - Spišský hrad
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Košický kraj
Košický kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Košický kraj:
 prehľad, KE: Košice, KS: Slanec, GL: Gelnica, Margecany, MI: Michalovce, Pavlovce nad Uhom, Veľké Slemence, RV: Rožňava, Betliar, Krásnohorské podhradie, Štítnik, SN: Spišská Nová Ves, Hnilec, Markušovce, Žehra (Spišský hrad), Slovenský raj, TV: Trebišov, Borša, Čelovce, Kráľovský Chlmec, Leleš, Malý Horeš, Pribeník, Sečovce, Slovenské Nové Mesto, Svätá Mária, Veľký Kamenec.

Spišský hrad

Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spišské Pohradie Spissky hrad
pohľad na Spišský hrad a Spišské Podhradie
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hlavná brána
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
prechod na horný hrad
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
horný hrad
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
horný hrad
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
horný hrad
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
dolné nádvorie
horný hrad
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradná veža
výhľad z hradnej veže
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
výhľad z hradnej veže
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
výhľad z hradnej veže
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
výhľad z hradnej veže
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradné múzeum
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradné múzeum
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradné múzeum
stredné nádvorie
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradby a dolné nádvorie
Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad Spissky hrad
hradby a dolné nádvorie
Spissky hrad Spissky hrad
hradby a dolné nádvorie

 prehľad, KE: Košice, KS: Slanec, GL: Gelnica, Margecany, MI: Michalovce, Pavlovce nad Uhom, Veľké Slemence, RV: Rožňava, Betliar, Krásnohorské podhradie, Štítnik, SN: Spišská Nová Ves, Hnilec, Markušovce, Žehra (Spišský hrad), Slovenský raj, TV: Trebišov, Borša, Čelovce, Kráľovský Chlmec, Leleš, Malý Horeš, Pribeník, Sečovce, Slovenské Nové Mesto, Svätá Mária, Veľký Kamenec.