Vizitky podnikov SAD - SAD Banská Bystrica a.s.
Vizitky podnikov SAD
Vizitky podnikov SAD

SAD Banská Bystrica a.s.Základné údaje

SAD Banská Bystrica a.s.
sídloPartizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica
IČO36 052 205
prokuristaIng. Martin Kracík
wwwwww.sadbb.sk (www.csadbb.sk)
e-mailsadbb @ sadbb.sk
telefón048/435 11 11, fax: 414 18 95
prevádzky Banská Bystrica, Brezno
MHD Banská Bystrica do 31.12.2005
PAL Banská Bystrica, Brezno do 27.11.2008
DALdo 31.12.2008
MALdo 11.1.2009

Stručná história

Podrobnejšia história je na samostatnej stránke a ešte podrobnejšia je v knihe 60 rokov autobusovej dopravy ČSAD Banská Bystrica.

SAD Banská Bystrica a.s.od 15.2.2007
koniec privatizácie uzatvorením kúpnej zmluvy s ČSAD Ostrava a.s.od 1.6.2005
Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť, akciová spoločnosť (SAD BBDS, a.s.)od 1.1.2002
zlúčenie s SAD Brezno š.p.1.9.1999
Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik (SAD BBDS, š.p.)
Slovenská autobusová doprava Brezno, štátny podnik (SAD Brezno, š.p.)
od 1.7.1995
Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (SAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod, dopravný závod 901 Banská Bystrica (SAD Banská Bystrica š.p., DZ 901 Banská Bystrica)
odštepný závod, dopravný závod 917 Brezno
od 1.1.1994
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, štátny podnik (ČSAD Banská Bystrica š.p.)
odštepný závod, dopravný závod 901 Banská Bystrica (SAD Banská Bystrica š.p., DZ 901 Banská Bystrica)
odštepný závod, dopravný závod 917 Brezno
od 1989
Československá automobilová doprava Banská Bystrica, národný podnik (ČSAD Banská Bystrica n.p.)
dopravný závod 901 Banská Bystrica (ČSAD Banská Bystrica n.p., DZ 901 Banská Bystrica)
dopravný závod 917 Brezno
do 1989
Československá štátna automobilová doprava, národný podnik (ČSAD n.p.)?
Krajský podnik 16 Banská Bystrica?, dopravný závod 1601 Banská Bystrica (ČSAD n.p., DZ 1601 Banská Bystrica)
1952
Československá štátna automobilová doprava, národný podnik (ČSAD n.p.)
Krajský podnik 16 Banská Bystrica, dopravný závod 1601 Banská Bystrica (ČSAD n.p., DZ 1601 Banská Bystrica)
1950
Československá automobilová doprava, národný podnik (ČSAD n.p.)
Krajský podnik 16 Banská Bystrica
1950
Československé štátne železnice (ČSD)
Dopravný závod 1601 Zvolen, Pobočná automobilová stanica Banská Bystrica (?)
1949
Československé štátne železnice (ČSD)
Pobočná automobilová stanica Banská Bystrica
1948