Okolie Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

okolie Banskej Bystrice

 prehľad, Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.

Badín

Badin Badin Badin Badin
Badin

Baláže

Balaze Balaze Balaze

Kalište (obec Baláže)

Kaliste Kaliste Kaliste Kaliste
Kaliste Kaliste Kaliste Kaliste
Kaliste Kaliste Kaliste

Brusno

Brusno Brusno Brusno Brusno

viac ...

Čerín

Cerin Cerin Cerin Cerin
kostol sv. Martina
Cerin Cerin Cerin Cerin
kostol sv. Martina
obec
kostol sv. Martina
Cerin
Čačín

Dolná Mičiná

Micina Micina Micina Micina
mičinský traverín
kaštieľ Benických
Dolna Micina Dolna Micina Micina Micina
mičinský traverín
kaštieľ Benických
Micina Micina Micina Micina
kaštieľ Benických
Micina Micina Micina Micina
kaštieľ
obec
Micina Micina
obec

Donovaly

hotel pod Sturcom Donovaly Donovaly Donovaly

viac ...

Dúbravica

Dubravica Dubravica Dubravica
ruiny kaštieľa
kostol sv. Žofie
zvonica
Dubravica Dubravica
ruiny kaštieľa
kostol sv. Žofie
zvonica

Harmanec

Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Rakytovo
vodny zlab Rakytovo
Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok a jeho kaskady
Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok
malá vodná elektráreň Cenovo

Horná Mičiná

Micina Micina Micina Micina
evanjelický kostol
kostol sv. Michala
pohľad na Hornú Mičinú z Kozlinca
Micina Micina Micina Micina
evanjelický kostol
obec

Horné Pršany

Horne Prsany Horne Prsany Horne Prsany Horne Prsany
Horne Prsany Horne Prsany

Hrochoť

Hrochot Hrochot Hrochot Hrochot
obec
Hrochot Hrochot Hrochot Hrochot
Hrochoťská dolina
Hrochot Hrochot Hrochot Hrochot
Kyslinky

Hronsek

Hronsek Hronsek Hronsek Hronsek

viac ...

Kordíky

Kordiky Kordiky Kordiky
Kordiky Kordiky

Králiky

Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky

Kynceľová

Kyncelova

Ľubietová

Lubietova Lubietova Lubietova
Lubietova Lubietova

Malachov

Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov

Môlča

Molca Molca Molca

Nemce

Nemce Nemce Nemce Nemce
Nemce Nemce Nemce

Oravce

Oravice Oravice Oravice

Podkonice

Podkonice Podkonice Podkonice
Podkonice Podkonice

Poniky

Poniky Poniky Poniky: goticky kostol sv. Františka z Assisi zo 14. storočia,, 1.9.2005 Poniky
kostol sv. Františka z Assisi
evanjelický kostol
Poniky Poniky Poniky Poniky
obec
Ponicka huta Ponicka huta
Ponická Huta

Povrazník

Povraznik Povraznik Povraznik

Priechod

Priechod Priechod

Riečka

Riecka Riecka Riecka
Riecka Riecka

Selce

Selce Selce Selce Selce

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča

viac ...

Staré Hory

Stare hory Stare hory Jelenec Jelenec
Staré Hory
Jelenec
terenkoza Jelenec Jelenec Piesok
Jelenec
Piesok
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Valentová
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Horný Jelenec
Staré Hory
Stare hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Staré Hory

Špania Dolina

Spania dolina Spania dolina Spania dolina Spania dolina

viac ...

Tajov

Tajov Tajov Tajov Tajov

viac ...

Vlkanová

Vlkanova Vlkanova Vlkanova Vlkanova
Vlkanova Vlkanova Vlkanova

Krížna a okolie

Krížna a okolie Krížna a okolie Krížna a okolie Krížna a okolie

viac ...

Skalka

Skalka Skalka Skalka Skalka

viac ...

Šachtičky

Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky

viac ...

 prehľad, Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.