Širšie centrum Banskej Bystrice - juh
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

širšie centrum mesta Banská Bystrica - južná časť

Kuzmányho, Národná, Kapitulská, nábrežie Hrona,

Kuzmányho, Národná, Kapitulská

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna ulica
byvala ZS Kuzmanyho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna Kapitulska Tehelna Kapitulska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna
Dolna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kapitulská
Narodná

nábrežie Hrona

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
povoden 18x5 nabrezie
Hron
Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
podchod
podchod
exDrukos
vysoký Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
vysoký Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica
vysoký Hron
byvala aut. stanica, ex Drukos
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
byvala aut. stanica, ex Drukos
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
partizán
malá stanica
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
nábrežie
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
nábrežie
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
nábrežie

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.