Širšie centrum Banskej Bystrice - východ
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

širšie centrum mesta Banská Bystrica - východná časť

Pamätník SNP, Horná ulica, Kukučínova, Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska, Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta, Medokýš, stará nemocnica, Rudlovský potok a okolie, autobusová a železničná stanica, Sídlisko Prednádražie a okolie,

Pamätník SNP a park SNP

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
basta pamatnik SNP pamatnik SNP basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri pamatniku pod pamatnikom pod Pamatnikom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
pamatnik jarmok
muzeum SNP
bašta
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
detské ihrisko v parku
bašta a pamätník
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
park SNP
pamätník SNP
park SNP
Banska Bystrica, Banská Bystrica
park SNP

Horná ulica, Kukučínova

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kakatka zadok Hornej Porges palota Horna ulica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horna ulica Horna
Nemocenská
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadna cast Hornej
Horná
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Prior
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná, Skuteckého dom
Arcadia
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
kino Hviezda
Prior
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej a Kapitulskej
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej a Kapitulskej
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Nemocenská
Hungaria
Kukučínova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kukučínova
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
parčík pred poliklinikou
Banska Bystrica, Banská Bystrica
parčík pred poliklinikou

Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska

Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Skackava
Železničiarska
Robotnícka
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Robotnícka
ČSA
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
vojenská budova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
schody z parku
Námestie slobody
Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
linky MHD
Námestie slobody
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Námestie slobody

Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
basta Kollarova basta Krajsky sud
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
cintorin Rudlovska basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
ulicka Hviezda sud
basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckeho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckeho
Kollarova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
DOD v STV
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kollárova
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Komenského
kino Hviezda
Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého

Medokýš, stará nemocnica, Rudlovský potok a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Medokys V.F.Bystreho
stara nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MS Kollarova
blizko Rudlovskeho potoka
mosty
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stara nemocnica
Horné záhrady
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Petelenova
stará nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horná
Cesta k nemocnici
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Auris
unimobunky pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
unimobunky pri Rudlovskom potoku
koniec Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
koniec Skuteckého
prechod Rudlovského potoku popod železničnú trať
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
prechod Rudlovského potoku popod železničnú trať
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
potok
Medokýš
nový chodník pri Medokýši
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horné záhrady
stará nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stará nemocnica
MŠ Kollárova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Cesta k nemocnici
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stará nemocnica
V. F. Bystrého

Autobusová a železničná stanica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri zel. stanici poistenie ... stanica pred stanicou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
železničná stanica
autobusová stanica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pred stanicou
železničná stanica

výstavba novej autobusovej stanice

Banska Bystrica: autobusová stanica Banska Bystrica: autobusová stanica Banska Bystrica: autobusová stanica Banska Bystrica: autobusová stanica

viac o prestavbe autobusovej stanice

Sídlisko Prednádražie a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Srdiecko Myto
prokuratúra
Trieda SNP
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Jegorovova
mestska elektraren
el. kanal
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mestska elektraren
Jegorovova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
bývalé detské dopravné ihrisko
Banska Bystrica Banska Bystrica
trieda SNP

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.