Širšie centrum Banskej Bystrice - západ
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

širšie centrum mesta Banská Bystrica - západná časť

Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička, Mestský park a okolie, Hušták, Trosky, Štiavničky, Belveder,

Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna Strieborna
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna Strieborna
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zadny trakt Dolnej ulice
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Bystricka
Strieborne namestie
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Katovna
Fortnicka
Bystricka
Strieborne
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vedecka kniznica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Katovna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Slovenka
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
areál Slovenky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Janka Kráľa
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Janka Kráľa
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Fortnička
T. Vansovej
Katovná
Horná Strieborná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná Strieborná
areál Slovenky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
areál Slovenky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Záhrada
pasáž Benického
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Strieborné námestie

Mestský park a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Hattalova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Tajovskeho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
J.Krala
vila
estakada
Tajovskeho
Banska Bystrica
Tajovskeho

Hušták, Trosky

Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Europa SC
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Hustak
Trosky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Trosky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kruhac pri ESC pod Krajskym uradom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kruhac pri ESC pod Krajskym uradom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Hustak
EBC
ESC
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták
Trosky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
pod Urpínom
Hušták
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták
Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták

Štiavničky, Belveder

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plaváreň Štiavničky pred a po rekonštrukcii
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plaváreň Štiavničky pred a po rekonštrukcii
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
medokýš
štadión Štiavničky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko
voľby
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Belveder
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
hotel Dixon
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Švermova
Štiavničky

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.