Širšie centrum Banskej Bystrice - sever
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

širšie centrum mesta Banská Bystrica - severná časť

Bakossova, Krížna, Lazovná ulica, Jesenský vŕšok, Karlovo, Medený hámor, Sever a okolie, Laskomerská dolina,

Bakossova, Krížna, Lazovná ulica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Lazovna Bakossova Lazovna Bakossova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Krížnej a Lazovnej
Krížna a Bakossova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná počas maratónu
Bakossova
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná

Jesenský vŕšok, Karlovo

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zrusena trat BB - Harmanec
byvala zastavka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
byvala zastavka
Karlovo
archív
krajský súd
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
UMB
hasici
archív
UMB

Medený hámor, Sever a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Medený Hámor
amfiteater
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
SAV
počas BB maratónu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Medený Hámor

Laskomerská dolina

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Laskomerská dolina

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.