Centrum Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Historické centrum mesta

Námestie SNP, Námestie Š. Moysesa, Dolná ulica.

Námestie SNP

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
roky 2001 - 2003
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
roky 2001 - 2003
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
roky 2001 - 2003
roky 2007 - 2008
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
roky 2006 - 2008
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banska Bystrica
rekonštrukcia fontány 2009
Namestie SNP
Banska Bystrica Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Vianoce 2005/2006
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Vianoce 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2014
Pod vežou
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Pod vežou
máj 2014
Vianoce 2014
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Vianoce 2014
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Vianoce 2016
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Vianoce 2016
leto 2017
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
leto 2017
leto 2018
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
leto 2018
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
leto 2018
vianoce 2018
Veľká noc 2019
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Veľká noc 2019

Námestie Štefana Moysesa

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
2001 - 2003
Slovensky kostol
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Matejov dom
Pretórium
pošta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Barbakan 2005
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Barbakan 2006
Barbakan 2003
Farsky kostol
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
bašty
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
fotky z cintorina
Barbakan
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Barbakan
Pretórium
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Moyses a Kuzmány
župa
začiatok Bakossovej
Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
altánok
mačka
Pretórium
Barbakan
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
námestie
Barbakan
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Matejov dom
tržnica
cintorín
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
cintorín
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
cintorín
Barbakan
vianoce 2018

Dolná ulica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
západ slnka
Vianoce 2008
Banska Bystrica Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
Vianoce 2008
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica Banská Bystrica, Banska Bystrica
apríl 2011
Vianoce 2014

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.