Mestské časti Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Mestské časti mesta Banská Bystrica

 prehľad,  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka;

Mestská časť Banská Bystrica - historické centrum mesta

Námestie SNP, Námestie Š. Moysesa, Dolná ulica.

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Mestská časť Banská Bystrica - širšie centrum mesta

západná časť, severná časť, východná časť, južná časť,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Mestská časť Fončorda

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Šalgotariánska
Nové Kalište
Jilemnického
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Úsvit
Okružná
Mladosť
Mládežnícka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kostol sv. Michala Archanjela
Moskovská
Banska Bystrica Banska Bystrica
THK

Mestská časť Iliaš

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

Mestská časť Jakub

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kostol svätého Jakuba
Jakubská cesta
Banska Bystrica
Nový Svet

Mestská časť Kostiviarska

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kameňolom
pod kameňolomom
kameňolom

Mestská časť Kremnička

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kremnicka
R1
Banska Bystrica
Kremnička

Mestská časť Majer

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pamätník pri cintoríne
Smrečina
podjazd pod traťou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Majerská cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica
Majerská cesta
Hron

Mestská časť Podlavice

Banska Bystrica, Podlavice Banska Bystrica, Podlavice Banska Bystrica, Podlavice Banska Bystrica, Podlavice

viac ...

Mestská časť Pršianska terasa

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Pršianska terasa
nedostavaná cesta na Pršiansku terasu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nedostavaná cesta na Pršiansku terasu
Pršianska terasa

Mestská časť Radvaň a Kráľová

Banska Bystrica, Radvan Banska Bystrica, Radvan Banska Bystrica, Radvan Banska Bystrica, Radvan

viac ...

Mestská časť Rakytovce

Banska Bystrica Banska Bystrica
cesta z Badína
zvonica

Mestská časť Sásová a Rudlová

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Mestská časť Senica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vtáky
RTV
hotel ČSAD
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
podjazd
pod Bánošom
cementáreň
Senica

Mestská časť Skubín

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica

Mestská časť Šalková

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
priemyselný park Šalková
stará a nová cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Salkova
Salkova
stara cesta
priemyselný park Šalková
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
prístupová cesta na priemyselný park Šalková a do Majera
stanica Šalková
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Hron
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Šalková

Mestská časť Uhlisko

Banska Bystrica, Uhlisko Banska Bystrica, Uhlisko Banska Bystrica, Uhlisko Banska Bystrica, Uhlisko

viac ...

Mestská časť Uľanka

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kaplnka
koliba smer
kostol
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Uľanská cesta
Uľanka, bývalý motel

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.