Mestské časti Banskej Bystrice - Podlavice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Mestská časť Podlavice

 prehľad,  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka;

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského
Rooseveltova nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Laskomerské traily
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rooseveltova nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Povstalecká cesta
Skubínska cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica
UMB

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.