Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.

Rôzne fotky

Malý severný obchvat počas výstavby a po

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Sásovskej ceste
Ďumbierska
Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudohorská a Rudlová

Križovatka Kostiviarska

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vystavba krizovatky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vystavba krizovatky

Toto fotil Massimo z Talianska v novembri 2003

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Namestie SNP
Nam. slobody
stara Sasova
hotel Lux
pamatnik SNP

Výstavba kanalizácie v meste

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Komenského
Ďumbierska
Banska Bystrica Banska Bystrica
J. Kráľa
Strieborné námestie

Práce na Rudlovskom potoku

Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná

Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici 12. 9. 2003

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
viac ...