Fotografie miest na Slovensku - Prešovský kraj
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Prešovský kraj
Prešovský kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Prešovský kraj:
 prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Hervartov, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, Brekov, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Ľubica, Spišská Belá, Stará Lesná, Vlková, Vrbov, LE: Levoča, Bijacovce, Granč-Petrovce, Nižné Repaše, Pavľany, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Studenec, Vyšné Repaše, ML: Medzilaborce, Krásny Brod, Svetlice, PP: Poprad, Batizovce, Gerlachov, Mlynica, Nová Lesná, Štrba, Tatranská Javorina, Veľký Slavkov, Ždiar, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Červenica, Kapušany, Malý Šariš, Široké, Veľký Šariš, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Hanigovce, Kamenica, Lipany, Ľutina, Pečovská Nová Ves, SV: Snina, Hrabová Roztoka, Kolbasov, Nová Sedlica, Runina, Stakčín, Ubľa, Uličské Krivé, Zemplínske Hámre, SL: Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy, Plaveč, Plavnica, Podolínec, Vyšné Ružbachy, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Bodružal, Giraltovce, Hunkovce, Ladomírová, Miroľa, Nižný Komárnik, Príkra, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Podlipníky, Sedliská (hrad Čičov), Vechec, Domaša.

Bardejov

Bardejov Bardejov Bardejov Bardejov

viac ...

Buclovany, okres BJ

Buclovany Buclovany Buclovany Buclovany

Hervartov, okres BJ

Hervartov Hervartov Hervartov Hervartov

viac ...

Koprivnica, okres BJ

Koprivnica Koprivnica Koprivnica Koprivnica
obecný úrad
dom smútku
kúria
Koprivnica Koprivnica Koprivnica Koprivnica
zrekonštruovaná kúria
ihrisko a škola
dom

Raslavice, okres BJ

Raslavice Raslavice Raslavice
Horný kaštieľ, v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa z pol. 17. storočia
Raslavice Raslavice
Dolný kaštieľ
kostol

Zborov, okres BJ

Zborov Zborov Zborov Zborov

viac ...

Humenné

Humenne Humenne Humenne Humenne

viac ...

Brekov, okres HE

Brekov Brekov Brekov Brekov

viac ...

Jasenov, okres HE

Jasenov Jasenov Jasenov Jasenov

viac ...

Kamenica nad Cirochou, okres HE

Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou
kostol sv. Štefana prvomučeníka
obec
Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou
kaštieľ
obec
Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou
kamenická úzkokoľajka Henschel č. 222

Kežmarok

Kezmarok Kezmarok Kezmarok Kezmarok

viac ...

Červený Kláštor, okres KK

Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor
kláštor
Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor Červený Kláštor
kláštor
okolie
Červený Kláštor Červený Kláštor
Dunajec

Ľubica, okres KK

Lubica Lubica Lubica Lubica
kostol Nanebovzatia Panny Márie
Športová
Gréckokatolícky kostol
Lubica Lubica
evanjelický kostol

Spišská Belá, okres KK

Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá

viac ...

Stará Lesná, okres KK

Stará Lesná Stará Lesná Stará Lesná Stará Lesná
obec
kostol
kostol svätých Petra a Pavla
Stará Lesná Stará Lesná Stará Lesná Stará Lesná
kostol svätých Petra a Pavla
obec
Astronomický ústav SAV
Vysoke Tatry
Tatry

Vlková, okres KK

Vlkova Vlkova Vlkova Vlkova
obec
kostol zvestovania Panny Márie

Vrbov, okres KK

Vrbov Vrbov Vrbov Vrbov
obecný úrad
kostol sv. Serváca, zvonica
obec
Vrbov Vrbov Vrbov
obec

Levoča

Levoca Levoca Levoca Levoca

viac ...

Bijacovce, okres LE

Bijacovce Bijacovce Bijacovce Bijacovce
obec
Bijacovce Bijacovce Bijacovce Bijacovce
obec
Čákiovský kaštieľ
Bijacovce Bijacovce
Čákiovský kaštieľ

Granč-Petrovce, okres LE

Granč-Petrovce
obec

Nižné Repaše, okres LE

Nižné Repaše Nižné Repaše Nižné Repaše
kostol sv. Anny
obec
Nižné Repaše Nižné Repaše Nižné Repaše
obec

Pavľany, okres LE

Pavlany
kostol sv. Petra a Pavla

Spišské Podhradie, okres LE

Spišské Podhradie Spišské Podhradie Spišské Podhradie Spišské Podhradie

viac ...

Spišský hrad je v Košickom kraji.

Spišský Hrhov, okres LE

Spišský Hrhov Spišský Hrhov Spišský Hrhov Spišský Hrhov
kamenný most
kostol sv. Šimona a Júdu

Spišský Štvrtok, okres LE

Spissky Stvrtok
sv. Ladislav

Studenec, okres LE

Studenec Studenec Studenec Studenec
kostol sv. Jozefa
obec

Vyšné Repaše, okres LE

Vyšné Repaše Vyšné Repaše Vyšné Repaše
obec
Vyšné Repaše Vyšné Repaše
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Medzilaborce

Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
pravoslávny
gréckokatolícky kostol
Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
múzeum
miniskanzen
Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce
hotel
pamätník
zastávka

Krásny Brod, okres ML

Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod
Monastier Zostúpenia svätého Ducha
Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod
Monastier Zostúpenia svätého Ducha
Pokrovu presvätej Bohorodičky
Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod
Pokrovu presvätej Bohorodičky
Baziliánsky monastier
vojnový cintorín
nový monastiersky chrám
Krásny Brod
obec

Svetlice, okres ML

Svetlice
kostol

Poprad

Poprad Poprad Poprad Poprad

viac ...

Batizovce, okres PP

Batizovce Batizovce Batizovce Batizovce
kostol
barokový kaštieľ
kostol Všetkých Svätých
Batizovce Batizovce Batizovce Batizovce
kostol Všetkých Svätých
Nálepkova
Evanjelický kostol
Štúrova
Batizovce Batizovce Batizovce
Štúrova
Družstevná

Gerlachov, okres PP

Gerlachov Gerlachov Gerlachov
obec
Evanjelický kostol
Gerlachovský štít

Mlynica, okres PP

Mlynica Mlynica Mlynica Mlynica
obec
kostol sv. Margity Antiochijskej
Mlynica Mlynica
zvonica
kostol

Nová Lesná, okres PP

Nová Lesná Nová Lesná Nová Lesná Nová Lesná
kostol
kostol Zvestovania Pána
Jána Stilla
kostol

Štrba, okres PP

Strba Strba Vysoke Tatry
Evanjelický kostol
kostol sv. Ondreja
výhľad na Štrbu z Monte Móry

Tatranská Javorina, okres PP

Tatranská Javorina Tatranská Javorina Tatranská Javorina Tatranská Javorina

viac ...

Veľký Slavkov, okres PP

Veľký Slavkov Veľký Slavkov Veľký Slavkov
kostol sv. Ondreja
obec
Evanjelický kostol

Ždiar, okres PP

Zdiar Zdiar Zdiar Zdiar
Ždiar - Strednica
Zdiar Zdiar Zdiar
Belianske Tatry
obec

Vysoké Tatry

Vysoke Tatry Vysoke Tatry Vysoke Tatry Vysoke Tatry

viac ...

Prešov

Prešov Prešov Prešov Prešov

viac ...

Červenica, okres PO

Cervenica Cervenica Cervenica Cervenica

viac ...

Kapušany, okres PO

Kapusany Kapusany Kapusany Kapusany

viac ...

Malý Šariš, okres PO

Malý Šariš Malý Šariš
kostol Krista Kráľa

Široké, okres PO

Siroke Siroke
kostol sv. Mikuláša
kaplnka

Veľký Šariš, okres PO

Velky Saris Velky Saris Velky Saris Velky Saris

viac ...

Sabinov

Sabinov Sabinov Sabinov Sabinov

viac ...

Červenica pri Sabinove, okres SB

Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove
kostol sv. Martina z Tours
obec

Hanigovce

Hanigovce Hanigovce Hanigovce Hanigovce

viac ...

Kamenica, okres SB

Kamenica Kamenica Kamenica Kamenica

viac ...

Lipany, okres SB

Lipany Lipany
gymnázium
kostol

Ľutina, okres SB

Lutina Lutina Lutina Lutina
Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky
Lutina Lutina Lutina Lutina
Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky
Lutina Lutina Lutina Lutina
obec
Ľutinská hora

Pečovská Nová Ves, okres SB

Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves
obec
železničná zastávka
Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves
barokovo-klasicistický kaštieľ
kostol sv. Ondreja
barokový kaštieľ
Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves
Kostolná
Hlavná
renesančný kaštieľ
Pečovská Nová Ves
renesančný kaštieľ

Snina

Snina Snina Snina Snina
gymnázium
kostol Povýšenia sv. Kríža
pamätník
kaštieľ
Snina Snina Snina Snina
klasicistický kaštieľ
Snina Snina Snina Remetské Hámre
Sninské rybníky
Sninský kameň

Hrabová Roztoka, okres SV

Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka
kostol
chrám sv. Bazila Veľkého
Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka
chrám sv. Bazila Veľkého
obec

Kolbasov, okres SV

Kolbasov Kolbasov Kolbasov Kolbasov
obec
Chrám Troch Svätiteľov
obec

Nová Sedlica, okres SV

Nová Sedlica Nová Sedlica Nová Sedlica Nová Sedlica
obec
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
obec
Nová Sedlica
obec

Runina, okres SV

Runina Runina Runina Runina
zastávka
Pokrovnej Panny Márie
pamätníky 1. sv. vojny

Stakčín, okres SV

Stakčín Stakčín Stakčín Stakčín
obec
chrám svätej Trojice
Stakčín Stakčín Skakčín Skakčín
kaštieľ
vodná nádrž Starina
Skakčín Skakčín Skakčín Skakčín
kaštieľ
vodná nádrž Starina
Skakčín Skakčín Skakčín Remetské Hámre
Ruské
zo Sninského kameňa

Ubľa, okres SV

Ubľa Ubľa Ubľa
obec
kostol sv. Petra a Pavla

Uličské Krivé, okres SV

Uličské Krivé Uličské Krivé Uličské Krivé
chrám sv. Archanjela Michala
Uličské Krivé Uličské Krivé
obec
kostol

Zemplínske Hámre, okres SV

Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre
obec
Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre
kostol sv. Jozefa robotníka
obec

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa

viac ...

Nižné Ružbachy, okres SL

Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy
obec
kostol sv. Kataríny

Plaveč, okres SL

Plavec Plavec Plavec Plavec

viac ...

Plavnica, okres SL

Plavnica Plavnica Plavnica Plavnica
evanjelický kostol
obec
kostol Obetovania Pána

Podolínec, okres SL

Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
Mariánske námestie
Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
renesančná zvonica
farský kostol
Mariánske námestie
Podolínec Podolínec Podolínec Podolínec
Mariánske námestie
hradby
Podolínec Podolínec Podolínec
kláštor Piaristov

Vyšné Ružbachy, okres SL

Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy
kúpele
Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy
kúpele
Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy
kúpele
obec

Stropkov

Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov
kostol Najsv. Tela Kristovho
kaštieľ, radnica
Stropkov Stropkov Stropkov Stropkov
škola
pravoslávny
kostol s kláštorom
Stropkov Stropkov Stropkov
Hlavná
obvodný úrad

Bukovce, okres SP

Bukovce Bukovce Bukovce Bukovce Bukovce
bývalý kláštor rádu sv. Bazila Veľkého, Buková Hôrka
obec

Havaj, okres SP

Havaj

Svidník

Svidník Svidník Svidník Svidník

viac ...

Bodružal, okres SK

Bodružal Bodružal Bodružal Bodružal
obec
chrám svätého Mikuláša
Bodružal Bodružal Bodružal Bodružal
chrám svätého Mikuláša

Giraltovce, okres SK

Giraltovce Giraltovce Giraltovce Giraltovce
obec
kostol sv. Cyrila a Metoda
chrám Matky Ustavičnej pomoci
Giraltovce Giraltovce
evanjelický kostol
obec

Hunkovce, okres SK

Hunkovce Hunkovce
Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky

Ladomírová, okres SK

Ladomírová Ladomírová Ladomírová Ladomírová
chrám sv. Michala Archanjela
pravoslávny
bocian

Miroľa, okres SK

Miroľa Miroľa Miroľa Miroľa
obec
chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

Nižný Komárnik, okres SK

Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik
Gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
II. vojna

Príkra, okres SK

Prikra Prikra Prikra
obec
Prikra Prikra
chrám svätého Michala Archanjela

Vyšný Komárnik, okres SK

Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
pamätník Československej armády na Dukle
Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
pamätník Československej armády na Dukle
veža

Želmanovce, okres SK

Želmanovce Želmanovce
klasicistický kaštieľ

Vranov nad Topľou

Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou
chrám a kostol Panny Márie
Námestie slobody
Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou
Námestie slobody
Vranov nad Toplou
Námestie slobody

Pozri tiež fotky dopravy.

Hanušovce nad Topľou, okres VT

Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou

viac ...

Podlipníky, okres VT

Podlipníky Podlipníky
reštaurácia Lietadlo

Sedliská (hrad Čičva), okres VT

Čičva Čičva Čičva Čičva

viac ...

Vechec, okres VT

Vechec Vechec
Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa
kostol sv. Jána Nepomuckého

vodná nádrž Veľká Domaša, okres VT

vodná nádrž Veľká Domaša vodná nádrž Veľká Domaša vodná nádrž Veľká Domaša vodná nádrž Veľká Domaša

viac ...

 prehľad, BJ: Bardejov, Buclovany, Hervartov, Koprivnica, Raslavice, Zborov, HE: Humenné, Brekov, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, KK: Kežmarok, Červený Kláštor, Ľubica, Spišská Belá, Stará Lesná, Vlková, Vrbov, LE: Levoča, Bijacovce, Granč-Petrovce, Nižné Repaše, Pavľany, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Studenec, Vyšné Repaše, ML: Medzilaborce, Krásny Brod, Svetlice, PP: Poprad, Batizovce, Gerlachov, Mlynica, Nová Lesná, Štrba, Tatranská Javorina, Veľký Slavkov, Ždiar, Vysoké Tatry, PO: Prešov, Červenica, Kapušany, Malý Šariš, Široké, Veľký Šariš, SB: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Hanigovce, Kamenica, Lipany, Ľutina, Pečovská Nová Ves, SV: Snina, Hrabová Roztoka, Kolbasov, Nová Sedlica, Runina, Stakčín, Ubľa, Uličské Krivé, Zemplínske Hámre, SL: Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy, Plaveč, Plavnica, Podolínec, Vyšné Ružbachy, SP: Stropkov, Bukovce, Havaj, SK: Svidník, Bodružal, Giraltovce, Hunkovce, Ladomírová, Miroľa, Nižný Komárnik, Príkra, Vyšný Komárnik, Želmanovce, VT: Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Podlipníky, Sedliská (hrad Čičov), Vechec, Domaša.