Fotografie miest na Slovensku - Nitriansky kraj
Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska

 
Nitriansky kraj
Nitriansky kraj
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Nitriansky kraj:
 prehľad, KN: Komárno, Číčov, Iža, Kolárovo, Kravany nad Dunajom, Patince, LV: Levice, Bátovce, Bohunice, Brhlovce, Hokovce, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Plášťovce, Pukanec, Rybník, Šahy, Tlmače, Uhliská, Želiezovce, Žemberovce, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Nová Ves nad Žitavou, Pohranice, Tajná, Vráble, Žirany, NZ: Nové Zámky, Bíňa, Dvory nad Žitavou, Kamenín, Kamenný Most, Maňa, Štúrovo, SA: Šaľa, Diakovce, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Hostie (hrad Hrušov), Kostoľany pod Tribečom, Malé Vozokany, Skýcov, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou.

Komárno

Komárno Komárno Komárno Komárno

viac ...

Číčov, okres KN

Číčov Číčov Číčov Číčov

viac ...

Iža, okres KN

Iza Iza Iza Iza
obec
kostol sv. Michala
Kelemantia, kamenný rímsky kastel
Iza Iza Iza Iza
Kelemantia, kamenný rímsky kastel
Iza Iza Iza Iza
Kelemantia, kamenný rímsky kastel
Iza Iza Iza
Kelemantia
rozhľadňa
kostol reformovanej cirkvi

Kolárovo, okres KN

Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo

viac ...

Kravany nad Dunajom, okres KN

Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
kostol Blahoslavenej Panny Márie
nábrežie Dunaja
Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
nábrežie Dunaja
Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
kúria
kaštieľ

Patince, okres KN

Patince Patince
parná prečerpávacia stanica

Levice

Levice Levice Levice Levice

viac ...

Bátovce, okres LV

Batovce Batovce Batovce Batovce Batovce
obec
kostol sv. Martina
evanjelický kostol
Batovce Batovce Batovce Batovce
obec
kamenný most
Batovce Batovce
vodná nádrž Lipovina

Buhunice, okres LV

Bohunice Bohunice Bohunice Bohunice

viac ...

Brhlovce, okres LV

Brhlovce Brhlovce Brhlovce Brhlovce

viac ...

Hokovce, okres LV

Hokovce Hokovce Hokovce
veterány
kostol sv. Petra a Pavla

Jur nad Hronom, okres LV

Jur nad Hronom Jur nad Hronom Jur nad Hronom Jur nad Hronom
Hron
kostol Reformovanej cirkvi
Jur nad Hronom Jur nad Hronom Jur nad Hronom Jur nad Hronom
zvonica
kostol sv. Juraja

Kalná nad Hronom, okres LV

Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom
kanón vzor ČS a tank T-34
Hron
Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom
Hron
Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom Kalna nad Hronom
kostol Reformovanej cirkvi
kostol sv. Petra a Pavla
cintorín

Plášťovce, okres LV

Plastovce Plastovce Plastovce
kostol sv. Juraja
múzeum
Plastovce Plastovce
obec
kaštieľ Palásthyovcov

Pukanec, okres LV

Pukanec Pukanec Pukanec Pukanec
Námestie mieru
Pukanec Pukanec Pukanec Pukanec
Námestie mieru
evanjelický kostol
Pukanec Pukanec Pukanec
evanjelický kostol
kostol sv. Mikuláša

Rybník, okres LV

Rybnik Rybnik Rybnik Rybnik
Hlavná
kostol Najsvätejšej Trojice
Rybnik Rybnik Rybnik Rybnik
nad obcou
kostol Najsvätejšej Trojice
Miami Club
cintorín

Šahy, okres LV

Šahy Šahy Šahy Šahy
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Šahy Šahy Šahy Šahy
kláštor
Školská ulica
Hlavné námestie
Šahy Šahy
Hlavné námestie

Tlmače, okres LV

Tlmace
SES

Uhliská, okres LV

Uhliska Uhliska Uhliska Uhliska
obec
kostol sv. Michala

Želiezovce, okres LV

Zeliezovce Zeliezovce Zeliezovce Zeliezovce
kaštieľ Esterháziovcov
mestský úrad
Zeliezovce Zeliezovce Zeliezovce Zeliezovce
kostol svätého Jakuba
cintorín

Žemberovce, okres LV

Zemberovce Zemberovce Zemberovce Zemberovce
pošta
mlyn
kaštieľ Žemberiovcov
Zemberovce Zemberovce Zemberovce
kostol Mena Panny Márie
obec

Nitra

Nitra Nitra Nitra Nitra

viac ...

Dolné Obdokovce, okres NR

Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce
kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
obec

Jelenec, okres NR

Jelenec Jelenec Jelenec Jelenec

viac ...

Kolíňany, okres NR

Kolíňany Kolíňany Kolíňany Kolíňany
kostol sv. Štefana
ihrisko

Nová Ves nad Žitavou, okres NR

Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou
neoklasicistický kaštieľ
Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou
novoveský park
neorokokový kaštieľ
Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou
neorokokový kaštieľ
kostol na cintoríne
Nová Ves nad Žitavou
zvonica

Pohranice, okres NR

Pohranice Pohranice Pohranice Pohranice
obec
mlyn

Tajná, okres NR

Tajna Tajna Tajna Tajna
kostol Všetkých svätých
klasicistický kaštieľ

Vráble, okres NR

Vrable Vrable Vrable Vrable Vrable
kostol Preblahoslavenej Panny Márie
fara
Vrable Vrable Vrable Vrable
mesto
Vrable
okolie mesta

Žirany, okres NR

Žirany Žirany Žirany Žirany
kostol sv. Mikuláša
železničná stanica

Nové Zámky

Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky Nove Zamky

viac ...

Bíňa, okres NZ

Bina Bina Bina
románska rotunda
Bina Bina
románsky kostol nanebovzatia Panny Márie

Dvory nad Žitavou - Udvard, okres NZ

Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie
Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie
mlyn

Kamenín, okres NZ

Kamenin Kamenin Kamenin Kamenin
tank a pamätník Sovietskych vojakov

Kamenný Most, okres NZ

Kamenný Most Kamenný Most Kamenný Most
kostol sv. Maurícia
obec

Maňa, okres NZ

Mana Mana Mana
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
kaštieľ Veľká Maňa
Mana Mana
ježko

Štúrovo - Párkány, okres NZ

Sturovo Sturovo Sturovo Sturovo
most
centrum
železničná stanica
Sturovo Sturovo Sturovo Sturovo
most
centrum
železničná stanica

Pozri tiež fotky dopravy.

Šaľa

Sala Sala Sala Sala
kostol sv. Margity Antiochijskej
kaštieľ/vodný hrad
Sala Sala Sala
kaštieľ/vodný hrad
obvodný úrad

Pozri tiež fotky dopravy.

Diakovce, okres SA

Diakovce Diakovce Diakovce Diakovce
kostol Panny Márie Nanebovzatej
Diakovce Diakovce
pamätník
požiarna zbrojnica

Topoľčany

Topolcany Topolcany Topolcany Topolcany
farsky kostol
radnica
sidlisko
Zlatý baránok
Topolcany Topolcany Topolcany Topolcany
kasárne
Stummerova
Československej armády
Tríbečské múzeum
Topolcany Topolcany Topolcany
17. novembra
Námestie M. R. Štefánika

Pozri tiež fotky dopravy.

Bojná, okres TO

Bojna Bojna Bojna Bojna
hradisko Valy (Bojná I)
Bojna Bojna Bojna Bojna
hradisko Valy (Bojná I)
Bojna Bojna Bojna Bojna
obec
synagóga
obec
Bojna Bojna
kostol Všetkých Svätých

Dolné Lefantovce, okres TO

Dolne Lefantovce
Bartakovičova krypta

Duchonka, okres TO

Duchonka

Horné Lefantovce, okres TO

Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce
kaštieľ
kostol sv. Martina
Horne Lefantovce Horne Lefantovce Horne Lefantovce
kostol sv. Martina

Nitrianska Blatnica, okres TO

Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
kostol Povýšenia svätého Kríža
obecný úrad
severozápadná bašta
Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
renesančný kaštieľ
rotunda svätého Juraja
Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica
rotunda svätého Juraja

Oponice, okres TO

Oponice Oponice Oponice Oponice

viac ...

Radošina, okres TO

Radosina Radosina Radosina Radosina
kostol Najsvätejšej Trojice
Nitrianska
Radosina Radosina Radosina Radosina
železničná stanica
kaštieľ
obec

Solčany, okres TO

Solcany Solcany Solcany
kostol Všetkých svätých
kaštieľ Odescalchiovcov
Solcany Solcany
kaštieľ Odescalchiovcov

Podhradie, okres TO

Podhradie Podhradie Podhradie Podhradie
topoľčiansky hrad
Podhradie Podhradie Podhradie
topoľčiansky hrad
obec

Tovarníky, okres TO

Tovarniky Tovarniky Tovarniky Tovarniky
barokový kaštieľ a park

Urmince, okres TO

Urmince Urmince
kostol sv. Michala Archanjela

Zlaté Moravce

Zlate Moravce Zlate Moravce Zlate Moravce Zlate Moravce
kaštieľ
Župná
kostol sv. Michala
Zlate Moravce Zlate Moravce Zlate Moravce
zvonica v Chyzerovciach
mauzóleum rodiny Migazziovcov

Hostie (hrad Hrušov), okres ZM

Hostie (hrad Hrušov) Hostie (hrad Hrušov) Hostie (hrad Hrušov) Hostie (hrad Hrušov)

viac ...

Kostoľany pod Tribečom, okres ZM

Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom
pohľad na obec
kostol sv. Juraja
Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom
obec

Malé Vozokany, okres ZM

Malé Vozokany Malé Vozokany Malé Vozokany Malé Vozokany
Hlavná
Nepomucká
Malé Vozokany Malé Vozokany
kaplnka sv. Anny

Skýcov, okres ZM

Skycov Skycov Skycov
pseudorománsky hrad
obec

Slepčany, okres ZM

Slepcany Slepcany Slepcany Slepcany
kostol sv. Jána Nepomuckého
obec

Tesárske Mlyňany, okres ZM

Tesarske Mlynany Tesarske Mlynany Tesarske Mlynany
bývalá sýpka
kostol Zvestovania Pána
Štefana Moysesa
Tesarske Mlynany Tesarske Mlynany
Štefana Moysesa

viac ...

Topoľčianky, okres ZM

Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
Hradná stráž
kaštieľ, hotel Zámok
Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
kaštieľ
poľovnícky zámok
park
Topolcianky Topolcianky Topolcianky Topolcianky
oranžérium
žrebčín

Veľké Vozokany, okres ZM

Veľké Vozokany Veľké Vozokany Veľké Vozokany
kostol sv. Mikuláša
obec
Veľké Vozokany Veľké Vozokany
Pamätník bitky s Turkami, Vozokanský lev

Vieska nad Žitavou, okres ZM

Vieska nad Zitavou Vieska nad Zitavou Vieska nad Zitavou Vieska nad Zitavou

viac ...

 prehľad, KN: Komárno, Číčov, Iža, Kolárovo, Kravany nad Dunajom, Patince, LV: Levice, Bátovce, Bohunice, Brhlovce, Hokovce, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Plášťovce, Pukanec, Rybník, Šahy, Tlmače, Uhliská, Želiezovce, Žemberovce, NR: Nitra, Dolné Obdokovce, Jelenec, Kolíňany, Nová Ves nad Žitavou, Pohranice, Tajná, Vráble, Žirany, NZ: Nové Zámky, Bíňa, Dvory nad Žitavou, Kamenín, Kamenný Most, Maňa, Štúrovo, SA: Šaľa, Diakovce, TO: Topoľčany, Bojná, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Nitrianska Blatnica, Oponice, Radošina, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Hostie (hrad Hrušov), Kostoľany pod Tribečom, Malé Vozokany, Skýcov, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou.