Fotografie miest Slovenska
Fotografie miest Slovenska
Nitriansky kraj - Kolárovo
Nitriansky kraj - Kolárovo
kamim.sk > fotky > mestá > Slovensko > Nitriansky kraj: prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Šahy, NR: Nitra, Jelenec, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Oponice, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Skýcov, Topoľčianky.

Kolárovo, okres KN

Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
zbrane
kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
hotel
drevený most
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
vodný mlyn
malé technické múzeum
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
farma
pec a dom
vodný mlyn
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
vodný mlyn
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
vodný mlyn
most
park
Kolárovo Kolárovo Kolárovo Kolárovo
Centrálny park na mieste bývalého cintorína

Pozri tiež fotky dopravy.

prehľad, KN: Komárno, Kolárovo, LV: Levice, Šahy, NR: Nitra, Jelenec, NZ: Nové Zámky, Štúrovo, SA: Šaľa, TO: Topoľčany, Dolné Lefantovce, Duchonka, Horné Lefantovce, Oponice, Solčany, Podhradie, Tovarníky, Urmince, ZM: Zlaté Moravce, Skýcov, Topoľčianky.