Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Severný obchvat mesta Banská Bystrica (R1)

pred výstavbou, príprava, výstavba: marec 2010, apríl 2010, jún 2010, august 2010, september 2010, október 2010, november 2010, december 2010/január 2011, marec 2011, apríl 2011, júl 2011, august 2011, december 2011, január 2012, apríl 2012, máj 2012, jún 2012, 2015, 2016,

pred, 2006 - 2007

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
okolie Rudlovského potoka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
okolie Rudlovského potoka
Kačica

príprava na stavbu, 2009

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO v okolí Kačice
Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO v okolí Rudlovského potoka
Banska Bystrica Banska Bystrica
príprava stavby SO v okolí Rudlovského potoka

výstavba

výstavba marec 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Senica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová a Bánoš
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Bánoš
obchádzka
Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová

výstavba apríl 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Cementáreň
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Cementáreň
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Cementáreň
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
križovanie s Partizánskou cestou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pod Bánošom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Bánoš pri starej nemocnici
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
nad tunelom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nad tunelom
Karlovo
MÚK Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Kostiviarska
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
obchádzka cez Rudlovskú

výstavba jún 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Bánoš
čistenie
MÚK Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Kostiviarska
Karlovo
km 1,2
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nad tunelom
provizórny most
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová

výstavba august 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Partizánska cesta, Senica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Partizánska cesta, Senica

výstavba september 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
tunel
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
MÚK Bánoš
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Bánoš
Karlovo
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Karlovo
MÚK Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Kostiviarska

výstavba október 2010

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
nad tunelom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nad tunelom
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MÚK Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Karlovo
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Karlovo
Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská

výstavba november 2010

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
MÚK Bánoš

výstavba december 2010 - január 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Rudlovská cesta
Cesta k nemocnici
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Cesta k nemocnici
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
prepadnutá cesta
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
smer Majer
Šalkovská spojka
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Šalkovská spojka
križovanie s Partizánskou
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
križovanie s Partizánskou
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
km 3,5 - 3,0
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
km 1,0
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
km 1,0
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
križovanie s ulicou Na Karlove
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
križovanie s ulicou Na Karlove
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Na Karlove
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
km 1,0 - 0,5
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
km 1,0 - 0,5
Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica
malý obchvat

výstavba marec 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo

výstavba apríl 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
napojenie na I/66
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska

výstavba júl 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
MÚK Bánoš
Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
napojenie na Majer a priemyselný park Šalková
napojenie na I/66 smer Brezno
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň a napojenie na I/66
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová

výstavba august 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
MÚK Bánoš
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Bánoš
MÚK Cementáreň
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Cementáreň

výstavba december 2011

Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová

výstavba január 2012

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska

výstavba apríl 2012

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Kostiviarska
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
MÚK Rudlová

výstavba máj 2012

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
tunel na Rudlovskej ceste
Banská Bystrica - východ (Senica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - východ (Senica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - východ (Senica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - východ (Senica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - východ (Senica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (stará nemocnica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (stará nemocnica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (stará nemocnica)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred
Banská Bystrica - sever (Kostiviarska)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - sever (Kostiviarska)
Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - sever (Kostiviarska)

pred dokončením, jún 2012

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - sever
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Karlovo
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Karlovo
Banská Bystrica - východ, napojenie na I/66 smer Brezno
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - východ, napojenie na I/66 smer Brezno

v prevádzke, 2015

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)

v prevádzke, 2016

Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Bystrica - stred (Rudlová)
Banská Bystrica - východ (Senica)

pred výstavbou, príprava, výstavba: marec 2010, apríl 2010, jún 2010, august 2010, september 2010, október 2010, november 2010, december 2010/január 2011, marec 2011, apríl 2011, júl 2011, august 2011, december 2011, január 2012, apríl 2012, máj 2012, jún 2012, 2015, 2016,
prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.