Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

okolie Banskej Bystrice

prehľad, Badín, Baláže, Čerín, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Môlča, Nemce, Podkonice, Poniky, Ponická Huta, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.

Badín

Badin Badin Badin Badin

Baláže

Balaze Balaze Balaze

Kalište (obec Baláže)

Kaliste Kaliste Kaliste Kaliste
Kaliste Kaliste Kaliste Kaliste
Kaliste Kaliste Kaliste

Čerín

Cerin Cerin

Donovaly

hotel pod Sturcom Donovaly Donovaly Donovaly

viac ...

Dúbravica

Dubravica Dubravica

Harmanec

Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Rakytovo
vodny zlab Rakytovo
Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok a jeho kaskady
Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok

Hronsek

Hronsek Hronsek Hronsek Hronsek

viac ...

Kordíky

Kordiky Kordiky

Králiky

Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky

Kynceľová

Kyncelova

Ľubietová

Lubietova Lubietova Lubietova
Lubietova Lubietova

Malachov

Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov Malachov Malachov
Malachov Malachov

Mičiná

Dolna Micina Dolna Micina Micina Micina
Micina Micina Micina Micina
Micina Micina Micina Micina
Micina

Môlča

Molca Molca Molca

Nemce

Nemce Nemce Nemce Nemce
Nemce Nemce Nemce

Podkonice

Podkonice Podkonice Podkonice
Podkonice Podkonice

Poniky

Poniky: goticky kostol, 1.9.2005 Poniky Poniky
Poniky Poniky Poniky

Ponická Huta

Ponicka huta Ponicka huta

Povrazník

Povraznik Povraznik Povraznik

Priechod

Priechod Priechod

Selce

Selce Selce Selce Selce

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča

viac ...

Staré Hory

Stare hory Stare hory Jelenec Jelenec
Staré Hory
Jelenec
terenkoza Jelenec Jelenec Piesok
Jelenec
Piesok
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Valentová
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Horný Jelenec
Staré Hory
Stare hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Staré Hory

Špania Dolina

Spania dolina Spania dolina Spania dolina Spania dolina

viac ...

Tajov

Tajov Tajov Tajov Tajov
Tajov Tajov Tajov Tajov

Vlkanová

Vlkanova Vlkanova Vlkanova Vlkanova
Vlkanova

Krížna a okolie

Krížna a okolie Krížna a okolie Krížna a okolie Krížna a okolie

viac ...

Skalka

Skalka Skalka Skalka Skalka
cesta Tajov - tunel - Kremnica
Skalka Skalka Skalka Skalka
cesta Tajov - tunel - Kremnica
Skalka Skalka Skalka
Skalka

Šachtičky

Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky

viac ...

prehľad, Badín, Baláže, Čerín, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Môlča, Nemce, Podkonice, Poniky, Ponická Huta, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.