Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.

okolie Banskej Bystrice

okolie BB: prehľad, Badín, Baláže, Čerín, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Môlča, Nemce, Poniky, Ponická Huta, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.

Badín

Badin Badin Badin Badin

Baláže

Balaze

Čerín

Cerin Cerin

Donovaly

hotel pod Sturcom Donovaly Donovaly Donovaly

viac ...

Dúbravica

Dubravica Dubravica

Harmanec

Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Rakytovo
vodny zlab Rakytovo
Harmanec Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok a jeho kaskady
Harmanec Harmanec Harmanec
Harmanecky potok

Hronsek

Hronsek Hronsek Hronsek Hronsek

viac ...

Kordíky

Kordiky Kordiky

Králiky

Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky Kraliky
Kraliky Kraliky Kraliky

Kynceľová

Kyncelova

Ľubietová

Lubietova Lubietova Lubietova
Lubietova Lubietova

Malachov

Malachov

Mičiná

Dolna Micina Dolna Micina Micina Micina
Micina Micina Micina Micina
Micina Micina Micina

Môlča

Molca Molca Molca

Nemce

Nemce

Poniky

Poniky: goticky kostol, 1.9.2005 Poniky Poniky
Poniky Poniky Poniky

Ponická Huta

Ponicka huta Ponicka huta

Povrazník

Povraznik Povraznik Povraznik

Priechod

Priechod

Selce

Selce Selce Selce Selce

Slovenská Ľupča

Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca
Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca
Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca Slovenska Lupca
Slovenska Lupca Slovenska Lupca

Staré Hory

Stare hory Stare hory Jelenec Jelenec
Staré Hory
Jelenec
terenkoza Jelenec Jelenec Piesok
Jelenec
Piesok
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Valentová
Stare Hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Horný Jelenec
Staré Hory
Stare hory Stare Hory Stare Hory Stare Hory
Staré Hory

Špania Dolina

Spania dolina Spania dolina Spania dolina Spania dolina

viac ...

Tajov

Tajov Tajov Tajov Tajov
Tajov Tajov Tajov

Vlkanová

Vlkanova Vlkanova Vlkanova Vlkanova

Krížna

Bystricka dolina Bystricka dolina Bystricka dolina Krizna
Bystricka dolina
Krizna Krizna Krizna Krizna
Kralova studna a okolie
pramen Bystrice
Krizna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krizna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krizna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krizna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krížna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krížna a okolie
Krizna Krizna Krizna Krizna
Krížna a okolie
Krizna
Krížna a okolie

Skalka

Skalka Skalka Skalka Skalka
cesta Tajov - tunel - Kremnica
Skalka Skalka Skalka Skalka
cesta Tajov - tunel - Kremnica
Skalka Skalka Skalka
Skalka

Šachtičky

Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky Sachticky Sachticky Sachticky
Sachticky

okolie BB: prehľad, Badín, Baláže, Čerín, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Môlča, Nemce, Poniky, Ponická Huta, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.