Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.

pohľady na mesto

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pohlad z hodinovej veze
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pohlad z hodinovej veze
z Urpina
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpina
nad Sasovou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
spod vysielaca
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
spod vysielaca
centrum zhora
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
centrum zhora
Krem. vrchy
Pansky diel
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
sidlisko Sasova z Banosa
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
sidlisko Sasova z Banosa
Sasovska dolina
nad Rudlovskou cestou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nad Rudlovskou cestou
z kamenolomu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z kamenolomu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z kamenolomu
z Urpina
z Bánoša
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpína
z Belvedera
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpína
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica
z Panského dielu

prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.