Pohľady na Bansku Bystricu
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

pohľady na mesto

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pohlad z hodinovej veze
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pohlad z hodinovej veze
z Urpina
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpina
nad Sasovou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
spod vysielaca
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
spod vysielaca
centrum zhora
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
centrum zhora
Krem. vrchy
Pansky diel
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
sidlisko Sasova z Banosa
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
sidlisko Sasova z Banosa
Sasovska dolina
nad Rudlovskou cestou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nad Rudlovskou cestou
z kamenolomu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z kamenolomu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z kamenolomu
z Urpina
z Bánoša
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpína
z Belvedera
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpína
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Panského dielu
zo Skalky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zo Skalky
z lietadla
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Graniara
z Urpína
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
z Urpína

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.