Fotografie MHD v Banskej Bystrici - zastávky
Fotografie dopravy na Slovensku - Banská Bystrica
Fotografie dopravy na Slovensku - Banská Bystrica

 
Fotografie dopravy v meste Banská Bystrica
Fotografie dopravy v meste Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > vozy > Banská Bystrica >  prehľad, SAD BB a DPM BB: historické fotky, Karosa B 732, B 932, B 952, Citybus 12, Ikarus 280.08, Karosa B 741, TAM 272, Karosa B 941, B 961, ciciak, MB Vario, Iveco Stratos, SOR C 9.5, ostatné vozidlá SAD BB, SAD ZV: prehľad, zmena dopravcu, Karosa B 732, Karosa B 932, Karosa B 952, Karosa B 741, Karosa B 961, Citelis 12M, Citelis 18M, Urbanway 12M, Urbanway 18M, Cyklobus, ostatné vozidlá SAD ZV, trolejbusy: prehľad, Škoda 14Tr, 15Tr, 30 Tr, 31 Tr, SOR TNB 12, servis, udalosti: Vianočná jazda Ikarusom, posledná (?) jazda trolejbusu, druhá prvá jazda trolejbusu, 20 rokov trolejbusov, 60. výročie MHD, Open day DPM BB, rôzne: vláčik, mikrobus, zastávky, autobusová stanica, turistický autobus,

Zastávky a vývesky

Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Dumbierska ZS
Rudlovska TASR
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Rudlovska Auris
Rudlovska STV Rudohorska I
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Harmanec: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Micinska Dumbierska H. Harmanec
Sladkovicova
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavky Banska Bystrica: zastavky Banska Bystrica: zastavky
Sladkovicova
Garbanka
autobusova stanica
Banska Bystrica: zastavky Banska Bystrica: zastavky Banska Bystrica: zastavky Banska Bystrica: zastavky
Komenského
Na Karlove
Banská Bystrica: zastávky Banská Bystrica: zastávky Banská Bystrica: zastávky Banská Bystrica: zastávky
Kostiviarska
Komenského
Mičinská
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Rudohorska stred
Namestie slobody
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Rudlovska, Auris
Rudlovska
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Stefanikovo nabr.
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Stefanikovo nabr.
Usvit
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Orange
Auris
SAD
Hronsek - bytovky
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Iliaš - most
Štadlerovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Štadlerovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Národná
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Tatranská
železničná stanica (SIAF)
rázcestie Rudlová
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Rudlovská - podjazd
ul. 29. augusta
Krematórium
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Rudlovská - podjazd
Karpatská
Partizánska
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Partizánska
Malachov - Strelec
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Malachov - Mazúch
Tajov - mlyn
Podkonice
Iliaš I
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Zvolenská cesta
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Poľná
Štefánikovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Národná
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Národná
Hušták
Národná
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Národná
Štadlerovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Štadlerovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Štadlerovo nábrežie
Rudlová, Kpt. Jaroša
Národná
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Národná
Štefánikovo nábrežie
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Iliaš, pri moste
Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: zastavka
Iliaš, pri moste

Vozovne a trolejbusové trate

Banska Bystrica: zastavka Banska Bystrica: trolejbusova trat Banska Bystrica: trolejbusova trat Banska Bystrica:
Tajovskeho tescotrat Partizanska
Banska Bystrica: vozovna Banska Bystrica: vozovna Kremnicka Banska Bystrica: vozovna Kremnicka Banska Bystrica: vozovna Kremnicka
vozovna Kremnicka
Banska Bystrica: vozovna Kremnicka Banska Bystrica: vedenie
vozovna Kremnicka
Nam. slobody

Predajne a dopravná kancelária

Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria
Nám. slobody
Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria Banska Bystrica: dopravna kancelaria
Nám. slobody
29. augusta
Banska Bystrica: predajňa Banska Bystrica: predajňa Banska Bystrica: predajňa
Nám. slobody
Úsvit

oprava Kynceľovskej cesty

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

 prehľad, SAD BB a DPM BB: historické fotky, Karosa B 732, B 932, B 952, Citybus 12, Ikarus 280.08, Karosa B 741, TAM 272, Karosa B 941, B 961, ciciak, MB Vario, Iveco Stratos, SOR C 9.5, ostatné vozidlá SAD BB, SAD ZV: prehľad, zmena dopravcu, Karosa B 732, Karosa B 932, Karosa B 952, Karosa B 741, Karosa B 961, Citelis 12M, Citelis 18M, Urbanway 12M, Urbanway 18M, Cyklobus, ostatné vozidlá SAD ZV, trolejbusy: prehľad, Škoda 14Tr, 15Tr, 30 Tr, 31 Tr, SOR TNB 12, servis, udalosti: Vianočná jazda Ikarusom, posledná (?) jazda trolejbusu, druhá prvá jazda trolejbusu, 20 rokov trolejbusov, 60. výročie MHD, Open day DPM BB, rôzne: vláčik, mikrobus, zastávky, autobusová stanica, turistický autobus,