Fotografie miest Moldavska - Kišiňov
Fotografie miest okolitého sveta
Fotografie miest okolitého sveta

 
Moldavsko - Moldova
Moldavsko - Moldova
kamim.sk > fotky > mestá > svet > Moldavsko:  prehľad, Bălți, Kišiňov, Komrat, iné.  

Kišiňov - Chişinău - Kišinev

Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
hotel Cosmos
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
hotel Cosmos
Parcul Catedralei din Chișinău
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Piața Marii Adunări Naționale
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
hotel Cosmos
Atrium
hotel Cosmos
Piața Gării
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Bulevardul Decebal
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Complexul Memorial Eternitate
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Stadionul Republican
Muzeul Național de Istorie
Primăria Municipiului
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Casa Guvernului
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Kisinev Kisinev Kisinev Kisinev
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt
Monument Comsomolului Leninist

Pozri tiež fotky dopravy.

 prehľad, Bălți, Kišiňov, Komrat, iné.