Fotografie miest Litvy - Trakai
Fotografie miest okolitého sveta
Fotografie miest okolitého sveta

 
Litva - Lietuva - Lithuania
Litva - Lietuva - Lithuania
kamim.sk > fotky > mestá > svet > Litva:  prehľad, Kaunas, Klaipeda, Panevežys, Trakai, Vilnius.  

Trakai

Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
ostrovný hrad
Trakai Trakai Trakai Trakai
Tyszkiewiczov palác
typické drevené karaimské domy
kenesa
Trakai Trakai Trakai Trakai
kostol sv. Márie
stará pošta
historické múzeum
drevený dom
Trakai Trakai Trakai Trakai
polostrovný hrad
most cez jazero
Trakai Trakai Trakai Trakai
jazero Galvé

 prehľad, Kaunas, Klaipeda, Panevežys, Trakai, Vilnius.