CHAOS a (mne) nezname slova
CHAOS a (mne) nezname slova
Tieto slova sa vyskytovali v zborniku, na ich pochopenie som musel nahliadnut do slovnika, nieco bolo vysvetlene aj priamo v knihe.

ambivalentny - majuci sucasne dve hodnoty

determinovany - v determinovany chaos - je to cesky vyraz, spravne po slovensky je deterministicky chaos

eidolon - podoba, postava, obraz, prizrak, ... modla
-> eidyllion - obrazok, zatisie, idyla
-> he eidea - he idea

emanacia - vyzarovanie, vytekanie

emergetizmus (filoz) - teoria vyvoja, podla ktorej vyssia forma existencie vznika na zaklade nizsej, tym ze nizsie prvky vstupuju do novych, nepoznatelnych suvislosti

epigon - nasledovatel

epistemologia - nauka o poznani

ergodicita, -ickost - vlastnost specialnej triedy stacionarnych nahodnych procesov pri pravdepodobnostnych procesoch a systemoch

etymologia - povod slova

explikacia - vysvetlenie

explikativny - objasnujuci, vysvetlujuci

indukcia - sposob stanovenia vseobecnych tez a zakonov na zaklade zovseobecnenia zvlastnych pripadov (faktov, javov) - opak je dedukcia
tiez - uvedomenie, uvadzanie do vzajomneho posobenia

invariant - nemenny zaklad niecoho

kozmogonia - nauka o vzniku a vyvoji vesmiru

monofyleticky - ?

ontologia - nauka o byti, existencii

orfizmus - mysticke ucenie o nesmrtelnosti a prevtelovani duse

paradigma (z) - vzor, model

symbolon - specificka reflexia rytmu ajeho derivacie, realizovana ludskou psychikou a nasledne oznacenim symbolizacie tych reflexii v ludskej kreativnej cinnosti

tantomeria - jav, ked latky rovnakeho chem. zlozenia maju vplyvom rozlicnej struktury rozlicne chemicke a fyzikalne vlastnosti