Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

širšie centrum mesta Banská Bystrica

Bakossova, Krížna, Lazovná ulica, Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička, Mestský park a okolie, Hušták, Trosky, Kuzmányho, Národná, Kapitulská, nábrežie Hrona, Pamätník SNP, Horná ulica, Kukučínova, Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska, Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta,

Bakossova, Krížna, Lazovná ulica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Lazovna Bakossova Lazovna Bakossova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Krížnej a Lazovnej
Krížna a Bakossova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Lazovná počas maratónu
Bakossova

Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna Strieborna
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna Strieborna
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zadny trakt Dolnej ulice
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Bystricka
Strieborne namestie
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Katovna
Fortnicka
Bystricka
Strieborne
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vedecka kniznica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Katovna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Slovenka
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
areál Slovenky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Janka Kráľa
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Janka Kráľa
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Fortnička
T. Vansovej
Katovná
Horná Strieborná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná Strieborná
areál Slovenky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
areál Slovenky

Mestský park a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mestsky park
Hattalova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Tajovskeho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
J.Krala
vila
estakada
Tajovskeho
Banska Bystrica
Tajovskeho

Hušták, Trosky

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Hustak
Trosky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Trosky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
ESC
ESC
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kruhac pri ESC pod Krajskym uradom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kruhac pri ESC pod Krajskym uradom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Hustak
EBC
ESC
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Hušták
Trosky
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
pod Urpínom
Hušták

Kuzmányho, Národná, Kapitulská

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna ulica
byvala ZS Kuzmanyho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna Kapitulska Tehelna Kapitulska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Narodna
Dolna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kapitulská
Narodná

nábrežie Hrona

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
povoden 18x5 nabrezie
Hron
Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
podchod
podchod
exDrukos
vysoký Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
vysoký Hron
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica
vysoký Hron
byvala aut. stanica, ex Drukos
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
byvala aut. stanica, ex Drukos
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
partizán
malá stanica

Pamätník SNP

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
basta pamatnik SNP pamatnik SNP basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri pamatniku pod pamatnikom pod Pamatnikom
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
pamatnik jarmok
muzeum SNP
bašta
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
detské ihrisko v parku
bašta a pamätník
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
park SNP
pamätník SNP

Horná ulica, Kukučínova

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kakatka zadok Hornej Porges palota Horna ulica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horna ulica Horna
Nemocenská
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadna cast Hornej
Horná
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horna
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Prior
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná, Skuteckého dom
Arcadia
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
kino Hviezda
Prior
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej a Kapitulskej
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
zadný trakt Hornej a Kapitulskej
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Nemocenská
Hungaria
Kukučínova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kukučínova
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná
parčík pred poliklinikou

Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska

Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Skackava
Železničiarska
Robotnícka
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Robotnícka
ČSA
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
vojenská budova
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
schody z parku
Námestie slobody
Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
linky MHD
Námestie slobody
Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Námestie slobody

Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
basta Kollarova basta Krajsky sud
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
cintorin Rudlovska basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
ulicka Hviezda sud
basta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckeho
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckeho
Kollarova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
DOD v STV
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kollárova
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Skuteckého

prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.