Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Ostatné časti mesta Banská Bystrica

Medokýš, Stará nemocnica a okolie, Rudlová, sídlisko Sásová - Rudlová, Sásová, Jesenský vŕšok, Karlovo, Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Kameňolom, Slnečné stráne, Medený hámor, Sever a okolie, Tajovského, Rooseveltova nemocnica, Štiavničky, Belveder, Radvaň, Pršianska terasa, Kremnička, Iliaš, Uhlisko, Urpín, Zimný štadión, autobusová a železničná stanica, Sídlisko Prednádražie a okolie, Majer, Smrečina, Šalková, Senica, železnica.

Medokýš, Stará nemocnica a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Medokys V.F.Bystreho
stara nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
MS Kollarova
blizko Rudlovskeho potoka
mosty
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stara nemocnica
Horné záhrady
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Petelenova
stará nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horná
Cesta k nemocnici
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Auris
unimobunky pri Rudlovskom potoku
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
unimobunky pri Rudlovskom potoku
koniec Skuteckého
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
koniec Skuteckého
prechod Rudlovského potoku popod železničnú trať
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
prechod Rudlovského potoku popod železničnú trať
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
potok
Medokýš
nový chodník pri Medokýši
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Horné záhrady
stará nemocnica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stará nemocnica
MŠ Kollárova
Banska Bystrica
pri Rudlovskom potoku

Rudlová

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Mladých budovateľov mieru
Rudlovská cesta
Rudlová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlová
škôlka
cintorín
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlová
cintorín

sídlisko Sásová - Rudlová

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Sásová

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
stara Sasova
nad Sasovou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kino Bojovnik
Sasova
Sasova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sasovska dolina
podchod
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Sásová

Jesenský vŕšok, Karlovo

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zrusena trat BB - Harmanec
byvala zastavka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
byvala zastavka
Karlovo
archív
krajský súd
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
UMB
hasici
archív
UMB

Kostiviarska

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kostiviarska
Banska Bystrica
Kostiviarska

Jakub

Banska Bystrica
Jakub

Uľanka

Banska Bystrica Banska Bystrica
Ulanka
Ulanka

Kameňolom, Slnečné stráne

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
kamenolom
pod kameňolomom
kamenolom

Medený hámor, Sever a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
medeny hamor
amfiteater
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
SAV
počas BB maratónu
Banska Bystrica
Medený Hámor

Tajovského, Rooseveltova nemocnica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského
Rooseveltova nemocnica

Štiavničky, Belveder

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plaváreň Štiavničky pred a po rekonštrukcii
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plaváreň Štiavničky pred a po rekonštrukcii
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
medokýš
štadión Štiavničky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko
voľby
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Belveder
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime
Banska Bystrica Banska Bystrica
plážové kúpalisko v zime

Radvaň

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Radvan
Furmanska krcma
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Radvansky kastiel
Banska Bystrica Banska Bystrica
kostol
Radvaň

Pršianska terasa

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Pršianska terasa
nedostavaná cesta na Pršiansku terasu
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
nedostavaná cesta na Pršiansku terasu

Kremnička

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kremnicka
R1
Banska Bystrica
Kremnička

Iliaš

Banska Bystrica Banska Bystrica
Ilias

Uhlisko, Urpín

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Kalvaria
Pod Kalvariou
Podryba
Kalvária
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Žltý piesok
Vartovka
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Kalvária
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Podryba
Timravy
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Na Uhlisku
Mičinská cesta
most cez Hron

Zimný štadión

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
pri stadione
mosty
most cez Hron

autobusová a železničná stanica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri zel. stanici poistenie ... stanica pred stanicou
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
žel. stanica
autobusová stanica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
autobusová stanica

viac o prestavbe autobusovej stanice

Sídlisko Prednádražie a okolie

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Srdiecko Myto
prokuratúra
Trieda SNP
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Jegorovova
mestska elektraren
el. kanal
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mestska elektraren
Jegorovova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
bývalé detské dopravné ihrisko
Banska Bystrica Banska Bystrica
trieda SNP

Majer, Smrečina

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Majer
Smrečina

Šalková

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
priemyselný park Šalková
stará a nová cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Salkova
Salkova
stara cesta
priemyselný park Šalková
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
prístupová cesta na priemyselný park Šalková a do Majera

Senica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vtáky
RTV
hotel ČSAD
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
podjazd
pod Bánošom
cementáreň
Senica

Železnica v meste

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
tunel tunel
zeleznicny most
most
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zeleznicny most
zel zastavka
mosty zeleznicnej trate
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mosty zeleznicnej trate
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mosty zeleznicnej trate
byvaly zeleznicny most
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Selciansky potok
tunel
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zeleznicny most
Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
trat
most cez Hron

prehľad, centrum, mestské časti: Banská Bystrica, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Sásová a Rudlová, Senica, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.